SKJEBNEVALG: Man har tre utfall for mellomvalget i USA. De har mye å si for USA og Trumps fremtid.
SKJEBNEVALG: Man har tre utfall for mellomvalget i USA. De har mye å si for USA og Trumps fremtid. Foto: Jeff Kowalsky/AFP/Carolyn Kaster/AP/Mandel Ngan/AFP

Tre mulige scenarier – dette betyr de for Trump

Uansett hvordan mellomvalget i USA ender, vil det ha store konsekvenser for Donald Trump og USAs fremtid, forklarer USA-kommentator Vårin Alme.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Som vi jevnlig er innom i AMPOLCAST, er det liten tvil om at årets mellomvalg i USA er og blir nasjonalisert: Det handler i overveiende grad om Donald Trump.

Så hva vil resultatene bety for den sittende presidenten?

Svaret avhenger selvsagt av valgresultatet, og særlig hva gjelder den føderale kongressen.

Vi kan se for oss at ett av tre scenarier skjer:

  1. Republikanerne beholder eller øker flertallet sitt i begge kongressens kamre.
  2. Republikanerne beholder eller øker flertallet i det ene kammeret, mens demokratene gjenvinner flertallet i det andre.
  3. Demokratene vinner tilbake flertallet i begge kongressens kamre.

Dette kan de tre scenariene bety for USAs 45. president:

Første scenario: Rød bølge

I dette scenariet beholder eller øker republikanerne flertallet i begge kamre. Skjer det, tilsier det at kulturkampen som nå utkjempes mellom ulike verdenssyn og verdier langt på vei er vunnet av det republikanske partiet, når selv ikke et sjokk som Donald Trump fikk demokratene til valgurnene i tilstrekkelig grad, og dét samtidig som det republikanske partiet åpenbart har vunnet gjenklang hos velgerne.

USA-kommentator Vårin Alme forklarer de tre mulige resultatene av mellomvalget.
USA-kommentator Vårin Alme forklarer de tre mulige resultatene av mellomvalget. Foto: Ingvil Teige Stiegler

Krisen i det demokratiske partiet vil være et faktum.

Republikanerne vil kunne gjennomføre politikk på lettere vis enn før, også på områder hvor det kreves kvalifisert flertall.

Det hjelper at valgresultatet bekrefter at Trump tilsynelatende sitter trygt i 2020. «The Grand Old Party» kan fortsette med fornyet selvtillit, noe som ikke bare har betydning for lovgivning, men også for dømmende makt, da Trump mest sannsynlig også får nominere neste høyesterettsdommer, med god mulighet til å få godkjent en kandidat uten en eneste demokratisk stemme.

Til slutt vil et slikt valgresultat være en enorm politisk seier for Trump. Det bekrefter at det republikanske partiet er hans parti, og det viser at Trump ikke var en bølgedal, men et langt dypere og kanskje uunngåelig symptom. Ikke minst fordi partiet som har presidenten historisk straffes i mellomvalget.

Valg til Kongressen holdes om høsten annet hvert år. Hvert fjerde år sammenfaller det med presidentvalget, og hvert fjerde år faller det midt mellom to presidentvalg. Derfor kalles det et «mellomvalg».

Det er vanligvis mye indre oppmerksomhet rundt mellomvalgene, og langt lavere valgdeltakelse. Men valget i år får uvanlig stor oppmerksomhet.

6. november skal det velges 435 representanter til Representantenes hus og 35 senatorer til Senatet. Disse to kamrene utgjør USAs nasjonalforsamling, Kongressen. Valget vil avgjøre om Republikanerne beholder flertallet i Kongressen eller om Demokratene overtar kontrollen over ett av eller begge kamre.

Hvis Demokratene får flertall i enten Senatet eller Representantenes hus, vil det gi partiet mer makt til å stanse politikken til president Donald Trump.

Det er også fordi republikanerne ikke er ventet å gjøre et brakvalg. Snarere forteller meningsmålingene oss at det mest sannsynlige er at republikanerne beholder Senatet, men mister Representantenes hus. Dermed vil dette scenariet bety at republikanerne har overgått alle forventninger.

Andre scenario: Splittet Kongress

I dette tilfellet tar demokratene tilbake flertallet i Representantenes hus, mens republikanerne beholder flertallet i Senatet.

Skjer dette er vi ikke langt klokere, annet enn at vi vet at USA er og blir et dypt splittet land, og at kulturkampen fortsetter både mellom og innad i partiene.

Like fullt vil republikanerne fremme dette resultatet som en politisk seier, til tross for at de, strukturelt sett, har et lettere senatsvalg enn demokratene har.

Med dette scenariet kom aldri den overveldende blå bølgen. Med andre ord vil man kunne si at demokratene har skuffet og republikanerne har vunnet.

Samtidig vil dette være en reell maktgjenvinning for demokratene. De vil nå kunne være en effektiv motsats mot Trump og republikanerne. Resultatet kan bli stillstand, eller «gridlock».

Det kan også bli en økning i såkalte utøvende ordre, der Trump får gjennom det han ønsker der han kan, men der dette ikke forankres i lovgivning. Da republikanerne fremdeles har flertall i Senatet, beholder Trump sjansen til å utnevne en Høyesterettsdommer uten demokratiske stemmer.

I et scenario som dette – og for så vidt i samtlige av scenariene som forespeiles her – er riksrett så godt som utelukket. Mens Huset alene kan stille presidenten for riksrett, kreves det også to tredeler i Senatet, og altså betydelig republikansk støtte, for at presidenten må gå av.

Til slutt kan det nevnes at dette valgresultatet vil gi meningsmålingene og tallknusere fornyet tillit, da det er nettopp dette de har spådd.

Tredje scenario: Blå bølge

I dette scenariet vinner demokratene tilbake flertallet i begge kamre.

Med et slikt resultat blir det svært vanskelig for Trump å få gjennom sin agenda, kanskje med unntak av områder der hans politikk overlapper med demokratenes, som for eksempel infrastruktur.

Også i et slikt scenario er det imidlertid sannsynlig at vi får se stillstand og en økning i antall utøvende ordre.

Dette vitner om at valget er blitt en dom over Trump, som sitter igjen som taperen. Demokratene har med dette scenariet overvunnet strukturelle hindre og vunnet en svært imponerende seier, særlig i Senatet.

Med det går kulturkampen tilsynelatende demokratenes vei. Demokratiske velgere stemmer, noe som lover godt for deres sjanse til å ta tilbake Det hvite hus i 2020. På sikt kan det kanskje også bety en demokratisk utnevnt Høyesterettsdommer, eller i det minste en kandidat som også må godkjennes av demokratene for å bli valgt.

Uro vil følge i det republikanske partiet. Tvilen fra 2016 om Trumps legitimitet som leder av partiet, viser seg å ha vært berettiget.

Kanskje er et slikt valgresultat også et signal om at Trump er en bølgedal og en distraksjon, snarere enn et endelig skifte i amerikansk politikk. Trump sitter altså ikke like trygt frem mot 2020, og det er ikke utenkelig at han får opptil flere utfordrere fra egne rekker i nominasjonskampen.

Alternativt kan det vise seg at Trump velger å ikke søke gjenvalg. I så fall kan det bli Mike Pence mot et knippe republikanske utfordrere, med et digert demokratisk felt på den andre siden.