Har du kontroll på alle begrepene i amerikansk politikk? Grafikk: TV 2
Har du kontroll på alle begrepene i amerikansk politikk? Grafikk: TV 2

En superenkel guide til amerikansk politikk

Dette er begrepene du må kunne for å forstå USA-valget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Amerikansk politikk er underholdende, men komplisert. For å få mer ut av valgkampen og valgnatten, gir vi deg her svarene på det du kanskje synes det er flaut å spørre om.

Følg valget direkte her

Det er i realiteten to partier i USA, altså et topartisystem. Det demokratiske og Det republikanske parti, men kandidater kan også stille til valg som uavhengige.

Som i norsk politikk snakker vi om en rød og en blå side. Men allerede her må du tenke motsatt av det du er vant til. Blått og rødt har skiftet plass på den politiske aksen.

Demokratene er blå og ligger til venstre på den politiske aksen, og Republikanerne er røde og ligger til høyre.

Også er det alle begrepene da. Hvis man leser amerikanske aviser eller ser politiske debatter på amerikanske TV, kan man fort falle av. Her er en oversikt over amerikanske politiske begreper som kan hjelpe deg.

Midterm election - På norsk kaller vi dette for mellomvalget. Det er kongressvalg annet hvert år. Mellomvalget er kongressvalget som skjer midt i en presidentperiode. Det får vanligvis mindre oppmerksomhet enn kongressvalget som sammenfaller med presidentvalget.

Toss up - Begrepet kommer fra å kaste en mynt opp i lufta å se hvilken side som kommer opp – kron eller mynt. Det vil altså si at det er så tett løp, at hvem som helst kan vinne.

Man kan høre om «toss up» stater, «toss up» distrikter, eller «toss up» kandidater, alt etter kontekst.

GOP - Grand old party - et kallenavn på Det republikanske parti.

  • Kongressen er USAs lovgivende makt, og tilsvarer det norske Stortinget.
  • Kongressen består av to kamre: Representantenes hus og Sentatet.
  • 6. november skal det velges 435 representanter til Representantenes hus, og 35 senatorer til Senatet.
  • Valg til Kongressen holdes om høsten annet hvert år. Hvert fjerde år sammenfaller det med presidentvalget, og hvert fjerde år faller det midt mellom to presidentvalg og kalles «mellomvalg»

The House - Oversettes ofte som «Huset» og er en forkortelse på Representantenes hus. De ene av to kamre i Kongressen.

Caucus - Et uformelt møte mellom lokale partimedlemmer for å diskutere kandidater og velge kandidater til partiets landsmøte.

Carpetbagger - En kandidat som stiller til valg i en område han eller hun ikke har noen tilhøringhet.

Swing state - En stat hvor utfallet av valget er usikkert, og kan vippe den ene eller den andre veien. Kalles også gjerne «battleground states».

Swing vote - En velger eller en uavhengig folkevalgt som ikke har bestemt seg før en avstemming, og kan stemme den ene eller den andre veien.

Bipartisan - Et forsøk på samarbeid over partilinjene.

Filibuster - En senator, eller gruppe senatorer, forsøker å hindre eller forsinke et lovforslag ved å snakke kontinuerlig i Senatet. De finnes nemlig ingen grense for hvor lenge en senator kan snakke.

  • Senatet er det ene av to kammer i USAs føderale lovgivende forsamling, Kongressen.
  • I teorien er Sentatet og Representantenes hus likestilt. I praksis er Representantenes hus underlagt Senatet.
  • Senatet består av 100 senatorer, to fra hver delstat.
  • Den amerikanske visepresidenten er formann i Senatet, og har kun stemmerett ved stemmelikhet.
  • Senatorer velges for seks år, og senatorvalget rulleres slik at en tredjedel av senatorene er på valg annet hvert år. Det er ingen grenser for hvor mange perioder en senator kan sitte.
  • ​En senator må være minst 30 år gammel, amerikansk statsborger i minst ni år, og bosatt i delstaten man stiller til valg i.

Incumbent - En sittende representant eller senator.

Lame duck - En representant som snart er ferdig med perioden sin og ikke kan gjenvelges, og dermed har lite reell makt.

Spin - En politikers forsøk på å påvirke opinionen. En politisk rådgiver som gjør dette, kalles for «Spin doctor».

Whip/The wipper in - Et partimedlem som sørger for at andre medlemmer er tilstede under viktige avstemninger, og at de stemmer slik partiet har blitt enige om.

Primary - Et statlig valg hvor partimedlemmer stemmer fram en kandidat innen deres eget parti.

October surprice - En hendelse i oktober som kan gi overreskende utfall under valget i november.

Gerrymandering - Man tegner opp valgdistrikt på en geografisk måte som vil gi ens eget parti en fordel over det andre partiet. Mange mener dette er en udemokratisk praksis.