Vest politidistrikt blir etterforsket i enda en varslersak

Spesialenheten iverksetter nå etterforskning mot Vest politidistrikt etter at en ansatt varslet om grov svikt i etterforskning av menneskehandelsaker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 9. november i fjor leverte en ansatt ved Vest politidistrikt et omfattende varsel som omhandlet kritikkverdige forhold knyttet til politiet i Bergens etterforskning og oppfølging av menneskehandelsaker.

Mannen som da jobbet ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, kritiserte sin egen arbeidsgiver for manglende inngripen.

Sakene politimannen varslet om dreier seg etter det TV 2 kjenner til om konkrete navn knyttet til saker som omhandler grov vold og seksuelle overgrep mot kvinner i en særlig sårbar situasjon.

Åpner full etterforskning

– Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å åpne etterforskning i saken. Det innebærer blant annet at vi vil foreta flere vitneavhør, sier Halvor Hjelm-Hansen, som leder Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Midt- og Nord-Norge til TV 2.

Spesialenheten har sendt ut et skriv som bekrefter at det blir iverksatt full etterforskning av saken, men dette er unntatt offentlighet.

– Det er fast prosedyre fordi det er et dokument i straffeprosessak, forklarer han.

– Ikke uventet

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, sier følgende om det nye varselet som retter seg mot distriktet han er ansvarlig for:

– Vi registrer at de ønsker å etterforske dette og det er for så vidt ikke uventet, skriver Songstad i en e-post til TV 2.

Politimester Kaare Songstad.
Politimester Kaare Songstad. Foto: Amundsen, Paul Sigve

Hjelm-Hansen i Spesialenheten forteller at de har mottatt mye dokumentasjon i saken.

– Forholdene som det er varslet om gjelder manglende tjenesteutøvelse og manglende etterforskning, sier Hjelm-Hansen.

Han vil ikke bekrefte hvem som blir avhørt, men sier de begynner å få et godt bilde av saken.

Etterforsker ikke påstander gjengjeldelse

– Varsleren har varslet om gjengjeldelse. Vil dere etterforske dette også?

– Nei, det som nå er besluttet er at vi etterforsker de forholdene det er varslet om som gjelder manglende etterforskning og manglende tjenesteutøvelse. Vi etterforsker ikke brudd på arbeidsmiljøloven og dette ligger utenfor saken slik den ligger nå, forklarer Hjelm-Hansen til TV 2.

– Når starter dere opp for fullt?

– Vi har en fortløpende vurdering av hvilket omfang etterforskningen skal ha og det vi gjør i første omgang er å foreta noen flere vitneavhør. Vi har allerede kommet godt i gang, men når vi skal begynne avhør kan jeg ikke si noe om, avslutter Hjelm-Hansen.

Hemmeligholder at det åpnes etterforskning

Saken om at Spesialenheten åpner etterforskning er unntatt offentlighet.

– Det er rart, sier advokat Birthe Eriksen, som opplyser at dokumentet hun har mottatt er unntatt offentlighet.

– Jeg må si at politietterforskeren som har varslet er lettet og takknemlig for å ha blitt tatt på alvor, og at Spesialenheten vedtak om å åpne full etterforskning bekrefter jo at varslet har vært høyst legitimt, sier Birthe Eriksen til TV 2.

– Men de etterforsker ikke gjengjeldelse?

– POD foretar nå en egen undersøkelse. Men denne saken viser nå habilitetsutfordringene.

– Problemet er at det er de samme personene som blir gjenstand for etterforskning, som han mener har utøvd gjengjeldelse, sier Birthe Eriksen.

– Utstøtelsesprosess

I et skriv til Justisvarsel.no sendt 5. juni i år, skriver advokat Birthe Eriksen at «istedenfor den omsorg og beskyttelse [...] har (navn på varsler) blitt utsatt for en systematisk gjengjeldelses- og utstøtelsesprosess, bestående av både aktive handlinger og unnlatelser».

De siste årene har Bergenspolitiet vært rystet av en rekke varslingsaker. Mest kjent er den såkalte Monika-saken fra 2014. Politibetjent Robin Schaefer varslet da om manglende etterforskning av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

I rapport fra advokatfirmaet Wiersholm ble det slått fast at behandlingen Schaefer fikk av politiledelsen i Bergen, var et brudd på arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse.