Laveste antall bjørner siden 2009

I år ble det skutt 12 brunbjørner i fellingsperioden, det sender bestandmålet for brunbjørn under Stortingets mål, og er nå på det laveste siden 2009.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kun en av årets felte bjørner ble felt på lisensfelling. 8 bjørner ble felt i løpet av beitesesongen på skadefelling hvorav to av disse ble felt i forkant av beitesesongen etter oppdrag gitt Statens Naturoppsyn, opplyser Miljødirektoratet på sine hjemmesider.

– For å forhindre skader på husdyr og tamrein har det likevel vært åpnet for skadefellingstillatelser og en begrenset kvote for lisensfelling av bjørn. Lisensfellingen er primært rettet mot hannbjørner som oppholder seg utenfor bjørneprioriterte områder. Dette fordi økningen i antall binner går svært langsomt, og at uttak av binner i langt større grad vil påvirke bestandsveksten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

10 av bjørnene ble felt i Trøndelag.