Reagerer på manglende seksualundervisning: – En skole fikk servert porno

Leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage, reagerer sterkt på seksualundervisningen på flere skoler. Nå etterlyser hun en forandring.

– En skole på Vestlandet fikk servert porno i seksualundervisningen, forteller leder for elevorganisasjonen, Agathe Waage.

På et innspillsmøte med elever reagerte hun på hvordan seksualundervisningen praktiseres på ulike skoler rundt om i Norge.

På en annen skole skal en lærer i følge Waage ha sagt: «Noen er så homofile at de velger å bytte kjønn».

Nå etterlyser lederen i Elevorganisasjonen en forandring.

– Det er veldig store variasjoner i dagens seksualundervisning, og det er veldig avhengig av hva skolen og læreren gjør.

Seniorrådgiver i Utdanningsforbundet Dag Johannes Sunde innrømmer at mye av ansvaret for seksualundervisningen ligger på lokalt nivå.

REAGERER: Leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage reagerer sterkt på uttalelser og seksualundervisningen på flere skoler. Nå etterlyser hun en forandring.
REAGERER: Leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage reagerer sterkt på uttalelser og seksualundervisningen på flere skoler. Nå etterlyser hun en forandring.

– Alle skoler og kommuner må tolke lærerplanen. De må gjøre det lokalt, og tolke sine elever. Men kanskje det bør tolkes ulikt? Det er jo ulike behov i ulike klasser.

Trygge lærere

Helsesøster Tone Aanderaa har tanker om hvor man må starte for å få en mer helhetlig seksualundervisning.

– Jeg tror absolutt at flere lærere mener at det er pinlig å ha seksualundervisning, derfor må vi bruke tid på å gjøre dem trygge. «Cluet» er å få den tryggheten i lærerutdanningen.

Waage er også opptatt av trygghet.

– Hvis vi ikke kan snakke med trygge voksenpersoner må vi kanskje prøve å finne ut av det selv, og da kan det være at du ender opp på litt uheldige nettsider.

Grensesetting

Et annet aspekt ved seksualundervisningen er emneknaggen som tok verden med storm i fjor.

– Jeg tror også at Metoo-vinteren har vist at dette haster. Vi ser at mange der ute ikke klarer å forstå eller respektere andres grenser. Det har blitt et så stort samfunnsproblem at dette MÅ inn i skolen, sier Waage.

Sunde i Undervisningsforbundet svarer at de har fokus på grensetting, men medgir at de kan bli bedre.

Fremtidens seksualundervisning

På spørsmål om hva slags tiltak som er på trappene, svarer Sunde:

– Vi jobber mye med dette her nå og har også med oss fagpersoner som er eksperter på seksualitet, nettopp for å sikre kvalitet i hele utdanningsløpet i lærerplanen.

Han påpeker også at planleggingen av seksualundervisningen ikke bør være individuell.

– Det bør være et kollektiv på skolen som diskuterer sammen, gjerne med helsesøster.

Aanderaa er opptatt av å nyansere bildet.

– Det er mye bra der ute også. Mange voksne og helsesøstre som brenner for å snakke om seksualitet Vi må ikke glemme kjønnssykdommer, men også snakke om det gode ved seksualitet.