DYRT: To år etter at de ville utvide stuen jobber Kurt Skogly og Annette Gulbrandsen fortsatt for et beboelig hus.
DYRT: To år etter at de ville utvide stuen jobber Kurt Skogly og Annette Gulbrandsen fortsatt for et beboelig hus. Foto: Privat

Kurt og Annette ville utvide stua – det ble starten på et to år langt mareritt

Kurt og Annette ønsket bare utvide stua. To år etter sitter de med et delvis ubeboelig hus og takstmenn som mener det vil koste nesten 200.000 kroner å rette opp i alle feil og mangler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kurt Skogly og samboeren Annette Gulbrandsen i Porsgrunn hadde lenge hatt lyst til å utvide stua med et lite tilbygg.

De la ut jobben på mittanbud.no og fikk tilbud fra flere firma. Ett av dem, som paret hyret inn, var Grenland Hage og Landskap AS (GHL). Firmaet lovet å ta hånd om alt av tegninger, prosjektering og søknad til kommunen. Totalprisen ble avtalt til 474.000 kroner, da hadde prosjektlederen lagt godt på så de ikke skulle få ubehagelige overraskelser.

26. februar 2016 ga Porsgrunn kommune tillatelse til bygging og firmaet satte i gang.

Prosjektlederen lovet at tilbygget skulle stå klart i løpet av seks til åtte uker. Annette og Kurt kunne nesten ikke vente med å få et litt større og mer funksjonelt hus. Men byggeprosjektet var ikke kommet langt, før samboerparet skjønte at dette kom til å ta mye lengre tid enn beregnet.

Det var TA som først omtalte saken.

Råteskader

– Både inne i huset og utenfor lå det mye rot hele tiden, og snekkerne var lite selvgående. Vi måtte stadig rydde etter dem. Vi ga beskjed til byggelederen at de burde komme og ta en titt og stramme opp snekkerne, men ingenting skjedde, sier Gulbrandsen.

Etter hvert ble det oppdaget råte- og billeskader i taket. Jobben ble da utvidet til å innbefatte et komplett tak, som skulle koste 275.000. Totalprisen for både tilbygg og nytt tak ble da avtalt til 749.000 kroner.

Dagene og ukene gikk, mens prosjektet sneglet seg fremover. Den lille familien begynte å bli utålmodige og var lei av å bo i byggekaos. Men det skulle bli verre.

Regning ble doblet

Seks måneder etter oppstart, den 30. august, var prosjektet ferdig. Familien hadde da betalt 649.000 kroner til byggefirmaet og ventet en siste regning på 100.000. Men da regningen kom fikk de hakeslepp.

Bjelker på loftet har råte- og billeskader og burde, ifølge takstmannen, vært byttet ut da arbeidet pågikk. Foto: Privat
Bjelker på loftet har råte- og billeskader og burde, ifølge takstmannen, vært byttet ut da arbeidet pågikk. Foto: Privat

– Det kom da en regning på 294.000, uten at vi hadde blitt varslet om noen endring av det som var avtalt. Dette reagerte vi sterkt på. Prosjektlederen hadde vært tydelig på at han hadde lagt godt på i begge prosjektene, slik at det ikke skulle bli dyrere enn avtalt, sier Gulbransen.

Kurt og Annette ba gjentatte ganger om dokumentasjon på kostnader, fremdriftsplan og arbeidstimer, noe de aldri har fått.

Ikke bare var regningen høyere enn avtalt, men det viste seg at jobben heller ikke var utført forskriftsmessig.

Samboerparet hyret inn takstmann Petter Smith i Nord Taksering AS, som totalt har vært fire ganger på befaring i huset deres. Under siste befaring ble deler av en vegg fjernet, for å se hvordan arbeidene var blitt utført. Da fikk både takstmannen og samboerparet seg en ny overraskelse.

– Ikke riktig faglig utført

– Jeg er rundt og ser mye dårlig arbeid. Men dette er noe av det verre jeg har sett. Her var det bærebjelker som er underdimensjonert og manglende avstiving mellom nytt og gammelt bygg som fører til skjevheter i huset. Man trenger ikke være fagmann for å se at dette er dårlig utført arbeid, sier Smith til TV 2.

Takstmannen mener arbeidet bærer preg av mangel på faglig forståelse.

Mens snekkerne jobbet var det fullstendig kaos både inne og ute. Kurt og Annette måtte stadig rydde etter dem. Foto: Privat
Mens snekkerne jobbet var det fullstendig kaos både inne og ute. Kurt og Annette måtte stadig rydde etter dem. Foto: Privat

– I tillegg til at arbeidet ikke er faglig riktig utført, er det ikke jobben ferdigstilt. Jeg syns det er merkelig at fagfolk kan fraskrive seg alt ansvar, som firmaet har gjort i denne saken. Dersom byggefirmaet hadde gjort jobben skikkelig i første omgang, hadde det vært snakk om en økt utgift på rundt 30.000 kroner. Isteden vil det nå koste 183.000 kroner å rette opp i alle feil og mangler, sier Smith.

