marinefartøyer bygges for å være lette:

– Hadde ikke en sjanse i kollisjon med tankskipet

Fregatten KNM Helge Ingstad tok inn vann etter sammenstøtet, mistet styring og drev på land.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et fullastet tankskip med råolje og en av Forsvarets stoltheter, Fregatt KNM Helge Ingstad, kolliderte klokken 04.03 torsdag morgen.

Torsdag ettermiddag var fregatten i fare for å kantre.

Følg utviklingen direkte her.

– Uten styreevne etter kollisjonen

Fregatten var på vei hjem fra Nato-øvelse da ulykken inntraff, bekrefter Forsvaret. De kan imidlertid ikke si noe om hastighet eller retning på skipet da det kolliderte.

– Vi har ingen tekniske data fra skipet. Det blir nå opp til Havarikommisjonen å få tak i og granske, sier pressevakt Vegard Finberg til TV 2.​

Under Forsvarets pressekonferanse klokken 13 ble det spurt om skipets styresystemer virket som det skulle.

– Fartøyet manglet styreevne rett etter hendelsen, sier kommandør Sigurd Smith i Sjøforsvarsstaben. Han sier de har grunn til å tro at styreevnen ble borte som følge av kollisjonen.

Det var 137 personer om bord i fregatten. Den var fullt utstyrt med våpen og ammunisjon. Fregatten er full av teknologi som skal forhindre ulykker. Det har også flere vanntette skott.​

– Dette er en fregatttype som kan frakte helikopter, men jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte om det var helikopter om bord under ulykken, sier Finstad.

Forsvaret kan ikke si om AIS-en var aktivert på fregatten under ulykken. AIS er et automatisk identifikasjonssystem som gir kontinuerlig oversikt over skipstrafikken.

Både Statens Havarikommisjon for Forsvaret, Statens havarikommisjon for transport og Vest politidistrikt skal etterforske omstendighetene rundt skipskollisjonen i Øygarden utenfor Bergen natt til torsdag.

Vikeplikten ble ikke overholdt

Tidligere flaggkommandør og skipssjef på fregatten KNM Oslo, Jacob Børresen, påpeker at sjøveisreglene sier at man har vikeplikt for trafikk som kommer inn fra styrbord side og man har vikeplikt for slep. Fregatten ble truffet på styrbord side.

– Det er uomtvistelig at Helge Ingstad har en flenge på styrbord side. Det betyr ikke at jeg har noen formening om hvem som har skylden. Det kan være en lang rekke grunner til at ulykken skjedde, sier Børresen til TV 2.

Et fullastet tankskip har svært begrenset evne til å manøvrere. Tankskipet Sola TS hadde los om bord, og en slepebåt var i beredskap for å hjelpe til med å manøvrere skipet om det skulle bli nødvendig. Øvrig skipstrafikk vil vike for et slikt fartøy, konstaterer Børresen.

– Hvorfor fregatten ikke manøvrerte unna, vet jeg ikke noe om. Tankbåten var ikke i stand til å manøvrere unna, sier Børresen.

– Hadde ikke en sjanse

Børresen, som selv har seilt på fregatt, mener det ikke er noe rart at tankskipet slapp fra sammenstøtet med tilsynelatende små skader, mens KNM Helge Ingstad fikk hard medfart.

– Fregatter er svært tynnbygde. Det må de være, for de skal ha høy fart og stor manøvreringsevne, og da kan de ikke være tunge og tykke. I panserskipenes tid bygde de kraftige skip for at de skulle tåle å bli truffet. Nå er konseptet å unngå å bli truffet, og en fregatt har i realiteten ikke en sjanse i en kollisjon supertanker.

– Kjørte på land med vilje

– Det ble besluttet å kjøre skipet på land for å unngå at skipet skulle velte over og kantre, opplyste kommandør Sigurd Smith i Sjøforsvaret på pressekonferansen torsdag.

– Skipet hadde fått skader både over og under vannlinjen, noe som gjorde at skipet ikke var stabilt, sa Smith.

Ettersom fregatten mistet styringen etter kollisjonen var det slepebåter som sørget for å manøvrere skipet inn på land. Dette ble gjort på grunn av bunnforholdene på stedet.

Det var fare for at skipet, som sto på grunn, kunne skli av grunnen og synke. Derfor ble skipet rent på land for å lettere kunne stabilisere fartøyet.

– Farevurdering

Politiet har rutinemessig sperret av området på grunn av faresituasjonen.

– Det er innført ferdselsforbud 1500 meter til sjøs og 1000 meter på land rundt ulykkesstedet på grunn av fare Øygarden, sier Frode Carlsen i Vest politidistrikt til TV 2.

– Det er et farepotensiale, der er helt åpenbart, sier Carlsen. Naboer blir foreløpig ikke evakuert fra boligene sine, men de får tilrettelagt tilgang til og fra stedet.

FERDSELSFORBUD: Områdene markert på kartet er sperret for normal ferdsel. Grafikk: Politiet.
FERDSELSFORBUD: Områdene markert på kartet er sperret for normal ferdsel. Grafikk: Politiet.

Sender ni fra SHT

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å undersøke kollisjonen. De sender ni personer til havaristedet og er på plass torsdag ettermiddag.

– Det viktigste nå er å samle inn fakta og informasjon for å forsøke å danne oss et så nøyaktig bilde som mulig av hendelsesforløpet. Det er viktig å etablere et godt samarbeid med Forsvarets havarikommisjon, politiet, Kystverket og andre berørte. Hensikten med undersøkelsen er å bedre sikkerheten og hindre gjentakelse, ikke å fordele skyld eller straffansvar, sier direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon til TV 2.

– Fregatten ligger havarert i fjæra i Øygarden. Hvordan går dere fram for å sikre bevis i saken?

– Dette er ting vi må diskutere med Forsvaret og andre nødetater så vi kan lage en plan for en effektiv og sikker undersøkelse, svarer Bertheussen.

Åtte personer kom lettere til skade da fregatten og det maltaregistrerte tankskipet kolliderte ved Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland. Tankskipet ble trukket av slepebåten Tenax da kollisjonen skjedde klokka 04.03.

I kollisjonen hadde militærskipet blitt påført en stor flenge i siden på skroget og det rant mer vann inn enn hva lensepumpene greide å få ut.