Engasjementet mot bomring på Jæren har vært enormt, nå utvider aksjonistene fokuset til å gjelde hele landet.
Engasjementet mot bomring på Jæren har vært enormt, nå utvider aksjonistene fokuset til å gjelde hele landet.

Startet på Jæren – nå er målet et bomfritt Norge

Facebook-gruppen har passert 69.000 følgere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når det nye bompengesystemet Bypakke Nord-Jæren settes i drift 1.oktober, betyr dette en ny og mye dyrere hverdag for bilistene i Randaberg, Stavanger, Sola og Sandnes.

- 21 bomstasjoner blir til 38, og for de som rammes hardest vil bompengeutgiftene kunne bli mangedoblet, bare på ren kjøring til og fra jobb i rushtidssonene morgen og ettermiddag, forteller Sigurd Sjursen i Sandnes.

Han startet 4. juli Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – Nok er nok». Responsen var voldsom, og med 69.000 følgere i ryggen stiftet Sjursen for drøyt en uke siden organisasjonen «Bomfritt Norge – Nok er nok.»

20.000 – 30.000 kroner i året

Facebook-gruppen Sigurd Sjursen startet i juli har vokst til en landsomfattende bompenge-protest.
Facebook-gruppen Sigurd Sjursen startet i juli har vokst til en landsomfattende bompenge-protest.

– Det kortsiktige målet er å stoppe bomringen Nord-Jæren. På lengre sikt er vårt mål at veibygging generelt skal finansieres på andre måter enn med dyre og usosiale løsninger som bompenger, sier Sigurd Sjursen til Broom.

– Hittil har folks utgifter til bompenger ligget i området 4.000 – 8.000 kroner årlig. Med den nye bomring-løsningen vil de som rammes hardest få en bompengeutgift på 16.000 kroner årlig, bare på kjøring til og fra jobb. Da er også Autopass-rabatten fratrukket. Så kommer selvsagt all annen bomring-passering i tillegg – handleturer, fritidsaktiviteter, skole, barnehage og sosialt liv. Da skal det ikke mye til før årlig bomringkostnad havner i området 20.000 – 30.000 kroner for en bilist. Dette er nettopenger – hvor mye man må tjene for å dekke inn beløpet, avhenger selvsagt av den enkeltes skatteprosent, fastslår en opprørt Sjursen.

NAF advarer: Bompenger skviser ut dem som ikke har noe valg

Ble irritert

For Sjursen var det litt tilfeldig at engasjementet tok av. I Sandnes har folk lenge hatt en Facebook-side med lokale innslag – mye humor, men også litt debattinnlegg. Her ble den nye bomring-løsningen diskutert jevnlig, og i en sak med så høy temperatur ble enkelte utestengt fra kommentarfeltet.

– Jeg ble irritert. Nok er nok – folk må få ha et diskusjonsforum med stor takhøyde, selv om det ble luftet mye sinne i bomring-saken, sier Sjursen – som altså startet Facebook-gruppen «Bomfritt Jæren – nok er nok» i sommer..

Politikere begynner å snu

Det var ikke vanskelig å få oppslutning om protesttog i Sandnes, regn eller ikke regn!
Det var ikke vanskelig å få oppslutning om protesttog i Sandnes, regn eller ikke regn!

– Får dere gehør?

– Bypakke Nord-Jæren settes nok i drift 1. oktober som planlagt. Det tar mer tid enn som så å snu dette. Men vi opplever at politikere fra stadig flere partier har begynt å snu litt, og ser den usosiale profilen i bompenge-systemet.

– Dette rammer jo verst for de som har minst råd til det, og dessverre er det ikke så enkelt at det faktisk eksisterer et kollektivtilbud som er godt nok i dag.

Vil femdoble bompengene på enkelte dager

2.000 jærbuer i tog

– Vi har på kort tid klart å sette denne saken på agendaen, og få mediedekning og oppmerksomhet som ga grunnlag for å stifte «Bomfritt Norge – Nok er nok». I denne organisasjonen håper vi å kunne få inn alle andre Facebook-grupper her i landet som engasjerer seg i temaet bompenger, sier Sigurd Sjursen.

Han forteller at «Bomfritt Jæren – Nok er nok» allerede har hatt en rekke aksjoner, blant annet en kjør sakte-aksjon i Stavanger og et tog med 2.000 illsinte jærbuer i Sandnes.

Folkeaksjonen ble politisk parti

I Stavanger munnet bompengeprotestene i 2015 ut i stiftelsen av det politiske partiet Folkeaksjonen NEI til mer bompenger. Partiet, som allerede har tre representanter i bystyret i Stavanger, fikk i en nylig meningsmåling en oppslutning på 3,1 prosent i Rogaland, og ville ligge an til å få to representanter i Sandnes og en i fylkestinget i Rogaland.

Leif Høybakk var med på å stifte partiet i 2015, og er en av de tre bystyrerepresentantene i Stavanger.

– Vi var alene på skansen da vi begynte å protestere i 2014, med demonstrasjoner, avisinnlegg og lignende. Dette syntes vi ikke vi fikk så mye igjen for, så derfor valgte vi å gå politisk til verks.

