Derfor ligger 146 kommuner langflate etter disse studentene

Krisemangel på sykepleiere fører til at mange norske kommuner tilbyr ekstragoder for å lokke til seg arbeidskraft. Vi tok med oss tre sykepleie-studenter ut til to av dem.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hva er det som er viktig for dere, da? Lønn?

Fjell-ordfører Marianne Bjorøy får umiddelbar respons fra de tre sykepleie-studentene på andre siden av bordet.

Erik Skaadel (22), Sandra Larsen (21) og Håkon Dahle (22) er alle 2. årsstudenter på sykepleie-studiet ved Høgskulen på Vestlandet. Snart skal de ut i jobb, og de vet at de er ettertraktet vare.

– Vi er her for å høre hva dere kan tilby, sier Skaadel, og spiller ballen over til Fjell-ordføreren.

Men først - la oss spole litt tilbake.

Verst mangel ute i distriktene

Ifølge en fersk NAV-undersøkelse, mangler Norge hele 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere. En mangel, som er ventet å bli verre de kommende årene.

Det er særlig ute i distriktene mangelen er verst, og nå har situasjonen blitt så prekær at mange kommuner har begynt å friste med ekstragoder til de som ønsker å flytte dit for å jobbe som sykepleiere.

Fagbladet Sykepleien har gjennomført en kartlegging som viser at hele 146 av landets 422 - altså en tredjedel av landets kommuner - tilbyr alt fra lønnsøkning, nattillegg, stipend, færre helgevakter, støtte til videreutdanning og andre tillegg.

– Dette er en varslet krise

Sortland kommune i Nordland kan for eksempel friste med hele 60.000 kroner mer en standard sykepleie-tariff, pluss flyttepenger.

Styremedlem Marianne Sæhle i Norsk Sykepleierforbund sier sykepleie-mangelen kan få store konsekvenser for pasientene. Foto: Tor Henning Flaatten.
Styremedlem Marianne Sæhle i Norsk Sykepleierforbund sier sykepleie-mangelen kan få store konsekvenser for pasientene. Foto: Tor Henning Flaatten.

– Jeg synes det er flott at kommunene nå skjønner alvoret. Sykepleiemangelen er en varslet krise, og det er bra at kommunene nå bruker lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg den kompetansen de trenger, sier styremedlem Marianne Sæhle i Norsk Sykepleierforbund.

Hun varsler at konsekvensen av sykepleiemangelen kan bli alvorlig, og i verste fall fatal for pasientene.

– Underbemanning kan føre til feilmedisinering, infeksjoner, og at pasientene ikke blir tatt godt nok vare på, sier hun.

Statssekretær i helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen sier til TV 2 at man ikke kan bemanne seg ut av problemet. Hun mener løsningen er å bruke de ressursene man har, men tilby flest mulig sykepleiere full stilling.

– Det er dessverre mange som kun får tilbud om deltidsstilling, og det er dessverre mange som velger å jobbe i deltidsstilling. Hadde vi klart å få den reserven i arbeid, så hadde vi ikke manglet sykepleiere i Norge, sier Erlandsen.

En litt annerledes «speed-dating»

Sykepleierforbundet er altså positiv til at kommunene frister med ekstragoder, men er penger nok til å lokke potensielle tilflyttere? For å finne ut det, fikk TV 2 med seg tre 2. årsstudenter på en litt annerledes «speed-dating»-runde.

For å høre tilbudene direkte fra kilden, tok TV 2 med seg Erik Skaadel (22), Sandra Larsen (21) og Håkon Dahle (22) ut til Askøy og Fjell kommune, for å høre med egne ører hva kommunene vil tilby dem.

– I fjor startet vi å tilby sykepleiere 25.000 kroner ekstra for å jobbe her hos oss. I tillegg til dette, betaler vi også 40.000 kroner i ekstra nattillegg, sier Fjell-ordfører Marianne Bjorøy.

Fjell-ordfører Marianne Bjorøy forteller studentene Sandra Larsen (f.v.), Erik Skaadel og Håkon Dahle om ekstragodene ved å flytte til deres kommune for å jobbe. Foto: Tor Henning Flaatten.
Fjell-ordfører Marianne Bjorøy forteller studentene Sandra Larsen (f.v.), Erik Skaadel og Håkon Dahle om ekstragodene ved å flytte til deres kommune for å jobbe. Foto: Tor Henning Flaatten.

Men penger er ikke det eneste hun har å tilby. Ordføreren lover også høy stillingsprosent, og satsing på «helse-landsbyen» kommunen har bygget opp.

