FORHANDLER: Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene startet lørdag i Stortinget. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim, finanspoilitisk talsperson (H), visepresident på Stortinget, Abid Raja (V), Helge Andre Njåstad, finanspolitisk talsperson (FrP) og parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan snakker med pressen etter første del av forhandlingene.
Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
FORHANDLER: Budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene startet lørdag i Stortinget. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Henrik Asheim, finanspoilitisk talsperson (H), visepresident på Stortinget, Abid Raja (V), Helge Andre Njåstad, finanspolitisk talsperson (FrP) og parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan snakker med pressen etter første del av forhandlingene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Forhandlingene i gang:

Slik kan KrFs krav om en økning i barnetrygden løses

KrF peker på økt barnetrygd og minstepensjon som de viktigste punktene i budsjettforhandlingene, men Frp vil ikke la det bli finansiert av økte skatter og avgifter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lørdag ble budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF satt i gang da de finanspolitiske talspersonene fra Høyre, Frp, Venstre og KrF møttes.

Før møtet mellom partene sa nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF at økt barnetrygd og høyere minstepensjon var blant de viktigste kravene til KrF.

– Det er klart at økning i barnetrygden vil være en av de viktige sakene KrF vil løfte fram. Vi har også et ønske om å øke minstepensjonen med 4000 kr, sa Ropstad.

– Villige til å strekke oss langt

Før møtet var samtlige parter positive til at man skal klare å komme fram til en løsning.

– Jeg tror aldri det er enkelt, men vi har lyktes godt tidligere, vært konstruktive og prøvd å finne hverandres smertepunkter og lyktes med å få gode gjennomslag, sier Ropstad.

I tillegg til barnetrygd og minstepensjon trakk Ropstad også fram fattigdomsbekjempelse, klima og kvoteflyktninger som viktige punkter.

– Vi er villige til å strekke oss langt for å bli enige om et budsjett. Det budsjettet regjeringen har lagt fram mener jeg er et veldig godt grunnlag for å bli enige, sa finanspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre til TV 2 før møtet.

– Det vanskeligste er som alltid inndekning. Det er veldig mange som er enige om mange gode tiltak, men så skal budsjettet gå opp også, påpeker han.

Flere barnetrygd-løsninger

Finanspolitisk talsperson Abid Raja (V) sier det innledende møtet var positivt, men sier det er en avstand med tanke på hvordan man skal kunne dekke inn utgiftene.

– Det var god stemning. Vi har gått gjennom alle KrFs punkter, kommet med mottilbud, så møtes vi igjen om noen dager, sier Raja.

– Når det gjelder barnetrygden, kan det være en løsning at man gir noe nå, og løfter resten inn i i regjeringsforhandlingene?

– Det kan være en løsning. En annen modell kan være å gi til de som har minst inntekt fra før, og en annen kan være å skattelegge den, sier Raja.

Frp-nei til økte skatter og avgifter

Konkret foreslås det å øke barnetrygden med 266 kroner i måneden fra og med 1. mars neste år eller 3.200 kroner på årsbasis. Det tilsvarer en tidobling av KrFs eget krav.

Partiet vil også inndele andelen barnefamilier mottar etter inntekt, slik at de med høy inntekt får mindre enn barnefamilier med lav inntekt.

Kostnaden beregnes til 3,3 milliarder kroner fra mars og ut 2019 eller fire milliarder i helårseffekt. Finansieringen skal i sin helhet skje gjennom økt trinnskatt, men det vil ikke Frp gå med på.

– Tidligere har vi kommet ut med solide fotavtrykk for alle fire partier, og vår ambisjon er at vi skal finne både Frp- og Krf-politikk i det som forhåpentligvis blir et forlik, sier finanspolitisk talsperson Helge Andre Njåstad (Frp) til TV 2.

– Kommer dere til å gå med på å reversere skattelettelser og å øke avgiftene?

– Nei, for Frp er det veldig viktig, sier Njåstad.

Finanskomiteen hadde i utgangspunktet frist til 20. november med å avgi sin innstilling, men denne har blitt forskjøvet til 27. november. Finansdebatten i Stortinget blir 3. desember.