Rystende funn på spisesteder

ÅSTED NORGE (TV 2): Etter en storkontroll mot spisesteder i Oslo ble det gjort alvorlige funn av bedervet kjøtt, rotte- og muselort. Det ble også avdekket mistanke om trygdesvindel og svart arbeid.

Storkontrollen mot elleve spisesteder i Oslo varte i åtte timer, og ble utført av A-krimsenteret.

Sterkere sammen

Det er en fredag ettermiddag i hovedstaden når Åsted Norge møter tolv kontrollører ved politihuset på Grønland.

De er godt kledd for en lang kveld og natt «ute på byen» der oppdraget er klart. De skal avdekke så mange lovbrudd som mulig. Er forholdene ille nok, må stedet stenges.

Kontrollørene kommer fra åtte ulike etater, inkludert politiet.

– Da blir vi veldige sterke i forhold til hva vi kan undersøke, sier Jan Eirik Thomassen, leder for utlendings- og forvaltningsenheten i Oslo politidistrikt.

Dårlig hygiene på et kjøkken som ble stengt. Foto: Mattilsynet
Dårlig hygiene på et kjøkken som ble stengt. Foto: Mattilsynet

Kontrollen utføres mot steder A-krimsenteret allerede har erfaring med, eller hvor forundersøkelser har vekket mistanker om brudd på lover og regler.

Slike tverretatlige kontroller gjør det lettere å avsløre og følge opp kriminelle aktører, virksomheter og nettverk, eller personer som er gjengangere.

Rotteavføring og fluer

Mattilsynet fikk mye å gjøre under kontrollen, og det gikk bare noen minutter før de stengte det første stedet.

Store mengder rotteavføring i kjelleren på ett av spisestedene som ble stengt. Foto: Mattilsynet
Store mengder rotteavføring i kjelleren på ett av spisestedene som ble stengt. Foto: Mattilsynet

– Det var lett å se at her er det rottemøkk inne på bakrommet. De har mest sannsynlig hatt tilgang til hele lokalet, forteller seniorinspektør Håvard Johansen i Mattilsynet.

Han nevner også fluer og generelt dårlig renhold.

– Her vurderer vi at de som kjøper maten kan bli akutt syke, og da har vi heldigvis det virkemiddelet at vi kan stenge, sier han.

I løpet av åtte timer ble tre spisesteder stengt og to fikk omsetningsforbud på maten sin. Det tilsvarer grove funn på halvparten av stedene som ble kontrollert.

Risikerer bot på 50.000 kr

Men det var ikke bare Mattilsynet som hadde en travel kveld. Politiet valgte å arrestere to menn på to ulike steder. Begge var ukrainere uten arbeidstillatelse i Norge, og begge er nå sendt ut av landet. Den ene arbeidsgiveren er ikke avklart, men den andre er politianmeldt.

Over 70 bokser med kyllingretter lagret i romtemperatur under skitne forhold. All maten ble destruert etter påbud fra Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Over 70 bokser med kyllingretter lagret i romtemperatur under skitne forhold. All maten ble destruert etter påbud fra Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

​– Vårt formål er å finne utlendinger som ikke har lov til å jobbe i Norge, eller også nordmenn som bruker ulovlig arbeidskraft, forteller Jan Eirik Thomassen fra politiet. En annen oppgave er å finne og sende ut kriminelle utenlandske borgere.

– Jeg tror aldri jeg har sett så mye mugg som i de varene som var der, sier seniorinspektør Håvard Johansen fra Mattilsynet. Det ble funnet flere slike bokser innerst i et kjøleskap. Stedet fikk omsetningsforbud på maten, som måtte destrueres. Foto: Mattilsynet
– Jeg tror aldri jeg har sett så mye mugg som i de varene som var der, sier seniorinspektør Håvard Johansen fra Mattilsynet. Det ble funnet flere slike bokser innerst i et kjøleskap. Stedet fikk omsetningsforbud på maten, som måtte destrueres. Foto: Mattilsynet

Han understreker at de som bruker ulovlig arbeidskraft kan få en bot på 50.000 kr eller mer.

Svart arbeid og mulig trygdesvindel

NAV etter kontrollen følge opp sine mistanker om trygdesvindel mot åtte personer.

NAV fant også ut at 29 ansatte ikke var registrert i det lovpålagte AA-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret). Dette kan bety alt fra slurv og forglemmelse, til trygdesvindel, svart arbeid eller utnyttelse av arbeidstakere. Disse forholdene vil også bli nøye undersøkt.

50.000 kr i gebyrer

Det gjenstår mye jobb for alle etatene, men så langt kan Skatt øst og Oslo kemnerkontor informere om at de fant feil og mangler i personallisteføring i sju av elleve virksomheter. Disse fikk gebyrer på til sammen 50.000 kroner.

Etter kontrollen ble det også klart at Næringsetaten i Oslo ønsker å trekke tilbake skjenkebevilgningen på ett av stedene, da en person som ikke har noe med driften presenterte seg som ansvarshavende under kontrollen.

Også Arbeidstilsynet vil følge opp sine funn i fem virksomheter. De fant alt fra manglende kontrakter til manglende lønnsslipper. Disse virksomhetene risikerer dagmulkt på over 1000 kroner hvis de ikke etterkommer påleggene fra Arbeidstilsynet. Til slutt risikerer de å bli stengt.

– Det er jo ikke bra

Mattilsynet beskriver kontrollen som vellykket, ettersom de klarte å avdekke alvorlige brudd på regelverket innen matsikkerhet. Tre av stedene har vedtatt påleggene og er nå gjenåpnet etter nytt tilsyn fra Mattilsynet.

Dette er detaljer fra et kjøkken. Stedet ble stengt. Foto: Mattilsynet
Dette er detaljer fra et kjøkken. Stedet ble stengt. Foto: Mattilsynet

Men selv om det ble gjort mange alvorlige funn, er ikke politiet overrasket.

– Jeg tror det alltid vil ligge sånn cirka på dette nivået når vi er ute. Sett fra politiets ståsted, så er det jo ikke bra. For den lovlydige som ønsker å starte et serveringssted er muligheten liten når noen utkonkurrerer dem fordi de bruker billig arbeidskraft. Utlendinger som antakelig får veldig dårlig betalt, sier Jan Eirik Thomassen.

Thomassen mener også at folk bør tenke seg om hvis maten er billigere enn den bør være.

Dette er A-krim

Det finnes sju A-krimsentre i Norge. Det første ble etablert i Oslo i 2015.

Senteret samarbeider med andre etater som for eksempel Mattilsynet, næringsetaten i kommunen, brannvesenet, Statens vegvesen, Plan- og bygningsetaten, skatteetaten, kemneren og Arbeidstilsynet.

De andre A-krimsentrene ligger i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Tønsberg, Trondheim og Bodø.

Formålet er å få bukt med kriminelle aktører i arbeidslivet ved bedre samarbeid og informasjonsflyt mellom offentlige etater.

A-krimsentrene utfører jevnlige kontroller mot forskjellige bransjer.