– Russland har ikke holdt seg til avtalen. Så vi kommer til å avslutte den, sa Trump da han møtte journalister under et valgkamparrangement i Nevada lørdag.

– Russland har brutt avtalen, de har brutt vilkårene i årevis. Jeg vet ikke hvorfor president (Barack) Obama ikke forhandlet eller trakk seg ut. Men vi kommer ikke til å la dem bryte en atomavtale og fortsette å lage våpen mens vi ikke får lov til det, sa Trump videre.

INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) er en nedrustningsavtale som USA og Sovjetunionen inngikk i 1987 og som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Nytt rakettsystem

USA mener nå å kunne bevise at Russland er i ferd med å utvikle en type raketter som er i strid med avtalen. Russland nekter på sin side for avtalebrudd.

I begynnelsen av oktober sa forsvarsminister Jim Mattis at USA ville bli nødt til å svare dersom ikke Russland stanset utviklingen av det omstridte rakettsystemet 9M729.

NATO-bekymret

Rakettsystemet har skapt bekymring hos NATO, som frykter at Russland i realiteten er i ferd med å utvikle mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og ramme Europa nesten uten forvarsel.

Uttalelsen fra Trump kom samme dag som hans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var på vei for å innlede en rundreise i Russland, Aserbajdsjan, Armenia og Georgia.