Både daglig leder (t.v) og styreleder (t.h) ble pågrepet i en koordinert politiaksjon i oktober 2016.
Både daglig leder (t.v) og styreleder (t.h) ble pågrepet i en koordinert politiaksjon i oktober 2016. Foto: TV 2

Katalog-topper dømt for grovt bedrageri

Begge lederne i det omstridte nettkatalog-selskapet 1801 Nummeropplysninga vurderer anke etter at tingretten har idømt dem strengere straff enn påtalemyndigheten mente de skulle ha.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Både styreleder Jonas Voldhagen Myrvold og daglig leder Amir Spjøtvold Mian dømmes til fengsel i to år og fire måneder.

Det fremgår i en fersk dom fra Sør-Trøndelag tingrett.

Tidligere denne uken møtte de avgåtte lederne i det omstridte selskapet 1801 Nummeropplysninga i retten for såkalte tilståelsedommer (se faktaboks under). Påtalemyndigheten mener de har solgt oppføringer i en nettkatalog basert på uriktige vilkår, og fakturert nordmenn for flere millioner kroner.

I dag kom dom i saken.

– For mild påstand

Mandag denne uken la aktor Aage Sliper Midling ned påstand for begge de to lederne om to år og to måneders fengsel, hvorav halvparten av perioden ble skulle gjøres betinget med fire års prøvetid.

Dette var for mildt, konkluderes det med i dommen.

Med bakgrunn i rettspraksis fra sammenlignbare saker, fant ikke dommeren grunn til å gjøre deler av straffen betinget. I skjerpende retning mener dommeren det trekker, at bedrageriet er begått i fellesskap og at det er et betydelig antall fornærmede i saken.

Begge de to fikk dermed strengere straff enn aktors påstand, nemlig to år og fire måneders fengsel.

Tone Hostvedt Aarthun fra advokatfirmet Hjort i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Chris Ronald Hermansen
Tone Hostvedt Aarthun fra advokatfirmet Hjort i Sør-Trøndelag tingrett. Foto: Chris Ronald Hermansen

Sannsynlig at begge anker

– Dommen er vesentlig strengere enn det aktor i saken mente var riktig straff. Vår klient vurderer derfor naturligvis å anke avgjørelsen, sier Tone Hostvedt Aarthun som er Amir Mians forsvarer, til TV 2.

Myrvolds forsvarer Henrik Bliksrud omtaler straffenivået skuffende og overraskende.

Dommen innebærer i praksis at de dømte må sitte i fengsel mer enn dobbelt så lenge som det påtalemyndigheten mente.

– Jeg vil si det er sannsynlig at vi kommer til å anke, sier Bliksrud.

Besparelsen vil bortfalle

Statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter, Unni Sandøy, sier til TV 2 at de nå følger med på hva partene foreta

– Vi noterer oss at tingretten ikke har tatt vår påstand til etterretning. Vi mener det var en riktig påstand basert på den vurderingen vi gjorde. I vurderingen hadde vi stor vekt på prosessøkonomiske hensyn, sier Sandøy.

Henriks Bliksrud, Jonas Myrvolds forsvarer.
Henriks Bliksrud, Jonas Myrvolds forsvarer. Foto: Audun Braastad/NTB

Disse hensynene handler om hvor mye ressurser påtalemyndighet, domstol og samfunnet som sådan bruker på ulike straffesaker.

– Vi ser ikke bort fra at det vil komme en anke når straffen blir som den nå blir, og at noe av den prosessøkonomiske besparelsen vi ønsket å oppnå, dermed vil bortfalle, sier Sandøy.

Kalte seg "Telenor" for å skape tillit

Ifølge dommen ble det inngitt 119 anmeldelser mot selskapet, som til sammen utgjør 950 000 kroner. Det samlede bedrageriet er ifølge dommen på cirka fem millioner kroner.

I beløp og omfang er saken en av de største blant katalogsvindel-sakene som er avdekket og har gått for norsk rett. TV 2 omtalte selskapet for første gang i oktober 2016.

I en serie reportasjer omtalte vi metodene, som blant annet gikk ut på at kunden i noen tilfeller blir villedet til å aksepterte tilbudet på e-post.

– Vi begynte å si ting som at vi ringte fra Telenor Opplysningen, Hovedopplysninga, Folkeopplysninga. Dette gjorde vi for at bedrifter skulle føle seg tryggere på tjenesten vi hadde, sa Mian under tilståelsessaken i Sør-Trøndelag tingrett tidligere denne uken.

– Det tok litt av

Politiet mottok over 100 anmeldelser mot selskapet i kjølvannet av TV 2s reportasjer.

Fakta: Dette er tilståelsesdom

  • For siktede kan slik behandling være en fordel fordi den skaper mindre publisitet.
  • I alle tilståelsesdommer skal siktede gis strafferabatt som følge av sin tilståelse.
  • I tillegg blir den hurtigere avgjort. En tilståelsesdom krever at bestemte vilkår er oppfylt.
  • Blant annet kan lovbruddet ikke medføre fengsel i mer enn ti år.
  • Siktede må også gi en uforbeholden tilståelse som styrkes av det politiet vet om saken.
  • Siktede må avgi en uforbeholden tilståelse i rettsmøte. Det betyr at siktede må forklare seg om de straffbare forhold.
  • Forklaringen må dekke hele det objektive forholdet, altså det som faktisk har skjedd, og skyldkravet må være oppfylt.
    Kilde: Domstol.no
Lokalene til 1801 Nummeropplysninga i Fjordgata i Trondheim.
Lokalene til 1801 Nummeropplysninga i Fjordgata i Trondheim. Foto: TV 2

I retten ble Mian spurt i detalj om selskapet han startet sammen med Myrvold i starten av februar 2016. Han forteller at intensjonen var å etablere et velfungerende selskap som skulle tilby oppføring i en opplysningstjeneste, 1801.no, til bedriftskunder. Etter hvert tok det av, forteller den tidligere daglige lederen.

– Det tok litt av. Det ble penger av det vi holdt på med, og vi så at det var mulig å tjene enda mer. Vi ble rett og slett grådige.

Tre selgere også tiltalt

I tillegg til Mian og Myrvold er også tre andre selgere tilknyttet selskapet tiltalt for grovt bedrageri. Påtalemyndigheten har imidlertid valgt å behandle sakene for disse tre på et senere tidspunkt.

Ifølge tiltalene skal bare disse tre ha fakturert kunder på uriktige vilkår for 1 750 000 kroner.

Kommunale enheter var attraktive mål

Selskapet 1801 Nummeropplysninga henvendte seg til alt fra større kjeder som Coop, til mindre lag og foreninger.

– Noen av dem hadde neppe noe interesse av å bli oppført i en katalogtjeneste på nett, innrømmet daglig leder Mian i retten.

Han kunne ikke eksakt si noe om hvor mange av salgssamtalene deres som var villedende. Ifølge tiltalen skal avtaler til omtrent fem millioner kroner ha blitt inngått på uriktig grunnlag.

– I en periode rettet vi mye av virksomheten vår mot kommunale enheter bedrifter. Der har du så mange under samme «paraply». Skoler, barnehager, også videre, forklarte han.