NYTT FUNN: For første gang på over 100 år er det avdekket spor av et vikingskip. Funnene er gjort på gården Jellestad i Halden.
NYTT FUNN: For første gang på over 100 år er det avdekket spor av et vikingskip. Funnene er gjort på gården Jellestad i Halden. Foto: NIKU

Har funnet spor av vikingskip: – En verdenssensasjon

Arkeologer har avdekket spor av et vikingskip, en rekke gravhauger og hus fra jernalderen ved Jellhaugen i Halden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er en fantastisk dag for oss. Vi har bare tre velbevarte vikingskipgravfunn her til lands, så dette er stort, sier arkeolog Knut Paasche til TV 2.

Paasche, som også er avdelingsleder ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), sier at sporene etter vikingskipet som er funnet utenfor Halden i Østfold ser ut til å være rundt 20 meter langt.

Norsk institutt for kulturminneforskning beskriver funnet som en verdenssensasjon.

– Oppdagelsene kan trolig måle seg med funn som Oseberg og Tune, sier fylkeskonservator Morten Hanisch i Østfold fylkeskommune.

Oppsiktsvekkende

Arkeologene har avdekket minst åtte gravhauger og fem hus fra jernalder på gården Jellestad i Halden. Noen av dem er svært store.

Men det mest oppsiktsvekkende funnet er imidlertid sporene etter et skip som en gang har vært lagt i en haug på åkeren.

– Vi er sikre på at det er et skip som ligger der, men hvor mye som er bevart, er vanskelig å si før funnet er nærmere undersøkt, sier Hanisch.

Under pressekonferansen mandag formiddag var det en oppglødd arkeolog og fylkeskonservator som stilte.

– Det er over 100 år siden sist man fant et vikingskip. Så dette er en verdenssensasjon, sier Morten Hanisch.

Avtrykket av skipet på Jellestad er rundt 20 meter langt. Til sammenligning er Osebergskipet 21 meter, Gokstadskipet 23 meter, og Tuneskipet 19 meter langt.

Arkeologene har ennå ingen sikker datering på funnet, men skip som en del av gravfunnene er vanlig i hele yngre jernalder fra ca. 500-1030. Alle de andre større skipsfunnene fra Oslofjordområdet er datert til vikingtid (800-1030).

Funnet ble gjort på Viksletta, rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold. Foto: NIKU
Funnet ble gjort på Viksletta, rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold. Foto: NIKU

Ny teknologi

I følge Paasche ble funnet gjort allerede i april, men det var først nå i oktober bakken var tørr nok til at de de kunne utforske funnet ytterligere.

– Dette funnet ble ikke gjort med vanlig tradisjonell utgraving, men ved hjelp av georadar - som er ganske så ny teknologi her i landet, sier arkeologen.​

Funnet ble gjort på Viksletta, rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold. Det har lenge vært kjent at det har vært gravminner på jordet, både gjennom eldre skriftlige og muntlige kilder, innleverte metallsøkerfunn samt en mindre registrering gjennomført av Østfold fylkeskommune i 2017.

​– Vi finner nok aldri igjen så godt bevarte skip som Oseberg og Gokstad, men kanskje dette skipet kan være på nivå med Tuneskipet, sier Paasche.

Uviss tilstand

Det er ennå uklart hvilken tilstand skipet er i. Luft har trolig trengt ned i lagene av jord, noe som kan ha ført til at treverk og annet organisk materiale har råtnet bort. Dersom det viser seg at ikke noe av treverket er bevart er Paasche klar på at det likevel sal være mulig å gjenoppbygge skipet baser på metallnaglene og skipets avtrykk.

Paasche påpeker at det godt kan hende at det meste av skipets treverk faktisk er borte, og at det bare er metallnagler og avtrykk igjen.

– I løpet av 2019 håper vi å ha nok informasjon til at Riksantikvaren kan ta en avgjørelse på om det skal startes tradisjonell utgraving, sier fylkeskonservatoren.

De tre vikingskipsgravfunnene tidligere her i landet er Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet. Disse er bevart i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.