Flere takstmenn har vært på befaring i huset og blant annet gått gjennom byggefirmaets timelister. I rapportene blir det konkludert med en overfakturering på 142 timer.

Overfakturering

Også et konsulentfirma har hatt gjennomgang av prosjektet for å sammenstille byggekontrakter med hva som faktisk er fakturert. Der står det blant annet avtalte og fakturerte arbeider er ikke sluttførte og det er påvist vesentlige mangler i det arbeidet som er utført, jamfør NITO-rapport v/Byggmester og Takstingeniør Thor Johansen AS: «slik arbeidet er utført pr. dato anses takkonstruksjonen som svekket ihht. sin opprinnelige styrke..»

I rapporten står det videre å lese at byggherre også har måttet gjøre en del av arbeidet selv, samt engasjere andre håndverkere for å ferdigstille nødvendige arbeider. Med bakgrunn i dette mener byggherre at GHL har overfakturert både i forhold til faktisk utførte arbeid og i i forhold til de mangler som er påvist.

Varsel om tvangsmulkt

Porsgrunn kommune skriver i en tilsynsrapport at det er avdekket flere avvik i forhold til søknaden som ble sendt kommunen. Derfor har kommunen har gitt varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt. Disse varslene ble sendt, med gjentatte frister for retting av avvik, til Grenland Hage og Landskap AS - som opprinnelig sto som tiltakshaver og dermed var formelt ansvarlig.

– Ansvarlig søker, Grenland Hage og Landskap AS, har nå trukket seg som tiltakshaver. Dermed må boligeierne få en ny ansvarlig søker som levere inn søknad om å få bygget godkjent, sier juridisk rådgiver Bjørnar Møller i Porsgrunn kommune til TV 2.

Mens krangelen pågår om hvem som er ansvarlig for å rette opp i alle mangler og feil i boligen, er det Annette, Kurt og Kurts 17-år gamle datter som må bo i kaoset.

– Vi hadde aldri drømt om at en utbygging kunne skape slikt styr i livet vårt. Når det trekker ut og nå har pågått i over to år er det naturlig at det sliter på oss alle. Vi sover ikke skikkelig om natta, Kurt er blitt sykemeldt og vi ikke ser en løsning på problemet, sier Annette Gulbrandsen.

Byggefirmaet er uenig

Daglig leder Roar Kjendalen for Grenland Hage og Landskap AS ønsket ikke å svare på TV 2s spørsmål. Han henviste videre til sin advokat på saken, Tone Gulliksen. Hun ønsket bare å svare skriftlig på våre spørsmål.

– Fire sakkyndige har nøye gjennomgått arbeidene som er utført. Det er enighet mellom disse at det er to forhold som må utbedres, utover dette forelå det ingen forhold som ble ansett som feil utførelse. GHL har gjentatte ganger tilbudt å utbedre disse to forholdene. Det har ikke kunden godtatt. GHL har da tilbudt seg å dekke kostnadene til slik utbedring, anslått til ca. 160.000,- kroner. Heller ikke dette er akseptert av huseierne, skriver Gulliksen.

– Hvorfor ble ikke Kurt Skogly og Annette Gulbrandsen informert om at prosjektet ble dyrere enn det som var opprinnelig avtalt?

– Det opprinnelige oppdraget med oppsetting av tilbygg ble utvidet da det ble avdekket at deler av konstruksjonene i det gamle huset var angrepet av sopp, råte og biller. GHL har sendt endringsmelding og deretter gitt et skriftlig tilbud. Der fremgår det at arbeidene med utskiftning av råte, bille og soppskadet treverk ville bli utført som timesarbeid. Det var tett dialog mellom GHL og kunden i hele perioden, og det ble deretter fakturert for faktisk tidsbruk og medgåtte materialer.

På spørsmål om hvorfor paret ikke har fått oversendt dokumentasjon på kostnader, fremdriftsplan og arbeidstimer, svarer Gulliksen at GHL flere ganger har sendt huseierne hundrevis av sider med dokumentasjon.

– Ansatte i GHL fører timene elektronisk i et timeregistreringssystem som også danner grunnlaget for faktureringen. Kunden har gjentatte ganger fått oversendt oversikt over alle arbeidstimer, dokumentasjon over materialer som er brukt i prosjektet og vedlikehold av disse. Alle faktura er spesifisert.

På spørsmål om hvorfor GHL ikke rettet avvikene som kommunen ga pålegg om, svarer Gulliksen at avvikene ble rettet.

– For å kunne sende ny byggesøknad måtte arbeidene gjennomgås og beregninger foretas av Rambøll. Dette ble gjort av de sakkyndige som nevnt over. GHL har dekket utgiftene både til prosjekteringen og byggesøknaden, skriver advokaten.