Mikael Frödin er bekymret for at oppdrettsnæringen utrydder villaksen og ødelegger økosystemet. Om det kreves tjue dager i fengsel for å kaste lys på problematikken, soner han med glede.
Mikael Frödin er bekymret for at oppdrettsnæringen utrydder villaksen og ødelegger økosystemet. Om det kreves tjue dager i fengsel for å kaste lys på problematikken, soner han med glede. Foto: Privat

Vil risikere fengsel for den norske villaksen:

– Det finnes ikke et menneske som ville spist den laksen vi tok bilder av

Fiskeguruen filmet inn i Grieg Seafoods oppdrettsanlegg, og mener det ikke et finnes et menneske som ville spist laksen han tok bilder av. Lakseoppdretter er uenig i kritikken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I juli 2017 skulle svenske Mikael Frödin undersøke forholdene til oppdrettslaksen i Grieg Seafoods oppdrettsanlegg i Altafjorden. Han var alvorlig bekymret for hvordan oppdrettsnæringen påvirker villaksen i Norge.

Saken ble først omtalt av Fiskejournalen.se.

Merdene som oppdrettslaksen befinner seg i er beskyttet av akvakulturforskriftens paragraf 18 som forbyr ferdsel nærmere enn 20 meter. Frödin forteller at det er umulig å få et innblikk i forholdene fra en slik avstand.

– Vi hadde ikke noe valg, vi måtte komme nærmere, sier han.

Grieg Seafood valgte å anmelde og Frödin ble bøtelagt med 10 000 kroner.

– Om jeg hadde ansett at dette var en feilaktig handling, da hadde jeg betalt boten. Jeg erkjenner handlingen, men ikke det ulovlige med den, sier han.

Nå må Frödin møte i Alta tingrett den 2. november.

– Kan tjue dager i fengsel redde den norske villaksen, er det verdt det, for nå haster det, sier Frödin.

Mikael Frödin forteller at han tok dette bildet da han undersøkte oppdrettslaksen i Altafjorden. Flekkene bakerst på halen er åpne sår på laksen. Foto: Privat
Mikael Frödin forteller at han tok dette bildet da han undersøkte oppdrettslaksen i Altafjorden. Flekkene bakerst på halen er åpne sår på laksen. Foto: Privat

– Uspiselig laks

Mikael Frödin er en kjent sportsfisker og dokumentarfilmskaper. Han er blant annet kjent fra SVTs prisbelønnede dokumentar «I Storlaksens rike». Frödin har fisket i Altaelva i 25 år og da han filmet ned i laksemerdene i Altafjorden var det i forbindelse med et nytt dokumentarfilmprosjekt.

– Vi visste ikke hva som ventet oss, men jeg visste jeg måtte være min egen førstehåndkilde for å kunne forstå hvordan forholdene faktisk var, forteller Frödin.

Han forteller at han de tok en rekke forhåndsregler før de bestemte seg for å bryte loven. De parkerte båten utenfor grensene og hadde på seg nye våtdrakter for å ikke påvirke eller utsette laksen for smittefare.

– Synet som møtte oss i merden var 70 000 slakteklare laks. Laksen var deformert, flere hadde åpne sår og soppinnfeksjon var utbredt, sier Frödin.

Han mener at bildene dokumenterer at det ikke råder tvil om at forholdene for oppdrettslaksen er dårlige.

Ifølge Frödin er dette også et bilde fra da han førte et kamera inn i en av laksemerdene. Han mener denne laksen er blind, rammet av soppinnfeksjon og i ferd med å dø. Foto: Privat
Ifølge Frödin er dette også et bilde fra da han førte et kamera inn i en av laksemerdene. Han mener denne laksen er blind, rammet av soppinnfeksjon og i ferd med å dø. Foto: Privat

– Det finnes ikke et eneste menneske som ville spist den laksen, sier dokumentarfilmskaperen.

Om kuene på en bondegård hadde hatt samme samme deformering, soppinfeksjon og åpne sår, så mener Frödin at gården hadde blitt anmeldt for lenge siden.

– Siden fiskeoppdrettsnæringen drives under havoverflaten, så det er umulig å granske virksomheten uten å komme nærmere enn tjue meter, sier han.

