Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet

Svært mange elever mener støy i klasserommet går utover læringen minst en gang i uken, viser en norsk studie.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er norsktime, og elevene i 2B på Langhaugen videregående skole har fått i oppgave å skrive kvad. De må samarbeide to og to, og det blir med en gang en svak summing i klasserommet idet de starter arbeidet. Av og til stiger lydnivået litt ekstra.

– Det er som regel ganske rolig og god arbeidsro her i klassen. Så klart kan det bli litt småsnakking av og til, men det blir fort slått ned på, sier eleven Marius Haga Skår.

– Når vi jobber med oppgaver, så snakker vi fort høyere og høyere hvis vi blir engasjert. Men jeg blir ikke forstyrret av denne uroen, sier Rikke Ellingsen.

Forstyrres av snakking i timene

Langhaugen videregående skole har ikke et utbredt problem med uro i klasserommene, men det er andre skoler i landet hvor dette er en stor utfordring.

Så mange som 58 prosent av norske skoleelever mellom 15 og 17 år sier de blir forstyrret i klasserommet i løpet av en uke. Det viser en studie fra Universitetet i Oslo.

– Jeg ble overrasket over at tallet er så høyt. Uroen det dreier seg om, er det jeg kaller hverdagslig uro. Det handler i hovedsak om snakking i timene om ting som ikke har med undervisningen å gjøre, forteller Magnar Ødegård.

Lærer Cecilie Eikås Nygård følger nøye med mens elevene jobber med norskoppgaven.
Lærer Cecilie Eikås Nygård følger nøye med mens elevene jobber med norskoppgaven. Foto: Kåre Breivik

Han er universitetslektor og mannen bak studien. Ødegård har spurt 544 norske skoleelever om temaet «Uro i skolen». Studien er en del av et større forskningsprosjekt ledet av professor Liv Duesund.

– Det at uroen oppstår så ofte og at den faktisk forstyrrer, gjør at det er en alvorlig utfordring. Dette bør adresseres i skolen, i utdanningen av lærere og pedagoger og på myndighetsnivå, sier Ødegård.

Lærere slutter

Han mener uro er en av de største utfordringene i norsk skole. Og det påvirker ikke bare elevene, men også lærerne.

– I tillegg til å forstyrre undervisning, er uro også en av hovedgrunnene til at lærere slutter i jobben i løpet av de fire første årene etter endt utdanning, forklarer Ødegård.

Hvilke tiltak som må til for å få bukt med uroen, kan han ikke svare bastant på helt ennå. Ødegård håper å kunne fortsette studien, men i neste omgang blir fokuset på en annen gruppe enn elevene.

– Veien videre nå er å realisere ønsket om å utforske hva lærerne sier, og stille de samme spørsmålene som elevene har rapportert på. Et videre studie av lærere kan vise hvilke ferdigheter de har behov for eller har for å håndtere uro i skolen.

Mener ansvaret er delt

Elevene i 2B på Langhaugen mener både lærerne og elevene må sørge for at det ikke blir for urolig i klasserommet.

– Hvis det blir uro, kan jeg så klart senke stemmen og passe på meg selv. Men hvis man glemmer seg, og det er veldig lett, er det vanlig at læreren ber om at vi roer oss ned, sier Rikke Ellingsen.

Elevene snakker sammen mens de løser dagens oppgave, men passer hele tiden på å ikke snakke for høyt.
Elevene snakker sammen mens de løser dagens oppgave, men passer hele tiden på å ikke snakke for høyt. Foto: Kåre Breivik

– Læreren bør ha nok kontroll på elevene til at vi blir stille, og det pleier å gå fint, forteller Didrik Halland.

– Medelevene har selvfølgelig ansvar for å opprettholde et miljø som gjør at alle trives. Læreren må også passe på å stoppe uro som oppstår. Det er litt vanskelig for meg som elev å gjøre noe med uro på andre siden av klasserommet, sier Marius Haga Skår.

Lærer Cecilie Eikås Nygård sier det trenger ikke alltid være musestille i klasserommet, men at man må unngå den verste uroen.

– Det er aldri greit med uro som ødelegger læring og trivsel. Samtidig skal veldig mange elever ut og jobbe i kontorlandskap senere i livet. Da er det viktig at man lærer seg å respektere andre sin arbeidsro, og at man kan samarbeide og være engasjert uten at det går utover arbeidsmiljøet.