Her går det en kule varmt i forsvarsdebatten:

– Fantastisk vrangforestilling

BARDUFOSS (TV 2): Forsvarsministeren og hovedtillitsvalgt i Hæren fyrte løs mot hverandre.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at regjeringen følger opp langtidsplanen med forslag til budsjett for 2019 med å øke nærværet, beredskapen og tilgjengeligheten i nord.

– Regjeringen fortsetter arbeidet med å styrke Forsvaret, og har foreslått å øke forsvarsbudsjettet for 2019 med fire milliarder kroner. Det er en økning på 7,3 prosent, sier Bakke-Jensen.

– Spleiselag

Mens forsvarsministeren er fornøyd med en nominell budsjettvekst på syv prosent, er hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål B. Nygaard, ikke imponert:

– Jeg registrerer fortsatt at helikoptre til Hæren blir borte. Man snakker om å leie inn sivile helikoptre, hærsjefen har sagt at det er en helt utenkelig tanke å bruke det i militære operasjoner. 2. bataljon legges i møllpose. Vi har en utfordring med at Finnmark skal bemannes opp, det er et spleiselag fra øvrige deler av Hæren for å få materiell og personell dit.

– Så gjøres det et poeng av at vi skal mekanisere 2. bataljon før den legges i møllposen. Det blir ikke mer kampstyrke med å fordele ut det lille materielle volumet vi har på flere enheter, istedenfor å kraftsamle om de to mekaniserte bataljonene vi har i dag, sier Nygaard til TV 2.

– Vrangforestilling

Forsvarsministeren er imidlertid sterkt uenig med Nygaards beskrivelse av satsingen i nord, og legger heller ikke skjul på det:

– Det er en fantastisk vrangforestilling hvis hovedtillitsvalgt i Hæren innbiller seg at man har en egen hær for Indre Troms. Det er en nasjonal hær. Vi skal bruke hæren i Finnmark også. Det er avgjort, det er vedtatt i Stortinget, og sånn blir det.

Slik svarer Hærens hovedtillitsvalgte på hvorfor de to er så grovt uenige:

– Matematikken er ganske enkel: Vi har x antall stridsvogner og x antall CV90 (stormpanservogn, red. anm.). I dag er de fordelt på to kampbataljoner. Hvis du deler dem på tre, blir det selvfølgelig mindre volum i hvert av de tre, sier Nygaard.

Dette er noen av regjeringens forslag i forsvarsbudsjettet:

  • Sette av 341 millioner kroner ekstra til videre utvikling av landmakten.
  • Bruke 312 millioner kroner til forsert anskaffelse av nye kystvaktfartøy.
  • Bruke rundt 1,7 milliarder kroner til prosjekt på Ørland som er knyttet til den nye kampflybasen.
  • Bruke over en halv milliard kroner til prosjekt på Evenes knyttet til operasjonsbase for F-35 og hovedbase for nye maritime patruljefly.
  • Videreføre investeringer i bygg og anlegg i Troms for om lag 200 millioner kroner.
  • Tildele 5,57 milliarder kroner til Hæren, en økning på om lag 500 millioner kroner fra 2018.
  • Tildele om lag 4,4 milliarder kroner til Sjøforsvaret (utenom Kystvakten), en økning på om lag 295 millioner kroner fra 2018.
  • Tildele Luftforsvaret om lag 5,3 milliarder kroner, en økning på om lag 356 millioner kroner fra 2018.
  • Tildele om lag 1,4 milliarder kroner til Heimevernet, en økning på 153 millioner kroner fra 2018.