Advarer mot forhåndsdom etter fregatt-kollisjonen

Politiet advarer mot å trekke forhastede konklusjoner på bakgrunn av lydloggen fra kollisjonen mellom «Sola TS» og KNM «Helge Ingstad».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er de mange kommentarene til lydloggen fra sjøtrafikksentralen Fedje VTS, som gjør at politiet finner grunn til å reagere.

– Vi sitter med et svært elektronisk materiale og en rekke vitneavhør som skal sammenstilles. Det er veldig farlig å begynne og konkludere på sviktende grunnlag. Det vil være en fare for rettssikkerheten, sier politiinspektør Frode Karlsen i Vest politidistrikt til TV 2.

Politiadvokat Ole B. Mevatne har tidligere anmodet Kystverket om at lydloggen ikke blir utlevert til andre enn politiet og havarikommisjonen av hensyn til etterforskningen.

Lydloggen er ansett som beslaglagt av politiet, opplyser Kystverket.

Etter at VG fikk tilgang til lydloggen vil politiet mandag likevel vurderer om de skal offentliggjøre loggen, selv om de anser det som uheldig at det har kommet ut.

Flere lydlogger

Politiet understreker at dette er en liten del av bevismaterialet de har tilgjengelig.

– Vi har andre lydlogger og mer materiale som ikke er kjent. Det vil være til skade for etterforskningen om materialet kommer ut, sier Karlsen.

Han vil ikke gå i detaljer om hva dette er, men understreker at politiet står foran et omfattende arbeid. Elektroniske og tekniske bevis som lydlogger og ferdskrivere skal undersøkes og sammenstilles med en rekke vitneavhør.

– Vi har avhørt alle besetningmedlemmene på de to fartøyene, i tillegg til de omkringliggende fartøyene. Vi har avhørt personell på trafikksentralen og andre sentrale personer som vi mener er nødvendig for å kunne belyse årsakssammenhengen.

Politiet skal videre avhøre eksperter på ulike felt, som skal forklare seg om hvordan systemer og rutiner skal fungere. Flere av vitnene kan bli innkalt til nye avhør underveis i etterforskningen.

– Det er et stort puslespill, og vi er forsiktige med å konkludere. Politiets oppgave er ikke å finne en syndebukk, men finne både det som er til gunst og ugunst for den enkelte, sier politiinspektøren.

Militær straffesak

Politiet og Havarikommisjonen jobber parallelt med å finne ut hva som gikk galt da KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS» kolliderte tidlig torsdag morgen.

– Formålet med politiets etterforskning er å undersøke om det skal reises tiltale mot noen etter ulykken. Vi undersøker de vurderingene som er gjort, og skal ta stilling til om noen har opptrådt uaktsomt eller forsettelig på en sånn måte at du kan straffes for det, sier Karlsen.

De materielle skadene er store, påpeker han.

– Når det gjelder militære, og militære mannskaper i fredstid, så kan også den militære straffeloven komme til anvendelse, sånn at etterforskingen må også rette seg inn mot eventuelle overtredelse av den.

Han framholder at det er et klart skille mellom den pågående etterforskningen i straffesaken politiet har opprettet, og havarikommisjonens arbeid.

Ulike roller

Havarikommisjonen jobber på sin side med å finne årsaken til ulykken og forhindre at det skjer lignende ulykke igjen. Vitner som forklarer seg til havarikommisjonen kan forklare seg fritt, uten at de risikerer å bli straffeforfulgt.

– Vi får ikke tilgang til alt materialet Havarikommisjonen har, mens vi oversender det materialet som er vesentlig for deres arbeid, og det er stort sett det meste.

Det er viktig for etterforskningen at politiet, som har et stort apparat til å sikre skadested og bevis er først på skadestedet, framholder Karlsen.

– Når det gjelder vitneavhør er det viktig at politiet får tilgang til vitnene først, uten at de har vært utsatt for påvirkning av andre, sier politiinspektøren.

​Både Havarikommisjonen og politiet anser at de har sikret seg de viktigste bevisene, ikke minst hva som ble sagt og gjort på brua til de to skipene før de kolliderte.

– Vi har et godt bilde av hva som faktisk har skjedd, og jobber med å sammenstille tekniske og taktiske bevis, sier Karlsen

Han understreker at i tilfelle etterforskningen skulle ende med tiltale, så er det til syvende og sist opp til domstolen å avgjøre om noen utover rimelig tvil har vært uaktsom eller handlet med forsett.