FrPs Helge André Njåstad er ikke veldig positivt til KrFs forslag om økte skatter og avgifter.
FrPs Helge André Njåstad er ikke veldig positivt til KrFs forslag om økte skatter og avgifter. Foto: Junge, Heiko

KrFs forslag om skatteøkning vil møte kraftig motstand fra Frp

KrF vil øke skatter og avgifter med nær ni milliarder kroner neste år. Det skurrer i ørene på regjeringspartiet Frp.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lørdag ettermiddag innleder Kristelig folkeparti regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.

Fredag har de levert de en omfattende liste over saker der de ønsker å bruke mer penger i sitt alternative statsbudsjett.

KrF vil blant annet øke barnetrygden, og ha dyrere bensin, diesel, tobakk og flyreiser.

Men skal det bli en realitet må de komme til en enighet med blant andre Frp, som varsler motstand i budsjettforhandlingene.

– Fremskrittspartiet liker ikke avgifter som det er viktig for folk flest at er lave. Vi er tilhengere av å redusere skatter og avgifter, sier parlamentarisk leder for Frp, Helge Andre Njåstad.

Han trekker spesielt frem avgifter knyttet til bil som et punkt Frp vil være motvillige mot å forhandle på.

– Når det kommer til bil så er vi på bilistenes side. Folk i hele landet trenger bilen i hverdagen, sier Njåstad.

Vil øke alkoholavgiften

Fredag la KrF frem sitt alternative budsjett. De vil øke veibruksavgiften på bensin med 10 øre og på diesel med 20 øre for hver liter.

Partiet vil øke alkoholavgiftene med fem prosent, reversere den utvidede taxfreeordningen fra 2014 og fjerne adgangen til tollfri import av varer fra 1. april.

Partiet vil også gjøre det dyrere å fly og ønsker å øke flypassasjeravgiften med 300 kroner for reiser ut av Europa.

  • Barnetrygden økes med 3200 kroner som koster 3,3 milliarder
  • Styrke bemanningsnormen i barnehagene med 160 millioner
  • Øke lærertettheten i skolen, kostnad: 300 millioner
  • Innføre foreldrepenger for foreldre som har vært lite i arbeid å 194.000 til erstatning for dagens engangsstønad.
  • Øke bistanden med 500 millioner

– KrF vil foreslå at Norge for første gang siden 1996 øker barnetrygden for å styrke familienes valgfrihet og redusere barnefattigdom, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Konkret foreslås det å øke barnetrygden med 266 kroner i måneden fra og med 1. mars neste år eller 3.200 kroner på årsbasis. Det tilsvarer en tidobling av KrFs eget krav.

Partiet vil også inndele andelen barnefamilier mottar etter inntekt, slik at de med høy inntekt får mindre enn barnefamilier med lav inntekt.

Kostnaden beregnes til 3,3 milliarder kroner fra mars og ut 2019 eller fire milliarder i helårseffekt. Finansieringen skal i sin helhet skje gjennom økt trinnskatt.

Dobling på tre år

– I realiteten er dette et nullsumspill, der de som har lavest inntekt får mest og de som har høyest inntekt betaler mest, sier Ropstad.

KrF legger opp til en nær dobling på tre år – fra dagens snaue 12.000 kroner til 20.000 kroner. Første skritt skal tas i statsbudsjettet for neste år.

– Dette vil være et av de viktigste kravene som vi tar med oss inn i budsjettforhandlingene, sier Ropstad. Han mener tiltaket når det er sluttført vil løfte 18.000 barn ut av fattigdom.

I tillegg vil foreslår partiet en egen pakke på 400 millioner kroner til eldre og syke.

Vil ta imot 4000 kvoteflyktninger

Budsjettet inneholder også et forslag om å ta imot 4000 kvoteflyktninger. Det er 1000 flere enn det regjeringen har foreslått i sitt statsbudsjett for 2019.

Dette vil ifølge partiets eget anslag koste 120 millioner kroner.

Totalt vi KrF øke bistanden med 500 millioner.

– Vi klarte 2000 i inneværende år. Det var en dobling fra 2017 som var viktig. Regjeringen har nå foreslått å ta imot 3000 i 2019, men vi ønsker å øke det tallet til 4000, Sier Ropstad.

– Det er en stadig økning i mennesker som er på flukt, og i Norge har vi lav ankomst av asylsøkere. Kommune-Norge er beredt til å stille opp, og etterspør å få bosette asylsøkere, sier nestlederen.