– Vi skal ha ny intermedial avdeling, legevakt, og mange nye tjenester som er spennende for sykepleiere. Mindre kommuner har mye større muligheter for å samle all kompetansen til et stort fellesskap, og det tror vi gjør arbeidsmiljøet ganske interessant, sier Bjorøy.

Studentene lytter til ordføreren og noterer godene. De er positive, men de feller ingen dom før begge kommunene er besøkt.

– Vanskelig å rekruttere

Hvorfor er det slik at dere må lokke sykepleiere med penger for å få nok folk?

– Det har vært vanskelig å rekruttere sykepleiere de siste årene, kanskje fordi det er mer utfordrende å jobbe i kommunehelsetjenesten enn på sykehus. Vi har sett utviklingen, og da må vi være på tilbudssiden og tiltrekke oss ny kompetanse på et vis, sier Bjorøy.

Helsefagsjef Anne Kjersti Drange i Askøy kommune sier de også kan friste med høy stillingsprosent, noe som er veldig attraktivt for studentene. Foto: Tor Henning Flaatten.
Helsefagsjef Anne Kjersti Drange i Askøy kommune sier de også kan friste med høy stillingsprosent, noe som er veldig attraktivt for studentene. Foto: Tor Henning Flaatten.

Deretter går turen videre til Askøy - en kommune som er sammenlignbar med Fjell. Begge ligger en halvtimes kjøretur unna Bergen sentrum, og tilbyr ekstragoder i cirka samme sjikt.

– Hei, og velkommen, sier fagsjef Anne Kjersti Drange i Askøy kommune når studentene kommer.

– Vi kan tilby dere 15.000 kroner over vanlig sykepleie-tariff, men vi kan også betale 19.700 kroner ved ti års ansiennitet, og 20.000 kroner ved 16 års ansiennitet. I tillegg jobber vi aktivt med en heltidskultur med høye stillingsprosenter, sier Drange.

Dette betyr mest

Sistnevnte ser ut til å falle i god jord hos studentene. Det er nemlig ingen tvil om at fulltidsstillinger er verdifulle for morgendagens sykepleiere. Alle tre har hørt skrekkhistoriene om vikarer som må lappe sammen en månedslønn ved hjelp av flere vikariater med lave stillingsbrøker.

– Høy stillingsprosent er ekstremt viktig, og appellerer i hvert fall til oss tre. De 15- eller 25.000 ekstra kronene har kanskje ikke så mye å si hvis man bare jobber 40-70 prosent stilling. Hvis man jobber 100 prosent, vil man også tjene mye mer penger, sier Skaadel, og får støtte fra Dahle.

– Når man starter yrkeslivet som fersk sykepleier, har man lyst til å vedlikeholde og utvikle kompetansen. Da er det viktig at man får jobbe, sier han.

Fagsjef Drange forsikrer studentene om at Askøy også kan tilby dem kort vei til Bergen, moderne fasiliteter, et godt miljø og varierte arbeidsoppgaver som gjør det mulig å bruke hele spekteret av sykepleie-utdanningen.

Tilbake på Høgskulen er studentene klare for å avgi dommen over hvilken kommune de likte best. Pengene var, kanskje noe overraskende, ikke det viktigste. Foto: Tor Henning Flaatten
Tilbake på Høgskulen er studentene klare for å avgi dommen over hvilken kommune de likte best. Pengene var, kanskje noe overraskende, ikke det viktigste. Foto: Tor Henning Flaatten

Dommen

Tilbake på høyskolen, er det klart for å høre hvilke to kommuner som falt best i smak hos studentene.

Pengene viste seg, kanskje noe overraskende, å ikke være det viktigste for dem.

– Både Fjell og Askøy hadde flotte insentiver, med både høyere årslønn og lovnader om høy stillingsprosent. Begge var ganske like, men for meg var det kanskje Fjell som appellerte mest. Jeg syntes det var veldig interessant med denne helse-landsbyen og utviklingsmulighetene, sier Larsen.

Det er Dahle enig i.

– Jeg tenker også Fjell, særlig på grunn av denne helse-landsbyen. Det var ikke så mange tusen kroner i forskjell mellom de to kommunene, så det som veier tyngst for meg er hvordan arbeidsplassen faktisk er, sier Dahle.

To av studentene valgte altså Fjell, men Skaadel er av en annen oppfatning.

– Jeg tenker faktisk Askøy. De skrøt veldig av læringsmiljøet, i tillegg til å ha moderne fasiliteter. Samtidig lovet også de å satse på videre utvikling av fasilitetene, så jeg velger nok dem, avslutter han.