Det siste året har vi samlet 5.500 underskrifter og blitt registrert i det nasjonale partiregisteret. Nå jobber vi med å få kontakt med andre rundt om i landet som deler vårt syn for å få etablert flere avdelinger.

Slik gikk det da Bergen innførte rushtidsavgift

All bevegelse er positiv

– Hvor står dere i det politiske landskapet – utover bompengeprotesten?

– Vi er et blokkuavhengig sentrumsparti, politisk plassert et sted mellom Høyre og Arbeiderpartiet. I utbyggingssaker heller vi mest mot den blå siden, mens vi på skole, helse og sosiale temaer nok ofte er nærmere midten og Ap, forteller Høybakk.

– Siden starten i 2015 har vi prøvd å påvirke de andre partiene så godt vi kan i bompengesaken, og vi ser nå at noen av dem har begynt å komme på gli. Noen har gått fra ja til bompenger til nei, mens andre ønsker å fjerne rushtidsavgiften eller komme med andre lettelser.

Leif Høybakk (foran) var en av stifterne av Folkebeveglsen mot mer bompenger i Stavanger. Bak: Traore Zoum Sorifing.
Leif Høybakk (foran) var en av stifterne av Folkebeveglsen mot mer bompenger i Stavanger. Bak: Traore Zoum Sorifing.

– En utfordring for oss har jo vært at mange ikke våkner før de får regningen i posten, så derfor har det vært utfordrende å få engasjert folk.

– Men all bevegelse i saken er positiv, og sterke aksjonsgrupper skaper blest for felles sak, fastslår Høybakk, som ønsker «Bomfritt Jæren – Nok er nok» velkommen.

Må ikke bli luksus for de få å kjøre bil

– Det er også gledelig at de andre partiene nå gir andre signaler, og viser vilje til å lette situasjonen for de som har det vanskeligst og vil bli rammet hardest. Men det gjenstår å se hva som vil komme ut av dette.

I Folkeaksjonen NEI til mer bompenger jobbes det nå intenst for å styrke partiet organisatorisk på landsplan.

– Nå har vi etablert underavdelinger i Sola, Sandnes og Tønsberg, og arbeider med å få til et samarbeide blant annet i Sandnes, Oslo og Bergen.

Vi har ingen planer om å stoppe, og kanskje blir vårt neste mål Stortinget. Nå må vi ta til vettet her i landet mens vi ennå har råd til å kjøre på veiene i det hele tatt. Bompenger er en usosial og urettferdig løsning, som ikke må gjøre det å kjøre bil til en luksus ikke alle har råd til, understreker Leif Høybakk.

Flere tusen demonstrerte mot nye bomstasjoner rundt Oslo

Påvirke fra innsiden

I Sandnes valgte altså «Bomfritt Jæren – Nok er nok» å etablere seg som en uavhengig og frittstående organisasjon:

– Ja, vi har størst tro på å stå helt fritt, og arbeide mot de store partiene. Det er der nøkkelen ligger for å få ting til. Vi oppfordrer gjerne folk til å melde seg inn i etablerte partier for å påvirke fra innsiden

Landsdekkende parti er det neste målet for Folkeaksjonen mot mer bompenger.
Landsdekkende parti er det neste målet for Folkeaksjonen mot mer bompenger.

Stadig flere aksjonsgrupper

Bypakke Nord-Jæren ble dråpen som fikk begeret til å renne over for sindige jærbuer. Etter lang tids irritasjon over stadig flere krav om bompenger, skapte forbannelsen på kort tid to organisasjoner – en uavhengig organisasjon ut fra en Facebook-gruppe, den andre en aksjonsgruppe som ble til et politisk parti. Til sammen har de to langt over 100.000 sympatisører.

Tilhengerne representerer alle aldre og samfunnslag, så støtten er bred.

Samtidig er det tent en ild en rekke andre steder i landet, der fellestrekket er oppgitte bilister som har vært nødt til å svelge den ene bomprisøkningen etter den andre, uten å få nevneverdig gehør fra avgiftskåte politkere.

Det er allerede aksjonsgrupper i gang en rekke steder, blant annet i Tønsberg, Drammen, Oslo og Bergen – og flere er under oppseiling.

Endring krever lokal politisk enighet

At protestaksjonene har gjort inntrykk, ble bekreftet etter at samferdselsminister Jon Georg Dale for kort tid siden hadde et møte med medlemmene i styringsgruppa for Byvekstavtale Nord-Jæren.

Møtet var en direkte følge av bilistenes opprør mot bompengepakken som skal innføres 1. oktober.

I møtet åpnet Dale for at innføringen av planen kan utsettes, og avtalen reforhandles på nytt.

– Utsettelse av innføringstidspunktet er fullt mulig, men krever full enighet lokalt. Så lenge alle lokale parter er enige, er det disse partene som avgjør når nye takster skal innføres. Så lenge man er enige i alle berørte kommuner og fylkeskommunen kan pakken endres, men den må ha balanse mellom utgifter og inntekter, og må totalt medføre at man kan nå nullvekstmålet.

– I en reforhandling vil ikke staten sette noe krav til rushtidsavgift. Lokalt kan man velge andre måter å nå nullvekstmålet på. Jeg legger til grunn det man blir enige om lokalt, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Bompenger: Fikk regning selv om han ikke lenger eier bilen

Se video: Her demonstrerer de i Oslo