Nå er disse etter-navnene på vei ut

De siste årene har flere valgt å bytte ut etternavn som eksempel Olsen og Nilsen. Samtidig velger flere gårds- eller stedsnavn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rundt 150.000 nordmenn heter Olsen, Hansen og Johansen. Dette gjør dem til de vanligste etternavnene i Norge. De siste årene har derimot slike navn med «-sen»-ending begynt å bli upopulære.

Arne Torp er tidligere professor i nordiske språk ved Universitetet i Oslo. Nå er han aktuell med boka «Etternavna våre - fra Astrup til Åstorp». Et av funnene han har gjort i boka, er tilbakegangen av sen-navnene.

– Mange velger å bytte ut disse etternavnene fordi det er så forferdelig mange av dem. Det er artig å ha et etternavn som er mer spesielt, sier Torp.

Populært med gårdsnavn

Der sen-navnene opplever nedgang, får stadig flere nordmenn etternavn fra en gård eller et sted. Torp mener dette er fordi disse navnene sier noe mer om røtter og opprinnelse.

At gårdsnavn er særlig utbredt her i landet er noe særegent for Norge. Det er ikke like vanlig med gårdsnavn i nabolandene våre, Sverige og Danmark.

– Vi har vært mye flinkere til å finne særpregede etternavn, fordi vi her i landet har satset så mye på gårdsnavn, som det fins flere tusen forskjellige av i Norge, sier Torp.

Historisk mannsjåvinisme

Mange vil tro at etternavn er en urgammel tradisjon. Det var derimot ikke før i 1923 at etternavn ble påbudt i Norges første navnelov. Fram til den tid var det vanlig å kun bruke fornavnet som fast personnavn. Den nye bestemmelsen sa også at etternavnet skulle være et fast slektsnavn.

– Da dette ble bestemt, ble halvparten av folket utelatt i samme slengen. Man kan si at døtrene ble nærmest eliminert med et pennestrøk, sier Torp.

I boka kaller Torp dette historisk mannsjåvinisme. Det går ut på at det historisk sett har vært viktigere å markere hvem som er en persons far enn vedkommendes mor, både når det gjelder menn og kvinner. Dermed ble de faste etternavnene valgt fra fars fornavn.

Sjeldne etternavn er beskyttet

Hvis du har et etternavn som er litt sjeldent, kan det bety at du har en familie som har har utpreget seg i samfunnet.

Nå er det slik at dersom en vil ha et etternavn som færre enn 200 personer har, må en spørre alle de som har dette etternavnet fra før.

– Stoltenberg er et såkalt beskyttet etternavn fordi det er under 200 som heter det, men Gerhardsen er det over 500 som har. Dermed er det fritt frem å ta det som etternavn uten å spørre først, sier Torp.