Kjører du på rødt lys, koster det deg 6 prikker om du har hatt førerkortet mindre enn 2 år. Pluss en bot på 6.800 kroner.
Kjører du på rødt lys, koster det deg 6 prikker om du har hatt førerkortet mindre enn 2 år. Pluss en bot på 6.800 kroner. Foto: Frank Williksen

Noen blir mye hardere straffet hvis de bryter reglene

Førerkortet kan ryke fortere enn du tror.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Har du er relativt ferskt førerkort? Da er to forholdsvis beskjedne fartsovertredelser nok til at du mister lappen for 6 måneder, og må avlegge ny prøve. Dette gjelder dersom det er mindre enn 2 år siden du tok førerkort klasse B (personbil), første gang.

Reglene er nemlig slik at den som er inne i prøveperiode, får dobbelt antall prikker for overtredelser som prikkbelastes.

Blir du tatt for å ha kjørt 86 – 90 km/t i en 70-sone, vil dette normalt gi 2 prikker, i tillegg til en bot på 4.700 kroner. For den som er i prøveperiode betyr det altså 4 prikker i stedet for 2. To ganger fire er jo åtte – og på åtte prikker inndras førerkortet for 6 måneder.

Mister lappen ved 0,2 promille

En bilfører som er inne i prøveperioden, og mister lappen på denne måten, må dessuten avlegge ny førerprøve for å få den tilbake. Det betyr både teori og praktisk prøve. Man slipper imidlertid å gjenta mørkekjøring og glattkjøring.

Et annet eksempel på at straffene er strengere for førere med prøvetid, er at førerkortet blir beslaglagt ved en promille på 0,2. For førere uten prøvetid er normalgrensen her 0,5 promille.

Dette skiltet lan det bli veldig dyrt å overse, spesielt hvis førerkortet er nytt. (Foto: Frank Williksen)
Dette skiltet lan det bli veldig dyrt å overse, spesielt hvis førerkortet er nytt. (Foto: Frank Williksen)

Bilførerne tok sjansen - det fikk de angre på

Prikker siden 2004

Prøvetid kan også pålegges andre enn dem som tar førerkort for første gang. Dette gjelder for eksempel personer som har vært uten førerkort en lengre periode.

Dobbelt antall prikker i prøveperiode gjelder for alle overtredelser av trafikkreglene som medfører prikkbelastning - som for eksempel kjøring mot rødt lys, brudd på vikeplikten, for liten avstand til bilen foran osv.

Bakgrunnen for prøveperioden er et ønske om å få folk til å vise at de kan kjøre bil, og oppfører seg hensynsfullt i trafikken.

Prikkbelastning ble innført fra 1. januar 2004, og målet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene. Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet for seks måneder. Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.

Politiet regner med å ta minst 5.000 førerkort

Skilt og trekanter på gata forteller klart og tydelig at du skal inn på en vei som har forkjørsrett. (Foto: Frank Williksen)
Skilt og trekanter på gata forteller klart og tydelig at du skal inn på en vei som har forkjørsrett. (Foto: Frank Williksen)

Prikkene blir borte etter 3 år

Som et ekstra varsko, får du varselbrev etter fire prikker.

Prikker får du dersom politiet stopper deg for overtredelser som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i en fotoboks. Prikkbelastningen kommer som følge av en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg, og du kan ikke klage på registrering av prikker.

Prikker fjernes tre år etter den dagen du undertegnet forelegget, eller endelig dom i saken ble avsagt.

Bøter opptil 4.700 kroner

I prøveperioden får du 4 prikker (normalt 2) for disse overtredelsene:

- Fartsovertredelse 11 – 15 km/t der fartsgrensen er 60 eller lavere.

- Fartsovertredelse 16 - 20 km/t der fartsgrensen er 70 eller høyere.

- Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år.

Disse overtredelsene straffes i tillegg med bøter fra 2.300 kroner til 4.700 kroner.

Slik er systemet:

I prøveperioden får du 6 prikker (normalt 3) for disse overtredelsene:

  • Fartsovertredelse fra og med 16 km/t med fartsgrense 60 eller lavere.
  • Fartsovertredelse fra og med 20 km/t med fartsgrense 70 eller høyere.
  • Kjøring mot rødt lys.
  • Ulovlig forbikjøring.
  • Brudd på vikeplikten.
  • Kjøring i sperreområde.
  • For liten avstand til kjøretøyet foran.
  • - Kjøring med trimmet motorsykkel/moped.

Disse overtredelsene straffes i tillegg med bøter fra 4.200 kroner til 10.650 kroner.

... eller opptil 10.650 kroner!

Kjørte for nært - fikk 5.200 i bot

Viktig nyhet: Her er Toyotas nye SUV