HØYE TALL: Fra 2000 til 2016 ble 150 mennesker drept av partneren i Norge. Det tilsvarer mellom en firedel og en tredel av alle drapene i disse årene.
HØYE TALL: Fra 2000 til 2016 ble 150 mennesker drept av partneren i Norge. Det tilsvarer mellom en firedel og en tredel av alle drapene i disse årene. Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

Utvalg skal granske partnerdrap

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har satt ned et eget utvalg som skal gjennomgå alle partnerdrapssaker i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I utvalgets mandat ligger blant annet å finne ut av hvorfor så mange varslede drap ikke forhindres. Utvalget, som ble satt ned fredag, skal være ferdig med sitt arbeid og levere en innstilling innen utgangen av september 2019.

Utvalget ledes av Ragnhild Hennum, professor i offentlig rett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Målet er at de har konkrete forslag til konkrete lovendringer eller andre endringer som må gjøres, etter å ha lest alle drapssakene og undersøkt. Det er et poeng å lære av hva som har skjedd, sier Wara til VG.

Fra 2000 til 2016 ble 150 mennesker drept av partneren i Norge. Det tilsvarer mellom en firedel og en tredel av alle drapene i disse årene.

90 prosent av ofrene for partnerdrap er kvinner, men andelen drap hvor en kvinne er gjerningsperson er økende. De siste årene har nesten halvparten av drapene i denne kategorien blitt begått av personer født i utlandet.

Ekspertutvalget skal spesielt konsentrere seg om sakene der drapsofferet har vært i kontakt med hjelpeapparatet før det fatale skjedde.

– Forskning viser at disse drapene sjelden kommer uten forvarsel. Potensialet for å forebygge bedre og mer systematisk er derfor stort, sier Wara.

Hittil i 2018 har norsk politi startet etterforskning av 18 drapssaker med til sammen 19 ofre. I seks av sakene har den siktede og offeret vært i et parforhold, går det fram av NTBs drapsoversikt. I fire av de seks sakene har både ofrene og den siktede utenlandsk bakgrunn.

(©NTB)