Riksrevisjonen: – alt har gått galt

Har brukt 270 millioner på et røntgensystem som ikke fungerer

HAMAR (TV 2): Det mislykkede røntgenbildesystem på norske sykehus har kostet 270 millioner kroner. Nå setter helseministeren seg som barnevakt for de store IT-satsingene i Helse Sør-Øst.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På sykehuset på Hamar fortviler legene over datasystemet for røntgenbilder.

– Vi er jo ikke fornøyd på noen som helst måte, det kommer ofte opp feil pasient, bilde eller dato og systemet er ustabilt, forteller tidligere tillitsvalgt og avdelingsoverlege Per H. Christensen, til TV 2.

Det amerikanske røntgenbildesystemet til en halv milliard kroner ble kjøpt inn av Helse Sør-Øst til alle de 35 sykehusene i regionen i 2013.

Som TV 2 har fortalt har flere alvorlige feil og store forsinkelser ført til at kontrakten tidligere i år ble kansellert. Nå er det bare sykehusene på Innlandet som bruker det forkastede systemet.

– Vi føler vi sitter igjen med svarteper. Prosessen har vært alt for dårlig. Man visste ikke hva man kjøpte, fikk ikke det man var lovet og det har ikke fungert i det hele tatt, sier Christensen.

– Offentlig sløseri

Det mislykkede røntgenbildeprosjektet har allerede kostet Helse Sør-Øst 270 millioner kroner. Nå er man i gang med en ny anbudsprosess for å hente inn nytt system til sykehusene i regionen.

– Jeg må jo si det er offentlig sløseri, sier Christensen.

Og nå har også Riksrevisjonen gransket det omstridte innkjøpet.

OPPGITT: Tidligere hovedtillitsvalgt ved sykehuset Innlandet Per H. Christensen omtaler prosessen med røntgenbildesystemet som offentlig sløseri. FOTO: Tom Rune Orset/TV 2
OPPGITT: Tidligere hovedtillitsvalgt ved sykehuset Innlandet Per H. Christensen omtaler prosessen med røntgenbildesystemet som offentlig sløseri. FOTO: Tom Rune Orset/TV 2

– Dette var en trist affære og dessverre nok et eksempel på et av flere mislykkede IKT-prosjekter i offentlig forvaltning, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til TV 2.

– Alt gikk galt

For også Riksrevisjonen er svært kritisk til innkjøpet av røntgenbildesystemet.

– Vi fant vel at det har gått galt, det som kunne gå galt. Bestillingen har vært upresis og de gikk inn i en kontrakt som ikke var tydelig og klar, der man forhandlet underveis, sier Foss og kritiserer ledelsen i Helse Sør-Øst for mangelfull oppfølging.

– Har Helse Sør-Øst hatt kontroll?

– Ikke hele veien, og det er avgjørende, sier Foss.

– Hatt styring?

KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss mener Helse Sør-Øst styring med røntgenbildesystemet har vært for dårlig.
KRITISK: Riksrevisor Per-Kristian Foss mener Helse Sør-Øst styring med røntgenbildesystemet har vært for dårlig. Foto: Ruud, Vidar NTB Scanpix

– Lite som tyder på det.

Riksrevisjonen skriver i sin undersøkelse:

«Løsningen har ikke vært god nok, og den har vært til stor belastning for involvert personell. Dette kan ha svekket pasientsikkerheten, noe Riksrevisjonen mener er alvorlig.»

Flere prosjekter i trøbbel

Røntgenbildesystemet er del av en gigantisk digital satsing i Helse Sør-Øst der man skulle fornye datasystemene i sykehusene. Men flere av prosjektene er nedjustert, forsinket eller stoppet.

Helseministeren innrømmer at røntgenprosjektet har vært vanskelig.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket at en hadde lyktes med prosjektet og ikke hadde hatt det tapet som vi har. Men vi må også erkjenne at IKT-prosjekter er kompliserte, sier Bent Høie, H til TV 2.

«Barnevakt»

Helse Sør-Øst sier de ikke har anledning til å kommentere saken, men la ut en pressemelding etter TV 2s henvendelser der de skriver at de har styrket kontrollen med IKT-satsningen. Nå varsler også helseministeren at Helse Sør-Øst må rapportere tydeligere til ham.

– Betyr det at du setter en slags barnevakt på Helse Sør-Øst?

– Vi kommer selvfølgelig til å kontrollere at de følger opp på en god måte, sier Bent Høie som i sin merknad til Riksrevisjonen vil stille krav til Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet i januar 2019 om å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger.

«Dette innebærer blant annet at Helse Sør-Øst RHF skal rapportere til departementet fra arbeidet med oppfølgingen av denne type prosjekter.»

På Hamar mener legene at denne saken bør få etterspill.

– Man kan jo lure på skjer alt dette uten noen konsekvenser for noen? 270 millioner kroner er jo skattebetalernes penger, så jeg synes det burde på en eller annen måte få noen konsekvenser.