Derfor mener Solberg at det er Høie som skal svare på abort-spørsmålet

Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) har ikke krav på svar på at statsministeren på spørsmål om innstramminger i kvinners rett til selvbestemt abort, ifølge Erna Solberg (H).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Marianne Marthinsen mistet selv en datter på bare 15 måneder på grunn av sykdom, og stilte forrige uke et skriftlig spørsmål til statsministeren om følgene av en endring i abortloven.

Bakgrunnen er at KrF vil ha regjeringen med på og endre paragraf 2 c, den såkalte «Downs-paragrafen», som fastslår at alvorlig sykdom hos fosteret er et selvstendig grunnlag for abort.

Paragrafen kan bli innsnevret til å gjelde bare fostre som ikke er «levedyktige».

Solberg valgte å sende Marthinsens personlige abort-spørsmål om hvor lenge et barn må leve etter fødselen for å være «levedyktig» videre til helseministeren.

– Abortloven ligger under helseministeren, så det er naturlig at han svarer på det. Så er det heller ikke naturlig at spørsmål som ligger under partiers programbehandling eller forhandlinger som pågår, er noe Stortinget kan kreve svar på fra en regjering. Det er dagens politikk, dagens saksbehandling regjeringen svarer Stortinget på, så får vi ta de partipolitiske debattene utenom, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

– Feigt

Marthinsen reagerer sterkt på at statsministeren nekter å svare selv.

– Jeg synes det er feigt. Det er Erna som har lagt kvinners rett til å bestemme selv når man bærer et alvorlig sykt barn, om svangerskapet skal gjennomføres, i forhandlingspotten når hun skal snakke med KrF. Jeg synes hun selv burde stått opp og svart på disse spørsmålene, sier hun.

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke konkretisere hva en innstramming i abortloven betyr når det gjelder barns «levedyktighet» etter fødsel.

– Høyre har sagt at vi har åpnet for å forhandle om den delen av loven der den kan oppleves som diskriminerende. Det er ikke Høyre sin politikk, men vi har åpnet for å forhandle. En klar forutsetning for oss er at kvinnens forutsetninger ikke kan svekkes. Også må vi være tydelige på at hvis fosteret ikke er levedyktig, så skal det fortsatt være et selvstendig grunnlag for abort.

– Så hvor mener du da grensen går?

– Nå er vi i en situasjon hvor vi skal inn i forhandling. Dette blir et forhandlingstema mellom fire partier. Hvis resultatet blir at vi ender opp med at vi skal gjøre endringer på dette, vil alle disse spørsmålene selvfølgelig bli utredet på vanlig måte.

– Et premiss fra Høyre sin side er at kvinnens rettigheter ikke skal bli svekket. Ingen skal tvinges til å bære frem barn som ikke er levedyktige, sier Høie til TV 2.

Marthinsen er ikke fornøyd med helseministerens svar på spørsmålet om hvor man setter grensen for et «levedyktig» foster, og om det er kvinnen selv som skal bestemme om hun skal bære fram fosteret eller ikke.

– Det er jo et ikke-svar. Han har svart og skriver at mine spørsmål ikke er relevante for dagens abortlov, det er de jo selvsagt ikke. Han svarer ikke på spørsmålene mine, sier hun.

Ber stortingsflertallet ta ansvar

Statsministeren anklager indirekte Marthinsen for å skape unødvendig uro foran regjeringens abortforhandlinger med KrF.

– Jeg synes vi i Norge skal ha muligheten til å puste litt mer, og ta debatten på et litt roligere nivå. Noen forsøker å spille opp til mye usikkerhet, og foreløpig er det bare samtaler som skal foregå mellom noen partier, sier Solberg til TV 2.

– Grunnen til at jeg har stilt disse er fordi det nå er mange kvinner som lurer på hva som kommer til å skje og hvor langt statsministeren er villig til å gå for å forhandle bort våre rettigheter, sier Marthinsen.

Ap-politikeren står fast på sin oppfordring til statsministeren.

– Hun må stå frem og avklare hva hun faktisk mener med utspillene som har kommet. Jeg har spurt henne direkte om det er kvinnen selv som skal avgjøre om man skal bære frem et sykt barn, og det må Solberg være i stand til å svare på. Dette er ikke en hvilken som helst sak, men en helt fundamental grunnleggende rettighet som norske kvinner har hatt i mange år.

– Jeg håper at stortingsflertallet tar ansvar. Høyres landsmøte har gjort et klart vedtak på at de er i mot dette, også tror jeg at Solberg nok en gang har undervurdert motstanden hun møter ute i befolkningen, sier Marthinsen.