Bildet blir kalt «distracted boyfriend», eller «distrahert kjæreste». På internett har bildet vært spredd som en såkalt meme, og hadde sin storhetstid tidligere i år.

Nå har reklamombudsmannen i Sverige felt byrået Banhof, for noe de mener er en kjønnsdiskriminerende reklame. Det skriver SkyNews.

Reklameombudsmannen i Sverige er en selvregulerende organisasjon, som vil si at industrien selv regulerer at ikke reglene for reklamering brytes.

– Kjønnsdiskriminerende

I saken mot reklamebyrået står det at bildet er kjønnsdiskriminerende mot kvinner ved at det fremstiller kvinner som utbyttbare. Det hevdes i tillegg at reklamen opprettholder stereotypen at kun utseende er interessant ved kvinner.

Det er tilsammen 15 privatpersoner som har lagt inn klage på annonsen, og Banhof ble dømt av ombudsmannen 15. august.

Videre i beslutningen står det at reklamen gir inntrykk av at man kan bytte kvinner på samme måte som man bytter jobb, og at byrået ikke kan virke videre interessert i kvinnelige søkere til jobben.

Reklamen blir også kalt kjønnsdiskriminerende mot menn, ettersom det viser at menn lett blir distrahert.

Se den aktuelle reklamen under:

Memekultur

Bahnhof har selv svart på kjennelsen fra Reklamombudsmannen i et senere Facebook-innlegg.

«Alle som er tilhengere av både internett og memekulturen vet at det er akkurat slik en meme anvendes og tolkes. Mann, kvinne eller hen er oftest irrelevant i sammenhengen», står det i innlegget.

Det påpekes også at dersom det er noe de skal straffes for, så er det å bruke en aldeles for gammel og utdatert meme.

Selve bildet har blitt flittig brukt av mennesker over hele verden, og skal gi uttrykk for noe man har lyst på eller blir distrahert av.

Reklamebyrået skriver at de har forsøkt å forklare memekulturen til ombudsmannen, men at de har valgt å tolke annonsen på en annen måte.