Mannskap fra USS «Harry S. Truman» rengjør et F/A-18 F Super Hornet-fly.
Mannskap fra USS «Harry S. Truman» rengjør et F/A-18 F Super Hornet-fly. Foto: Scott Swofford/US Navy

Slik skal amerikanske fly og soldater trene i Troms under NATO-øvelsen

I 2017 gjennomførte russiske fly «liksomangrep» mot NATO-flåtestyrke og Europas største flyøvelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NATO forbereder seg på storøvelsen Trident Juncture, og store deler av Brigade Nord sendes sørover for å trene sammen med styrker fra USA, Canada og Sverige.

Styrker fra US Marines vil gjennomføre en egen militærøvelse i Troms samtidig med NATO-øvelsen.

Det vil delta omkring 1000 soldater på øvelsen som i hovedsak vil finne sted i tilknytning til hærens leire i Indre Troms og på forsvarets skytefelt ved Setermoen i Indre Troms.

Redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer sier til TV 2 at det er usikkert hvordan Russland vil se på US Marines-øvelsen i Troms, og rollen hangarskipet USS «Harry S. Truman» vil spille underveis.

Det vil bli øvd på ilandsetting av personell og utstyr i Troms, og dette vil skje med luftstøtte fra hangarskipet USS «Harry S. Truman» som vil seile så langt nord som til Vestfjorden under selve feltøvelsen som starter 25. oktober.

Angrep mot bakkemål

Det er første gang siden 1987 at et amerikansk hangarskip vil befinne seg så langt nord. På 1980-tallet ble hangarskip brukt under allierte øvelser i nordområdene, og plassert i ly av Lofotveggen.

Frem til begynnelsen av november vil amerikanske F-18-fly ha daglige flyvninger fra det atomdrevne hangarskipet og inn mot skytefeltet i Indre Troms, skriver Forsvarets forum.

Et F/A-18F Super Hornet-fly gjøres klart til takeoff fra hangarskipet i Nordsjøen.
Et F/A-18F Super Hornet-fly gjøres klart til takeoff fra hangarskipet i Nordsjøen. Foto: Adelola Tinubu/US Navy

Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter starter øvelsen Northern Screen i området Bogen med en taktisk forflytning til Setermoen skytefelt. F-18-flyene bruker skarpe våpen, og i skytefeltet blir det skarpskyting med artilleri og flybombing.

Da det ble kjent at hangarskipet USS «Harry S. Truman» og en flåtegruppe med jagere og kryssere kommer til norsk farvann, sendte Russland langtrekkende bombefly på vingene.

En video viste et russisk Tupolev bombefly med NATO-betegnelsen Backfire lastet med et kryssermissil som kan slå ut hangarskip.

Gjennomføringen av NATO-øvelsen er ifølge russisk UD «i rekken av uvennlige skritt som Norge nylig har foretatt».

– Destabilisering

– Vi er nødt til å konstatere at slike uansvarlige handlinger uunngåelig fører til destabilisering av den militærpolitiske situasjonen i nord, økende spenning samt undergraving av grunnlaget for russisk-norsk forhold, har talspersonen Maria Zakharova uttalt.

NATOs militære tilstedeværelse i Nord-Norge kommenterte hun slik til nyhetsbyrået TASS, ifølge en melding Russlands ambassade postet på Facebook 2. oktober:

– Økningen av NATOs militærpolitiske aktivitet i den arktiske regionen blir ikke ubemerket, spesielt i den umiddelbare nærheten av Russland på Nord-Norges territorium.

En nederlandsk general sier til britiske The Telegraph at russiske fly og skip har provosert britiske og nederlandske styrker som tidligere har vært på øvelse i nord.

– Russiske fartøy viser en økt interesse når vi øver. Russiske fly flyr også nærmere våre skip, for vise sitt nærvær på en nærmest provoserende måte, sier general Jeff Mac Mootry som leder det nederlandske marineinfanteriets operasjoner.​

«Angrep» NATO-fartøy

Ifølge The Telegraph er dette en del av «Kald krig III», der Russland projiserer militærmakt i nord. «Kald krig II», eller «Ny kald krig», er betegnelsen på den nye spenningen som oppsto etter Ukrainakrisen i 2014.

