full uenighet om bmi-skalaen:

– Straff og pisk er ikke løsningen

Det er på tide å endre BMI-skalaen, mener Steinar Krokstad, professor i medisin ved NTNU. Irina Lee etterlyser heller en mer løsningsorientert debatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er feil å si til folk som er gjennomsnittlige og som har meget god helse, at de er unormale, sier Steinar Krokstad, professor i medisin ved NTNU.

Han forteller at mange nordmenn har en BMI mellom 25 og 27, noe som gjør at syv av ti nordmenn regnes som overvektige. Snittet for «normalvekt» ligger mellom 18,5-24,9 ifølge BMI-skalaen.

– Så lenge det ikke har noen negative helseeffekter, så må man stille spørsmål ved om skalaen fortsatt passer til befolkningen, mener Krokstad.

Irina Lee er forfatter og foredragsholder og har selv gått ned 30 kilo. Hun ønsker ikke at debatten skal handle om hvorvidt man skal endre skalaen, men i stedet hvilke løsninger som finnes på overvekt.

– Jeg vet at mange mener overvekt er et uløselig problem, med der er jeg uenig. Jeg mener det finnes en løsning og at løsningen er enkel og tilgjengelig for alle, sier hun.

UENIG: Irina Lee er uenig med Svein Krokstad og mener vekta må ned, i stedet for at skalaen går opp.
UENIG: Irina Lee er uenig med Svein Krokstad og mener vekta må ned, i stedet for at skalaen går opp.

– Kutt ut sukker og mel

Irina Lee mener det blir feil å endre en skala som helsemyndighetene har definert som mål for optimal helse.

– Ved å skyve dette intervallet oppover vil kanskje noen føle seg bedre ved at de er normalvektige, men jeg tror det blir en dårligere veiviser for folk som trenger gode råd, sier Irina Lee.

Hun har selv slitt med overvekt og hatt en BMI på over 30, som kategoriseres som «fedme». Nå er hun 30 kilo lettere og mener det ikke bare er å bevege seg mer, og spise mindre.

– For oss som har en hjerne som er spesielt mottakelig for sukker og mel, hjelper ikke moderasjon. Kutt ut sukker og mel, det er der løsningen ligger, sier Lee.

Hun mener rett og slett at nordmenn må komme seg ned i vekt.

Svein Krokstad, professor i medisin, er uenig og mener at det er ytterst få som klarer å kutte tvert.

– Leger prøver å gi råd, men folk klarer ikke å følge dem. Du går tilbake til den familien, den omgangskretsen og det samfunnet du lever i og det er det som har skapt dette problemet, sier Krokstad.

BMI står for body mass index og er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt. På norsk oversettes formelen til kroppsmasseindeks (KMI).

En kroppsvekt som tilsvarer en BMI verdi under 18,4 regnes som undervektig. En kroppsvekt som tilsvarer en verdi på mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalt. En BMI-verdi mellom 25 og 29,9 klassifiseres som overvekt, mens en verdi over 30 omtales som fedme.

Se hvordan du kan regne ut din BMI her.

Barn og unge må vurderes etter andre BMI-verdier enn voksne.

Kilde: Det store norske leksikon

Fra skaladebatt til samfunnsdebatt

– Det er samfunnet vi lever i som trykker hele befolkningen i retning av overvekt og fedme, sier professoren videre.

Krokstad begrunner dette med at befolkningen i Norge har mat tilgjengelig overalt og at vi utsettes for et stort kjøpepress.

– Vi spiser mat i alle sammenhenger og tåler ikke presset vi blir utsatt for. Derfor blir vi lurt til å spise alt for mye, sier Krokstad.

For å bekjempe problemet mener han at myndighetene må legge føringer.

– All forskning tyder på at vi trenger noen grep på samfunnsnivå for å løse fedmeproblemet. Historisk sett så er det pris og tilgjengelighet som har hatt effekt på endringer av vaner i befolkningen, sier Krokstad.

FORSKER: Steinar Krokstad er professor i medisin ved NTNU og leder av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.
FORSKER: Steinar Krokstad er professor i medisin ved NTNU og leder av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Irina Lee tror ikke høyere priser på usunn mat vil føre til et sunnere kosthold.

– Folk kjøper det uansett. Straff og pisk er ikke løsningen, her må vi bruke gulrot, bokstavelig talt. Vi må bygge opp nye vaner slik at det sunne kostholdet etter hvert blir en naturlig del av hverdagen, avslutter Lee.