Saksøkt statsminister: Erna Solberg (H) saksøkes for brudd på Grunnlovens paragraf 115.
Saksøkt statsminister: Erna Solberg (H) saksøkes for brudd på Grunnlovens paragraf 115. Foto: GEORGES GOBET

Mener Stortingets vedtak om ACER er ugyldig

Saksøker Erna Solberg

Stortingets vedtak, som sa ja til til at Norge blir underlagt EUs regler for strøm og gass er ugyldig, mener jusprofessor Hans Petter Graver. Nå stevnes staten ved statsminister Erna Solberg for brudd på Grunnlovens paragraf 115.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg.

– Vi går nå til søksmål mot staten representert ved statsminister Erna Solberg fordi Acer-saken ikke ble behandlet i tråd med Grunnloven, som den suverenitetsavståelsen det er, sier Kathrine Kleveland i Nei til EU.

Det var i mars i år et alminnelig flertal i Stortinget sa ja til EUs energibyrå Acer, og at Norge skulle tilslutte seg EUs såkalte tredje energimarkedspakke. Det betyr at Norge blir en del av EUs regelverk for strøm og gass.

– Hva vil dere oppnå med søksmålet?

– Vi vil at stortingsvedtaket fra mars i år skal bli kjent ugyldig, sier Kleveland.

Nei til EU får støtte fra en av Norges fremste spesialister på forvaltningsrett og EØS, jusprofessor Hans Petter Graver.

22. mars i år vedtok stoirtinget å si ja til Acer og EUs tredje energimarkedspakke.
22. mars i år vedtok stoirtinget å si ja til Acer og EUs tredje energimarkedspakke. Foto: GORAN JORGANOVICH TV 2

– Er stortingets vedtak om Acer og EUs tredje energipakke i strid med Grunnloven?

– Ja mye kan tyde på det. Dette skulle ha vært vedtatt i medhold av Grunnlovens paragraf 115, og ikke som et vanlig stortingsvedtak, sier Graver.

Grunnlovens paragraf 15 krever tre firedels flertall på Stortinget i saker som innebærer en myndighetsoverføring, eller suverenitetsavtståelse fra Norge til EU. Men da stortinget behandlet saken i mars i år ble vurderinger fra Justisdepartementets lovavdeling lagt til grunn. De mente at denne suverenitetsavståelsen var så "lite inngripende" at Stortinget kunne se bort fra paragraf 115.

– Det er all grunn til å stille spørsmål ved den vurdringen om at dette bare er en folkerettslig forpliktelse. Dette er noe mer enn det, mener Graver.

Tar lovavdelingen i Justisdepartementet feil?

- Det er iallefall ikke sikkert at de har rett, sier Graver.

Les professor Hans Petter Gravers betenkning om grunnlovens paragraf 115 og Acer-saken.

Hvordan vurderer du muligheten for Nei til EU å vinne frem med søksmålet?

– Rent juridisk burde de vinne frem, men dette er jo et spørsmål der det tradisjonelt har vært store innslag av politikk i vurderingen. Det har aldri vært noen slik sak før så det er vanskelig å si hvor langt domstolene vil gå inn å overprøve Stortingets og regjeringens vurdering.

Regjeringen vil foreløpig ikke kommentere saken, men bekrefter at de har mottatt varsel om et søksmål.

– Vi er kjent med at det har kommet et varsel om søksmål til statsministerens kontor. Men jeg forholder meg til at Stortinget har vedtatt at Norge skal tilslutte seg EU tredje energimarkedspakke, sier olje- og energiminister Kjell- Børge Freiberg (Frp).