Plansjen viser hvordan tolv russiske fly fløy taktiske formasjoner mot en NATO-flåtestyrke i 2017.
Plansjen viser hvordan tolv russiske fly fløy taktiske formasjoner mot en NATO-flåtestyrke i 2017. Foto: Etterretningstjenesten

Generalens uttalelser kommer bare uker etter at Storbritannia varslet økt militært nærvær i Nord-Norge. I 2019 kommer rundt 800 britiske soldater og marineinfanterister til Norge for å trene på vinterkrig.

Ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde brukte Russland i 2017 blant annet Backfire-bombefly for å signalisere motstand mot norsk og alliert trening og øving.

Toktet var rettet mot NATO-fartøy som befant seg nordvest for Senja i Troms.

Tu-22M Backfire bombefly fløy taktiske profiler mot en NATO-flåtestyrke i Norskehavet, eskortert av superflyet Su-34 Fullback, angrepsflyet Su-24 Fencer og avskjæringsjageren MiG-31 Foxhound.

– Bombeflyene med eskorte gjennomførte offensive profiler før de returnerte til ulike baser på Kola. Til sammen deltok tolv fly i denne operasjonen, sa etterretningssjefen under et foredrag i Oslo Militære Samfund (OMS) i mars i år.

I mai 2017 deltok ni russiske fly i et simulert angrep under Europas største flyøvelse Arctic Challenge Exercise (ACE).
I mai 2017 deltok ni russiske fly i et simulert angrep under Europas største flyøvelse Arctic Challenge Exercise (ACE). Foto: Etterretningstjenesten

En podcast av foredraget har inntil nylig vært tilgjengelig. OMS bekrefter at opptaket er fjernet. Slik forklarer pressevakten hvorfor det ikke lenger er tilgjengelig:

– Alle podcaster er tatt bort. Ikke bare den du peker mot, noe du sikkert har lagt merke til. Årsaken er som følge av at vi ble nylig gjort oppmerksom på at podcastene ble speilet til andre nettsteder/podcastapper som videredistribuerte vårt innhold utenfor vår kontroll og viten. Dermed valgte vi å ta de bort i sin helhet, og legge podcaster på is, skriver pressevakten i OMS i en epost til TV 2.

– Ingen ytterligere kommentarer

Ved hjelp av nettverktøyet Internet Archive Wayback Machine kan tidligere versjoner av nettsiden likevel hentes frem. «Øyeblikksbildene» fra 8. mars, 6. mai og 9. september har fortsatt deler av etterretningssjefens muntlige situasjonsvurdering for 2018.

I mars 2017 simulerte ni russiske Su-24 Fencer og MiG-31 Foxhound angrep mot Vardø-radaren.
I mars 2017 simulerte ni russiske Su-24 Fencer og MiG-31 Foxhound angrep mot Vardø-radaren. Foto: Etterretningstjenesten

​I flere plansjer beskriver Etterretningstjenesten andre simulerte angrep og offensive aktiviteter som ikke er særskilt omtalt i den ugraderte trusselvurderingen.

– Disse plansjene ble vist under sjef E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, sin orientering i Oslo Militære Samfund 5. mars 2018. Dette i forbindelse med fremleggingen av Fokus 2018. Vi har ingen ytterligere kommentarer utover det han sa i den sammenhengen, skriver Erik Sørflaten i Etterretningstjenesten i en epost til TV 2.

