SLANKERE LOMMEBOK: Renteøkningen kan for mange gå utover innholdet i lommeboka. Da gjelder det å passe enda bedre på pengene ved å være mer sparsom.
SLANKERE LOMMEBOK: Renteøkningen kan for mange gå utover innholdet i lommeboka. Da gjelder det å passe enda bedre på pengene ved å være mer sparsom. Foto: Kjell Persen / TV 2

Dette betyr rente-økningen for deg

Torsdag kunngjorde Norges Bank at styringsrenta heves for første gang på syv år. Her kan du lese hvordan renteøkningen påvirker deg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges Bank bekreftet torsdag det mange hadde spådd på forhånd, nemlig at styringsrenta heves fra 0,5 til 0,75 prosent.

Fram til nå har renta vært uendret siden mars 2016. Forrige gang renta økte var for syv år siden, i mai 2011.

Så hva betyr det egentlig for deg at Norges Bank har besluttet at renta nå skal stige?

Utlånsrentene stiger

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenta er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er nemlig at boliglån blir dyrere.

– Hvis Norges Bank setter opp styringsrenta, vil bankene som regel ganske kjapt følge etter og heve utlånsrenten, sier førsteamanuensis Are Oust ved NTNU Handelshøyskolen.

Dersom konkurransen mellom bankene er høy, kan bankene noen ganger utsette å heve utlånsrentene i en periode. Over tid vil likevel styringsrenta fra Norges Bank være bestemmende.

– Med tanke på markedsføring kan det være greit for en bank å ikke være den første som hever renta. Men det er dyrt for bankene å utsette det i for mange dager, sier Oust.

– På vei ut av ekstremsituasjon

Det som skjer når Norges Bank hever styringsrenta, er at bankene etter hvert vil sende ut et varsel til kundene om at utlånsrenta kommer til å øke. Noen banker vil ifølge Oust varsle om renteøkning allerede samme dag.

– Hvor lang tid det går før bankene øker utlånsrenta, og hvor mye de øker den med, avhenger blant annet av konkurransen. Det er vanlig at bankene øker utlånsrenta med omtrent samme prosentpoeng som Norges Bank øker styringsrenta, sier Oust.

Når styringsrenta stiger fra 0,5 til 0,75 prosent, altså med 0,25 prosentpoeng, er det altså stor sannsynlighet for at renta på ditt boliglån også vil stige med 0,25 prosentpoeng. Har du for eksempel en rente på 2,25 prosent i dag, kan du forvente en økning til 2,5 prosent.

– Vi har lenge vært i en ekstremsituasjon med veldig lav rente, og vi tror at denne situasjonen er i ferd med å avslutte. Hvor hyppig renteøkningene fra Norges Bank vil komme er ikke så godt å vite. Det er varslet om seks renteøkninger innen 2021, og det kan godt stemme, sier Oust.

Kan hjelpe nordmenn på reise

Når utlånsrentene blir høyere, er det en kjensgjerning at mange nordmenn vil få mindre å rutte med i måneden. Flesteparten av husholdningene i Norge eier boligen de bor i, og dermed er det langt fra få som blir berørt.

– Utgiftene våre øker med en gang utlånsrentene settes opp, og det vil påvirke de fleste av oss. Man vil enkelt og greit få dårligere råd, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

I det perspektivet er en økt styringsrente dårlig nytt for nordmenn. Men samtidig er det ikke bare negativt at renta stiger. Årsaken til renteheving er i utgangspunktet at Norges Bank gjerne ser det går bedre med norsk økonomi.

– Vi har lagt bak oss en litt tung tid i norsk økonomi, med høyere arbeidsledighet og lavere oljepriser. Derfor satt sentralbanken renta ned, for å fart på økonomien. Nå går det mye bedre, og da trenger ikke styringsrenta å være så lav, sier Reitan.

Med en bedre norsk økonomi er det muligheter for mindre arbeidsledighet, og også større sjanse for lønnsvekst.

– En høyere rente sender et signal til verden om at det går bedre med norsk økonomi. Krona vil kanskje styrkes, som gjør at man får mer igjen for pengene sine i utlandet og ved utenlandsk netthandel.

Selv om det utvilsomt finnes positive sider ved en økt rente, er Reitan likevel klar på at det er høyere låneutgifter som vil være den viktigste konsekvensen for de fleste nordmenn.

Med høyere styringsrente vil boliglånet etter hvert bli dyrere. Forbrukerøkonom Elin Reitan har laget noen regnestykker på hva som kan skje.

Med boliglån på 3,5 millioner kroner og renteøkning på 0,5 prosentpoeng, vil de årlige renteutgiftene dine bli omtrent 17.500 kroner. Det er omtrent 1.460 kroner mer hver eneste måned.
Den reelle utgiften er imidlertid litt lavere, da du får mer i avslag på skatten grunnet høyere gjeldsrenter. Legges dette til grunn er økningen i underkant av 13.500 kroner i året.

Har du et boliglån på 3,5 millioner, og renta stiger med 1,5 prosent, øker de årlige renteutgiftene med 52.500 kroner, eller med cirka 4.400 kroner i måneden.
Legg til grunn avslag på skatten, så er økningen på i overkant av 40.400 kroner i året.

Mange har imidlertid et langt høyere boliglån. Er ditt boliglån på for eksempel 5 millioner kroner, vil en økning i utlånsrenta på 0,5 prosentpoeng bety en økning i renteutgifter på 25.000 kroner året, eller i underkant av 2.100 kroner i måneden. Legg til grunn avslag på skatten, så er økningen i underkant av 19.250 kroner i året.

Øker boliglånsrenta med 1,5 prosentpoeng, må du ut med 75.000 kroner, eller 6250 kroner hver måned. Legg til grunn avslag på skatten, så er økningen i underkant av 57.750 kroner i året.

Ved hjelp av nettsiden Smarte Pengers renteendringskalkulator er det mulig å se hvordan en renteøkning kan påvirke akkurat deg. Med et lån på 2 millioner kroner, og en renteøkning på 1,5 prosentpoeng, må du betale 2.500 kroner mer i måneden og 30.000 kroner mer i året. Legg til grunn avslag på skatten, så er den årlige økningen på 23.100 kroner.

– Ikke lev på kanten

Når utlånsrentene blir høyere, har det gjerne også innvirkning på boligprisene rundt om i landet. Ifølge førsteamanuensis Oust er det to hovedeffekter man må ta i betraktning.

– Det ene er den direkte inntektseffekten. Folk må betale mer penger på lånet, og færre vil klare å ta opp like store lån. Dermed vil etterspørselen gå ned, sammen med boligprisene, sier Oust.

Det andre er den psykologiske effekten, som eksperten beskriver som veldig viktig. Denne er svært vanskelig å forutse, men har historisk sett hatt mye å si for prisutviklingen.

– Selv om den første renteendringen ikke vil ha så stor kostnadsmessig betydning, kan endringen i folks tenkemåte gjøre at den første renteøkningen likevel får stor innvirkning, sier Oust.

Han er tydelig på at nordmenn er nødt til å være forberedt på at renten vil stige de neste årene. Det gjelder både de som vil kjøpe bolig, og de som allerede har kjøpt.

– Renta har vært for lav for lenge, og man kan ikke tenke at det er en evigvarende situasjon. Spar opp penger, og ikke vær avhengig av å refinansiere lånet. Ta høyde for en høyere rente, og ikke lev på kanten av hva økonomien din kan klare, sier Oust.