DEMONSTRASJON: Kvinner demonstrerte for fri abort i 1968. Nå er igjen abortloven blitt aktuell i norsk politikk.
DEMONSTRASJON: Kvinner demonstrerte for fri abort i 1968. Nå er igjen abortloven blitt aktuell i norsk politikk. Foto: Scanpix

– Det er svært uheldig om norske kvinner må reise til utlandet for å ta senabort

Susanne Kaluza mener at å endre abortloven er en massiv nedvurdering av kvinners evne til å ta kloke valg for seg og sin familie.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da KrF stemte for å fortsette regjeringssamarbeidet med Høyre, sist fredag, blusset det på ny opp i abortdebatten.

– Å endre på paragraf 2c er en massiv nedvurdering av kvinners evne til å ta kloke valg for seg og sin familie, skrev Susanne Kaluza på sin Facebook-profil søndag.​

Innlegget har allerede over 800 likes og i underkant av 300 delinger.

Kaluza mener at den norske abortloven, slik den er i dag, baserer seg på en tiltro til at kvinner selv er i stand til å avgjøre hvor mange barn de ønsker og er i stand til å ta vare på.

– Fremfor at kvinnen selv skal få bestemme skal politikerne nå plutselig gjøre det for henne. Det er en grov nedvurdering av kvinners selvbestemmelsesrett, sier hun.​

Saken ble først omtalt av Nettavisen.

Kjemper for norske kvinners rett til å velge

En kjernesak for KrF er å fjerne paragraf 2c i abortloven, som åpner for abort etter 12. uke dersom det er fare for alvorlig sykdom hos fosteret. På partiets ekstraordinære landsmøte fredag ble saken løftet fram som en viktig grunn til å starte regjeringsforhandlinger med den borgerlige regjeringen.

Susanne Kaluza har synliggjort seg på sosiale medier, som en klar motstander av de foreslåtte endringene i abortloven.

– Vi må huske at flesteparten av kvinnene som tar senabort er kvinner som ønsker å være gravide, som har gledet seg over graviditeten, men som så får beskjed om at fosteret bærer på en alvorlig sykdom. Da er det også kvinnen og familien selv, i samtale med legene, som er best egnet til å avgjøre hvor vidt de ønsker og klarer å bære frem barnet, sier hun.

Ifølge VG har Høyre allerede forberedt en omskriving av abortloven for å komme KrF i møte.

– I dag tar majoriteten av kvinner som får greie på at fosteret lider av en alvorlig sykdom abort. I stedet for å beholde dagens lov som sier at den gravide kvinnen sammen med sin lege er best skikket til å ta denne avgjørelsen, så sier Solberg og Ropstad nå at de vet best, sier Kaluza og legger til:

– Det denne saken dreier seg om er norske kvinners mulighet til selv å ta valg som får omfattende konsekvenser for deres helse, deres liv, deres kropp og deres familie.

Susanne Kaluza er selv trebarnsmor. Hun mener at å fjerne abortparagrafen vil være å forverre situasjonen til mennesker som allerede har det vanskelig.​ Foto: Kimm Saatvedt
Susanne Kaluza er selv trebarnsmor. Hun mener at å fjerne abortparagrafen vil være å forverre situasjonen til mennesker som allerede har det vanskelig.​ Foto: Kimm Saatvedt

Får mange henvendelser fra familier

– Jeg har de siste dagene fått mange henvendelser fra kvinner og menn, som har alvorlig syke barn og som takker for at jeg tar denne kampen. En kvinne forteller for eksempel at datteren hennes er multihandikappet og at det var essensielt for henne å få vite om fosteret bar samme sykdom da hun ble gravid på ny. Hun ville rett og slett ikke hatt mulighet til å ta vare på to så pleietrengende barn, sier hun.

En annen som henvendte seg til Kaluza fortalte om å oppleve å få et barn med en alvorlig genetisk sykdom som døde før toårsdagen. Mammaen ville vite om en eventuelt ny baby hadde samme tilstand.

– Vi snakker om mennesker i en ekstremt vanskelig livssituasjon. Det er disse menneskene denne saken handler om, og det siste de trenger er et samfunn legger ytterligere sten til byrden, sier Kaluza.​

Hun frykter en slik endring vil føre til økte forskjellene i samfunnet.

– I Sverige har alle kvinner rett til selvbestemt abort fram til uke 18. Det er svært uheldig om vi får en situasjon der norske kvinner må reise til utlandet for å ta senabort. Det vil være en mulighet som kun er åpen for kvinner med god økonomi, og er slett ikke et samfunn vi ønsker oss, mener Kaluza.

Ønsker bedre tilrettelegging

– Å føde barn er et enormt, livslangt ansvar. Alle barn fortjener å være ønsket. Heller enn å presse kvinner som ønsker abort til å gjennomføre et svangerskap bør vi legge langt bedre til rette for de familiene som alt har barn med store omsorgsbehov, sier hun.

Susanne Kaluza mener at disse familiene fortjener mye mer støtte, et enklere byråkrati, mer hjelp fra samfunnet og bedre tilgang på pleiepenger.

– Det er her Regjeringen burde legge inn støtet, ikke på å tulle med abortloven, sier hun.

Høyres abortskisse

På det ekstraordinære landsmøtet sist fredag stilte KrF Kvinner krav om at abortloven endres – både når det gjelder 2c-paragrafen og tvillingabort – for at partiet skal kunne gå inn i dagens regjering.

I dag sier abortlovens paragraf 2c at:

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

– Skal Høyre komme KrF i møte, må en fjerning av paragraf 2c samtidig innebære en lovendring der det fortsatt er et selvstendig grunnlag for abort «hvis fosteret ikke er levedyktig». Vektlegging av kvinnens vurdering må også styrkes, sier Høie til VG.

2000 mennesker stod på Eidsvoll plass i Oslo den 29. oktober og demonstrerte mot endringer i abortloven. 17. November skal det demonstreres igjen. I tillegg til å arrangeres på Eidsvoll plass, skal det også være demonstrasjon i Bergen og i Stavanger.