En politimann kjørte i fjor sommer på en gutt under en utrykning. Gutten var på vei over fortauet på grønt lys med sparkesykkel da ulykken inntraff. Gutten som er født i 2013 fikk lettere personskader.

Politimannen kjørte i utrykning med blått, blinkende lys men hadde ikke på sirener. I et lysregulert kryss kjørte han på rødt.

Det var VG som først omtalte saken.

Spesialenheten mener politimannen har brutt Vegtrafikklovens grunnregel – § 3 – og har nå vedtatt å blant annet frata politimannen førerkortet i tre måneder.

– Begrunnelsen er at selv om politiet har anledning til å overtre flere bestemmelser i Vegtrafikkloven under utrykning, vil de likevel være bundet til å følge grunnregelen i Vegtrafikkloven, om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, sier Rune Fossheim ved Spesialenheten til TV 2.

Politimannen har vedtatt forelegget.