– Ny normalsituasjon i nord

Under øvelsen Zapad-2017 ble Iskander-missiler flyttet til Petsjenga, rett ved grensen.
Under øvelsen Zapad-2017 ble Iskander-missiler flyttet til Petsjenga, rett ved grensen. Foto: Etterretningstjenesten

Det var VG som først gjenga etterretningssjefens uttalelser om at Russland øvde på angrep mot Nord-Norge i 2017. Fokus 2018-rapporten nevner bare at det var «tilfeller av mer utfordrende opptreden». Det kan gå mot «en ny normalsituasjon» i Nordområdene og Arktis, ifølge Etterretningstjenesten:

– I 2017 har russisk aktivitet i Norges nærområder speilet denne utvik­lingen, gjennom bruk av forsterkningsstyrker og tilfeller av mer utfordrende opptreden. Det kan derfor gå mot en ny normalsituasjon i nord, som vil kjennetegnes av at russiske forsterkningsstyrker oftere trener i arktiske strøk og at militærmakten brukes mer aktivt til å signalisere russiske standpunkter, heter det i den åpne trusselvurderingen for 2018.

Generalløytnant Morten Haga Lunde under E-sjefens årlige tale i Oslo Militære Samfund i mars.
Generalløytnant Morten Haga Lunde under E-sjefens årlige tale i Oslo Militære Samfund i mars. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Generalløytnant Morten Haga Lunde beskrev også disse russiske «liksomangrepene» og offensive aktivitetene under foredraget:

 • TOKT MOT VARDØ-RADAREN, 24. mars 2017: «Bombeflyene med eskorte gjennomførte offensive profiler før de returnerte til baser på Kola. Totalt deltok ni fly i operasjonen.»
 • TOKT MOT MILITÆRT MÅL I BODØ, 27. mai 2017: «Dette skjedde i samband med en større, alliert luftforsvarsøvelse som Norge ledet, i samarbeid med Sverige og Finland. Her deltok ni fly i operasjonen.»
 • BORTFALL AV GPS I FINNMARK UNDER ØVELSEN ZAPAD: «Vi har informasjon som viser at russiske EK-avdelinger var deployerte i øvingsområdet nær Norge. Vi tror at disse avdelingene stod bak bortfallet av GPS-signal over norsk territorium.»
 • ISKANDER-RAKETTER I BEREDSKAP UNDER ZAPAD: «Flyttingen til Petsjenga-området under øvelsen i fjor høst gjorde at mål i store deler av Nord-Norge var innenfor rekkevidde til missilene.»
 • BASTION-RAKETTER VED GRENSEN: «Tidligere på året deployerte Russland et annet nytt kryssermissilsystem, omtalt som Bastion. Systemet inngår i en serie nye russiske missiltyper som er utviklet blant annet for å kunne forsvare havområdene i nord. På samme måte som Iskander, har Bastion stor mobilitet og lang rekkevidde.»​

– Provoserende «liksomangrep»

– I det daglige er det et profesjonelt og forutsigbart forhold i nord, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter om forholdet mellom Russland og Norge.

Også seniorforsker Njord Wegge ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) påpeker overfor TV 2 at Arktis fortsatt er preget av stabilitet, og at nordområdene relativt sett er et område med lavspenning, sammenlignet med Ukraina og Baltikum.

– De provoserende «liksomangrepene» er kritisert fra norske myndigheter, sier NUPI-forskeren Wegge, som arbeider med sikkerhet og forsvarspolitikk.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa under NUPIs Russlandskonferanse «Kald fred i Arktis?» at den russiske styrkeoppbyggingen og viljen til å bruke den samme slagkraften har skapt usikkerhet rundt landets hensikter, ifølge The Independent Barents Observer.

Selv om Norge ikke ser Russland som en militær trussel, utgjør Russlands styrker på Kolahalvøya en strategisk utfordring for NATO. Det spente forholdet bedres ikke av at Russland øver på å ramme norske mål, mener utenriksministeren.

– Vi kan ikke ignorere det som finner sted så nært vårt eget territorium. Øvelser som simulerer angrep på norske mål bidrar ikke til å bedre forholdet, og reduserer heller ikke spenninger, sa utenriksminister Søreide.