Vil redde villaksen før det er for sent

– Jeg ser det som min journalistiske plikt å vise allmennheten den negative effekten oppdrettsanlegg har på villaksen, sier Frödin.

Derfor risikerer han heller fengsel enn å betale boten.

Frödin forteller at når oppdrettslaksen rømmer og parrer seg med villaks vil det føre til genetisk forurensning. Han fortviler også over at sykdommer og lus kan smitte over på den ville bestanden og at lusegift og fôr tilsatt antibiotika lekker ut av merdene og ødelegger økosystemet.

– Om det så tar flere 100 000 år å bygge opp et økosystem, så kan det ta ti år ødelegge det igjen. Vi må agere raskt, slik at ikke villaksen ikke blir helt utryddet, sier Fröden og spør: Hva er prisen på et økosystem?

Han vil understreke at han ikke er en fiende av norsk oppdrettsnæring, men at han er en fiende av hvordan næringen drives nå.

– Løsningen finnes allerede. Vi kan ha lakseoppdrett i lukkede systemer eller på land. På denne måten vil man bevare næringen samtidig som man verner om villaksen og økosystemene, mener Fröden.

Bilder av merdene i Altafjorden Mikael Frödin tok i fjor. Han vil at oppdretten skal endres til å være i lukkede anlegg eller flyttes opp på land slik at man verner villaksen. Foto: Privat
Bilder av merdene i Altafjorden Mikael Frödin tok i fjor. Han vil at oppdretten skal endres til å være i lukkede anlegg eller flyttes opp på land slik at man verner villaksen. Foto: Privat

Grieg Seafood avviser kritikken

Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood, forklarer at de først ønsket å gå i dialog med Mikael Frödin, etter hendelsen i fjor sommer. Da de ikke fikk svar, bestemte de seg for å anmelde, etter råd fra Fiskeridirektoratet.

Roger Pedersen er samfunnskontakt i Grieg Seafood, en av verdens ledende selskaper innen lakseoppdrett.
Roger Pedersen er samfunnskontakt i Grieg Seafood, en av verdens ledende selskaper innen lakseoppdrett.

– Vi har et stort ansvar ovenfor villaksen. Regler for ferdsel ved oppdrettsanlegg skal sikre at nøter ikke skades og laks rømmer, men også forebygge smitte i anlegget, sier Pedersen.

Han avviser kritikken om at villaksen lever under dårlige forhold.

– I en populasjonen på over 100 000 laks vil det alltid være noen tapere. Det er få laks som er syke, da er det snakk om enkeltindivider, sier Pedersen.

Han forteller at oppdrettsanlegget har gode rutiner for å kontrollere laksen. Oppdretterne undersøker fisken daglig og syk fisk blir skilt fra resten og avlivet. I tillegg har anlegget besøk av fiskehelsepersonell en gang i måneden. Disse tilsynene styres av egne forskrifter og rapportene blir gjort tilgjengelig for Mattilsyn og andre tilsynsmyndigheter.

– Laksen vår har den beste fastlegeordningen i Norge, sier Pedersen.

Utforsker muligheter for lukkede oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegget i Altafjorden ligger nær Altaelva, som er populær blant sportsfiskere. Roger Pedersen forteller at Grieg Seafood derfor føler på et stort ansvar ovenfor villaksen.

Hvert år analyserer Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skjellprøver av laksen fiskerne fanger i sommermånedene. Fra 2013 til 2015 lå andelen oppdrettslaks i Altaelva på tre prosent. I 2017 lå prosentandelen på 0,15 og han lover gode tall for 2018.

– Det er en utvikling vi er veldig stolte av, og slik vi ønsker at det skal være, sier Pedersen.

Han forteller at selskapet tenker to tanker i hodet samtidig når de tenker på fremtiden.

– Vi jobber hele tiden med å perfeksjonere den måten vi produserer laks på i dag, som er en bærekraftig metode også for fremtiden. Samtidig har vi inne en søknad som utforsker muligheter for lukkede oppdrettsanlegg. Hvordan næringen vil se ut om fem år er vanskelig å si, sier han.

Roger Pedersen avslutter med å ønske Mikael Frödin er velkommen til Grieg Seafood.

– Vi har ingenting å skjule. Han er velkommen hit for å se hvordan vi jobber.