MULTI-MYTE? Hvem er best på å gjøre flere ting samtidig?
MULTI-MYTE? Hvem er best på å gjøre flere ting samtidig? Foto: Morten Michelsen Berg / TV 2

Ny studie avviser at kvinner er bedre enn menn til multitasking

På tross av at det nærmest er opplest og vedtatt av kvinner er langt bedre enn menn til å gjøre flere oppgaver samtidig viser en ny studie utført ved Universitetet i Bergen at disse forskjellene er minimale eller ikke finnes.

Studien kom i gang etter at tre forskere ved universitetet begynte diskutere stereotypene om kjønnsforskjeller og multitasking, og ville finne ut om disse kunne dokumenteres.

– Vi ville forsøke å finne ut det er forskjeller på kvinner om menn når det kommer til multitasking, og utviklet derfor en helt ny metode, forteller Julien Laloyaux.

Han er postdoktor ved institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved det psykologiske fakultet ved UiB.

Praktiske gjøremål

66 kvinner og 82 menn mellom 18 og 60 år deltok i undersøkelsen som gikk ut på at deltagerne skulle gjøre flere aktiviteter samtidig som de stadig ble avbrutt.

FORSKER: Julien Laloyaux er en av forskerne som ville undersøke om kivnner multitasker bedre enn menn. Foto: UiB
FORSKER: Julien Laloyaux er en av forskerne som ville undersøke om kivnner multitasker bedre enn menn. Foto: UiB

– De skulle for eksempel gjøre klart et møterom og legge fram ting på rett plass. Samtidig måtte de forholde seg til forstyrrelser som manglende stoler og innkomne telefonsamtaler, sier forskeren.

Da dataene fra undersøkelsen ble gjennomgått viste det seg at det var så godt som ingen forskjell på kvinnene og mennene i forhold til hva de klarte og hva de husket.

Ikke overrasket

– Ble dere overrasket?

– Egentlig ikke. Jeg ser ingen grunn til at det skulle være store forskjeller, og det viste seg å stemme, sier Julien Laloyaux.

Han understreker at man ikke konkludere endelig med at det ikke er forskjeller og at det må gjøres flere studier før man kan være helt sikre.

– Vi kan ikke utelukke at det ikke finnes kjønnsforskjeller når det gjelder multitasking, men hvis de finnes er de sannsynligvis svært små, sier forskeren.

Publisert forskning

Studien er nylig publisert i et internasjonalt tidsskrift og er også omtalt i Harvard Business Review.

– Er utvalget med 66 kvinner og 82 menn stort nok til å konkludere?

– Det kunne nok vært større, men resultatet var så klart at det er vanskelig å si at det ville endret noe. Det var også store aldersforskjeller og grad av utdanning i begge gruppene.

– Dere er tre menn som står bak studien. Hva sier dine kvinnelige kolleger om forskningen?

– På jobb er vi alle forskere som tror på vitenskapen. Ingen har sagt at de ikke stoler på våre funn, sier forskeren og ler.