Volvo går nye veier når det gjelder trafikksikkerhet og det skal komme andre bilister til gode.
Volvo går nye veier når det gjelder trafikksikkerhet og det skal komme andre bilister til gode.

Bilene skal fortelle andre om glatte veier

Målet er å gjøre det tryggere for deg og meg.

Høst og vinter kan by på en del skumle trafikale utfordringer. Uvær, kuldegrader og snø kan skape mange farlige situasjoner i trafikken. I verst fall også ulykker.

Volvo er jo kjent for å ta sikkerhet på alvor. Nå tar de dette med forebyggende sikkerhet et steg videre.

De har nemlig innledet et samarbeide med det svenske ingeniør-firmaet ÅF, med fokus på på å samle informasjon om veiforholdene og da særlig glatte og isete veier.

Reduserer faren for ulykker

Volvoene som kjører i Sverige vil levere disse dataene videre til Trafikverket, som da enkelt får en oversikt om hvordan landets vinterveier er. Noe som igjen gir mulighet til å iverksette raske tiltak ved vanskelige kjøreforhold, og redusere faren for ulykker.

Volvo startet med dette som et pilot-prosjekt i 2015. Da med en flåte på 1.000 biler og samarbeid med trafikksentralene i Norge og Sverige. Nå tas det et stort steg videre. I samarbeidet med ÅF, vil dette nå gjelde alle Volvo-biler i Sverige som er utstyrt med Slippery Road Alert-systemet.

Les også: Alt er nytt på denne Volvoen – bare ikke navnet

Bildet viser et eksempel på hvordan Slippery Road Alert i Volvo fungerer.
Bildet viser et eksempel på hvordan Slippery Road Alert i Volvo fungerer.

Bilene "snakker" med hverandre

I Volvo V90 Cross Country, som ble lansert i 2016, introduserte de et system som overvåker veiens friksjon og deler informasjonen med andre Volvo-førere. Løsningen har siden blitt introdusert på alle nye Volvoer.

En Volvo som kjenner at veibanen er glatt, videresender automatisk denne informasjonen videre til alle andre Volvoer som befinner seg i det aktuelle området.

Gjennom samarbeidet med ÅF og Trafikverket kommer nå den tilgjengelige datamengden alle veifarende til gode.

Les også: Denne Volvoen kommer ikke mange til å kjøpe

Video: Denne viste Volvo fram helt nylig