Utstyr for satelittkommunikasjon monteres på Værnes.
Utstyr for satelittkommunikasjon monteres på Værnes. Foto: Tanner Seims/US Marine Corps
Et Harrier-fly tar av fra Bodø.
Et Harrier-fly tar av fra Bodø. Foto: Jonas Selim/Forsvaret
Kanadiske kjøretøy klargjøres i Orkanger havn.
Kanadiske kjøretøy klargjøres i Orkanger havn. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret
Taktisk utstyr lastes av en ferge i Trondheim.
Taktisk utstyr lastes av en ferge i Trondheim. Foto: Scott Jenkins/US Marine Corps
Utstyr til øvelsen pakkes i Camp Lejeune.
Utstyr til øvelsen pakkes i Camp Lejeune. Foto: Damion Hatch/US Marine Corps
USS «Iwo Jima» er underveis til Trident Juncture.
USS «Iwo Jima» er underveis til Trident Juncture. Foto: Travis Baley/US Navy
Destroyeren USS «Forrest Sherman» tilhører hangarskipets flåtegruppe.
Destroyeren USS «Forrest Sherman» tilhører hangarskipets flåtegruppe. Foto: Raymond Maddocks/US Navy
Et F/A-18E Super Hornet tar av fra USS «Harry S. Truman» i Nordsjøen.
Et F/A-18E Super Hornet tar av fra USS «Harry S. Truman» i Nordsjøen. Foto: Adelola Tinubu/US Navy
US Marines sikrer Keflavik lufthavn.
US Marines sikrer Keflavik lufthavn. Foto: NATO
Marinesoldater øver på å sikre Keflavik.
Marinesoldater øver på å sikre Keflavik. Foto: Devin Andrews/US Marine Corps
USS Iwo Jima i Reykjavik.
USS Iwo Jima i Reykjavik. Foto: Averi Coppa/US Marine Corps
V-22 Osprey og CH-53 Sea Stallion på USS Iwo Jima.
V-22 Osprey og CH-53 Sea Stallion på USS Iwo Jima. Foto: Brennon Taylor/US Marine Corps
Forberedelser til øvelsen.
Forberedelser til øvelsen. Foto: David Delgadillo/US Marine Corps
Italienske soldater snakker med lokalt politi på Dombås.
Italienske soldater snakker med lokalt politi på Dombås. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret
Totalforsvaret samlet på Dombås før Trident Juncture 2018.
Totalforsvaret samlet på Dombås før Trident Juncture 2018. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret
Forberedelser til øvelsen.
Forberedelser til øvelsen. Foto: David Delgadillo/US Marine Corps

NATO-øvelsen Trident Juncture:

 • 50.000 soldater fra over 30 land, 250 fly, 65 fartøyer og over 10.000 kjøretøy deltar i feltøvelsen, som vil benytte store land-, sjø- og luftområder.
 • I den største øvelsen siden 1980-tallet skal NATO øve på å forsvare Norge.
 • På sjøsiden benyttes havområder som inkluderer Norskehavet og Nordsjøen, i tillegg til mindre områder i Østersjøen og Skagerak.
 • Luftstriden vil benytte luftrom som strekker seg over hele Midt-Norge, inkludert luftrom over sjø, og inn i deler av Sverige og Finland.
 • Feltøvelsesområdet på land strekker seg fra områdene Støren - Rena-Røros - Åndalsnes - Kyrksæterøra, og striden vil gjennomføres mellom en styrke i nord og en styrke i sør.
 • Nordstyrken ledes av NATO LANDCOM og består av Brigade Nord sammen med en brigade fra Canada og Sverige, i tillegg til en amfibisk styrke fra US Marine Corps. Begge hovedkvarterene etablerer seg på Jørstadmoen.
 • Den sørlige styrken er ledet av det tysk-nederlandske korpset, og består av brigader fra Italia, Storbritannia og Tyskland.
 • Luftstyrkene vil primært operere fra Bodø, Ørland, Værnes, Gardermoen og Andøya, i tillegg til Kallax i Sverige og Rovaniemi i Finland.

Kilde: Forsvaret, NATO