Det opplyser Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for ett år siden.

– I oktober sank boligprisene som normalt for måneden å være. Med uendrete sesongkorrigerte priser forsetter den moderate prisutviklingen fra de foregående månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i Norge som i 2018. Dette tyder på god balanse mellom tilbud og etterspørsel og et velfungerende boligmarked, ifølge Dreyer.

I oktober ble det solgt 9.034 boliger i Norge, noe som er 6,0 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det har vært stor aktivitet i boligmarkedet sist måned, og så langt i år er det solgt 2,0 prosent flere boliger enn på samme tid i rekordåret 2015, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i oktober 2018, noe som er tre dager flere enn i oktober i fjor. Av byene hadde Oslo raskest salgstid med 25 dager og Kristiansand tregest salgstid med 79 dager.