Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, her på talerstolen under ekstraordinært fylkesårsmøte i Hordaland KrF.
Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, her på talerstolen under ekstraordinært fylkesårsmøte i Hordaland KrF. Foto: Marit Hommedal, Scanpix

KrF vil ha 3,3 milliarder til økt barnetrygd neste år

KrF vil gi barnefamiliene 3.200 kroner mer i året per barn til neste år. En dobling av barnetrygden er blant partiets hovedkrav i regjeringsforhandlingene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Partiet legger frem sitt alternative budsjett klokken 10, og det er ventet at det vil inneholde en kraftig økning i barnetrygden.

– KrF vil foreslå at Norge for første gang siden 1996 øker barnetrygden for å styrke familienes valgfrihet og redusere barnefattigdom, sier Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.

Konkret foreslås det å øke barnetrygden med 266 kroner i måneden fra og med 1. mars neste år eller 3.200 kroner på årsbasis. Det tilsvarer en tidobling av KrFs eget krav.

Partiet vil også inndele andelen barnefamilier mottar etter inntekt, slik at de med høy inntekt får mindre enn barnefamilier med lav inntekt.

Kostnaden beregnes til 3,3 milliarder kroner fra mars og ut 2019 eller fire milliarder i helårseffekt. Finansieringen skal i sin helhet skje gjennom økt trinnskatt.

Dobling på tre år

– I realiteten er dette et nullsumspill, der de som har lavest inntekt får mest og de som har høyest inntekt betaler mest, sier Ropstad.

KrF legger opp til en nær dobling på tre år – fra dagens snaue 12.000 kroner til 20.000 kroner. Første skritt skal tas i statsbudsjettet for neste år.

– Dette vil være et av de viktigste kravene som vi tar med oss inn i budsjettforhandlingene, sier Ropstad. Han mener tiltaket når det er sluttført vil løfte 18.000 barn ut av fattigdom.

I tillegg vil foreslår partiet en egen pakke på 400 millioner kroner til eldre og syke.

1000 flere kvoteflyktninger

Budsjettet inneholder også et forslag om å ta imot 4000 kvoteflyktninger. Det er 1000 flere enn det regjeringen har foreslått i sitt statsbudsjett for 2019.

Dette vil ifølge partiets eget anslag koste 120 millioner kroner.

Totalt vi KrF øke bistanden med 500 millioner.

– Vi klarte 2000 i inneværende år. Det var en dobling fra 2017 som var viktig. Regjeringen har nå foreslått å ta imot 3000 i 2019, men vi ønsker å øke det tallet til 4000, Sier Ropstad.

– Det er en stadig økning i mennesker som er på flukt, og i Norge har vi lav ankomst av asylsøkere. Kommune-Norge er beredt til å stille opp, og etterspør å få bosette asylsøkere, sier nestlederen.