Etterlyser tiltak for å berge villfisken

Før oppdrettsanleggene kom, var det flere titalls fjordfiskere på Lyngen i Troms. Nå er det bare to som leverer til fiskemottaket i Djupvik.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Under de majestetiske Lyngsalpene er enmannssjarken «Fjordbuen» på veg mot land med dagens garnfangst. På mottaket i Djupvik venter 75 år gamle Odd Salamonsen.

– Hvor mange er det som leverer hit til bruket?

– Det er bare to båter. Så det er ikke så mye det. Men det er jo lite fisk og.

Før var det mellom 12 og 14 båter som drev fjordfiske i Lyngen, og dagsfangsten for hver av de lå som regel godt over 1000 kilo. Nå er det Odd Magne Mortensen som skal gjøre opp status.

– Hva du har levert nå?

– Jeg har ligget jevnt på mellom 300 og 400 kilo.

– Er det til å leve av?

– Ja, har du nok bruk greier du å samle så mye at du holder deg med dagpenger, sier han.

– Holder meg med dagpenger

Tom Vegar Kiil er fisker, bosatt like ved mottaket i Djupvik og tidligere blant fjordfiskerne i Lyngen. Nå må han ut på kysten for å sikre seg en fangst som er til å leve av. Kiil er også tillitsvalgt i Kystfiskarlaget, og mener som mange der at det er forurensning fra oppdrettsanleggene som har drevet villfisken og fiskerne ut av fjordene i Nord-Troms.

– Oppdrett er greit, om anleggene lukkes slik at man unngår forsøpling og utslipp av avføring og kjemikalier rett i fjorden, sier han.

Han utfordrer derfor myndighetene til å stille krav om såkalte lukkede anlegg, for å berge villfisken i fjordene.

– Når utslippene stopper opp, så vil det bedre seg. Da vil vi få fjordene tilbake, da vil vi igjen kunne skape verdier inne i fjordene også som fjordfiskere, sier han.

Regulering kan bli nødvendig

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik er enig i at fiske på ville bestander og oppdrett må reguleres slik at et godt samliv er mulig.

– Derfor så må man se alt i en sammenheng, og der man kan påvise uheldige konsekvenser så må vi gripe fatt i det, er hans svar på utfordringen på Kiil.

Odd Magne Mortensen frykter at også han vil bli drevet ut av Lyngen som en konsekvens av oppdrettsveksten.

– Jeg har bestandig forsvart oppdrett, men nå har jeg begynt å tvile. De senere årene har jeg tvilt alvorlig på oppdrettsanleggene.

Frykter for bosettingen

– Så det kan forklare hvorfor fisken er borte?

– Ja.

Det siste årene har de fleste andre fulgt Kiil lenger ut mot kysten. Dette er en utvikling han mener er dyster, og som kan true bosettingen i områder der fjordfisket har vært viktig.

– Uten fisken så hadde det ikke vært folk her. Spørsmålet er om vi skal fortsette å være her, sier han.