DYSTER SPÅDOM: FNs klimapanel spår at den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 Celsius mellom 2030 og 2052. Det kan blant annet øke sjansene for skogbranner. Her fra brannruinene etter Carr-storbrannen i Redding, California i august i år. Foto: John Locher / AP
DYSTER SPÅDOM: FNs klimapanel spår at den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 Celsius mellom 2030 og 2052. Det kan blant annet øke sjansene for skogbranner. Her fra brannruinene etter Carr-storbrannen i Redding, California i august i år. Foto: John Locher / AP

Menneskeheten kan passere skrekk-grense allerede i år 2030

Med dagens utslippsnivå av klimagasser kan den globale temperaturøkningen passere 1,5 grader Celsius så tidlig som 2030, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

Klimapanelet har hatt i oppdrag å komme fram til hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Klima-kaos

Rapporten ble lagt fram i Sør-Korea mandag.

– Å unngå globalt klimakaos vil kreve en endring av samfunnet og verdensøkonomien i en skala aldri tidligere sett, heter det i rapporten fra FN, som advarer kraftig om at tiden er i ferd med å løpe ut hvis man skal unngå full katastrofe.

– Den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 Celsius mellom 2030 og 2052 hvis oppvarmingen fortsetter å øke med dagens hastighet, konkluderte rapporten, og tilla påstanden høy sikkerhet.

– Katastrofalt

Ifølge rapporten er Jordas overflate allerede varmet opp 1 grad i snitt, noe om igjen har medført at havet har steget og en dramatisk økning i ekstremvær, med kraftige stormer, flommer og tørke. Hvis ingenting blir gjort vil kloden være på vei mot en økning på 3–4 grader, noe som vil bli katastrofalt.

Bare for å ha en 50 prosent sjanse for å nå 1,5-gradersmålet må verden klare å bli karbonnøytral innen 2050, ifølge rapporten.

– Det betyr at hvert tonn CO2 vi sender ut i atmosfæren, må balanseres med å fjerne et tonn CO2, sier leder for Oxfords klimaprogram og en av hovedforfatterne av rapporten Myles Allen.

Norges klimaminister, Ola Elvestuen (V), ser alvorlig på rapporten som nå er lagt fram.

– Denne rapporten viser alvoret og må være en kraftig vekker for oss alle. For å unngå helt ødeleggende klimaendringer må alle land gjøre mye mer for å kutte klimagassutslipp. Det er fortsatt mulig å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, men da må vi handle nå. De neste ti årene er helt avgjørende for om vi skal klare å beholde en verden slik vi kjenner den i dag, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en kommentar på epost til NTB.

Må kutte kraftig

Bjørn Hallvard Samset, forskningsleder ved CICERO, mener det er mulig å nå klimamålet på under 1.5 grader, men at det da må gjøres drastiske endringer i hvordan mennesker lever og hvordan vi dekker vårt energibehov.

– Mellom 50 og 60 prosent av elektrisiteten må være produsert av fornybare kilder innen 2030 og mellom 60 og 80 prosent innen 2050. I dag er andelen rundt 25 prosent, sier han ifølge NTB.

Han legger til at forbruket av olje og gass også må reduseres kraftig i årene fremover.

– Forbruket av olje må reduseres opp mot 40 prosent innen 2030 og opp mot 90 prosent innen 2050. Forbruket av gass må mer enn halveres innen 2050 i de fleste scenarioer. Forbruket av kull må reduseres med opp mot 80 prosent innen 2030 og opp mot 100 prosent i 2050.

Den svenske professoren i miljøvitenskap, Johan Rockström, sier at det nå kreves kraftige investeringer for at målet skal nås.

– For å ha en sjanse til å stabilisere oppvarmingen til 1,5 grader så har vi i prinsippet mindre enn ti år igjen om vi skal fortsette å slippe ut like mye som i dag. Vi må komme i gang med utslippsreduserende tiltak som overskrider selv det de beste landene driver med i dag, sier han Aftonbladet.

​(©NTB / TV 2)