Dette er ikke selv-bestemmelse. Det er tvang.

Hva er det egentlig Høyre foreslår?

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det falt Høyre tungt for brystet da KrF vurderte å kaste dagens regjering. Erna Solberg gikk ut offentlig og sa hun ville se på abortloven, i et forsøk på å få KrF over på sin side.

Hun vil forhandle om paragraf 2c i abortloven. Resultatet kan bli en skamplett på historien om vår kamp om kvinnens rett til å bestemme over eget liv og egen kropp.

I dag har kvinnen selvbestemmelse inntil 12. uke av svangerskapet. Helt uavhengig av hva grunnen hennes er.

Etter 12. uke og frem til 18. uke, må hun derimot søke om lov. Paragraf 2c gir kvinnen lov til abort hvis det er stor fare for at barnet kan få «alvorlig sykdom». Alvorlig sykdom på grunn av for eksempel arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

Ordlyden omfatter langt flere tilstander enn Downs syndrom.

Et mulig forslag fra Høyre har vært å bytte ut «alvorlig sykdom» med «ikke levedyktig». De har samtidig vært klare på at dette ikke skal begrense kvinnens selvbestemmelse.

Hva vil det egentlig bety for kvinnens selvbestemmelse om paragrafen endres, slik Høyre nå forsiktig har foreslått?

Forslaget etablerer en ny abortgrunn og fjerner den eksisterende. Et ikke levedyktig foster vil ikke kunne vokse opp. Et foster med alvorlig sykdom, vil derimot kunne leve, men med utfordringer av ulik karakter.

Juridisk: Hvis loven endres, må den hovedsakelig praktiseres slik den fremstår i ordlyden. Vi kan ikke tillegge ordet «ikke levedyktig» en helt annen betydning enn «ikke levedyktig».

Slik loven praktiseres nå, gis kvinnen rett til abort, etter paragraf 2c, selv om fosteret er levedyktig.

I praksis vil en endring av ordlyden derimot begrense kvinnens rett, slik at hun må bære frem et barn med alvorlig sykdom.

Så sier Høyre at de vil legge vekt på kvinnens vurdering av egen livssituasjon.

Hva betyr dette? Hvilke kriterier skal legges til grunn her? Skal nemnden vurdere hvorvidt en kvinne har ressurser til å bære frem et barn med alvorlig sykdom? Er det tanken? Dette er ikke avklart.

Slik loven fremstår og praktiseres i dag, slipper kvinnen denne tilleggsbelastningen med å argumentere og måtte stå til rette for sitt valg. Dette er også et viktig moment i hennes rett til å bestemme over eget liv og kropp.

Et annet aspekt er det medisinske.

Professor i medisinsk etikk Berge Solberg sier at det vil være tilnærmet umulig å skille Downs syndrom fra de utallige andre tilstandene som i dag også gir abortgrunn.

I praksis må dette bety et stort usikkerhetsmoment for kvinnen. Hun kan bli tvunget til å bære frem et barn som hun vet vil ha en alvorlig sykdom, men ikke konsekvensene av denne.

Dette er ikke selvbestemmelse. Det er tvang.

Abort er et av de tyngste valgene en kvinne må ta.

Vi har hatt 40 år med en en godt fungerende abortlov. Hvordan vil en eventuell endring bli for den kommende generasjon?

Jeg har selv en datter på 20 år. Tanken på at hun en dag skal bli gravid med et foster med en alvorlig sykdom og ikke skulle få ta abort, er en skremmende tanke.

Dette vil kunne tvinge kvinner inn i en livstilværelse de overhodet ikke ønsker.

I verste fall kan vi igjen få en situasjon med illegale aborter. Er det noen som ønsker det?