INNSTRAMMING: Regjeringen vil fredag sende et forslag på høring med mål om å stramme inn en rekke ytelser fra Nav som gis til nordmenn bosatt i utlandet. Det vil ikke gjelde trygdede som oppholder seg i EØS-land, som Norge har en trygdeavtale med.
INNSTRAMMING: Regjeringen vil fredag sende et forslag på høring med mål om å stramme inn en rekke ytelser fra Nav som gis til nordmenn bosatt i utlandet. Det vil ikke gjelde trygdede som oppholder seg i EØS-land, som Norge har en trygdeavtale med. Foto: Roald, Berit

Vil hindre at trygdemottakere drar med seg ytelser til land som Filippinene og Thailand

Ifølge VG vil Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fremme et forslag som krever at trygdemottakere må bo i Norge for å få barne- og ektefelletillegg fra Nav.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi vil innføre eksportforbud for barne- og ektefelletillegg til ytelser fra NAV: Vi ønsker å begrense trygdeeksporten, sier Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Det ventede forslaget har som mål å hindre at kone og barn av trygdede får barne- og ektefelletillegg om de ikke bor i Norge.

Sånn fungerer det i dag, og etter dagens regler kan også barn og ektefeller som aldri har bodd i Norge utløse barne- og ektefelletillegg.

Kan miste tillegg

Fullt barnetillegg for uføre utgjør over 38.000 kroner per barn, og fullt ektefelletillegg for alderspensjonister er i 2018 på over 46.000 kroner i året.

– Vi ser ingen grunn til at folk som bor i Thailand skal få disse pengene. Vi krever at de skal bo i Norge for at disse tilleggene skal utløses, sier Hauglie til avisen.

Om forslaget går gjennom, vil ikke dette medføre at utflyttede uføre og alderspensjonister mister pensjonen sin, men at de mister tilleggene for barn og ektefelle.

Utenfor EØS

Ifølge VG vil de som rammes være de som oppholder seg i utlandet i mer enn tre måneder i året. Innstrammingene vil i hovedsak ramme nordmenn som drar utenfor EU, til land som Thailand, Fillipinene, Marokko og Pakistan.

Totalt omfatter dette rundt 800 trygdede, deres koner og barn, som ifølge Hauglie mottar tillegg på 32 millioner kroner.

Regjeringen vil sende ut et høringsforslag om dette fredag. I tillegg kommer også et forslag om å stramme inn offentlig støtte i sammenheng med foreldre som sender barna sine til koranskoler i utlandet.