50.000 norske barn får spesialundervisning:

Leonard (8) er avhengig av spesialundervisning – kan miste lovfestet rett til hjelp

Skolehverdagen til Leonard Rasmussen (8) er lik som klassekameratenes dager. Men han trenger ekstra hjelp. Nå varsler kunnskapsminister Jan Tore Sanner endringer i reglene for spesialundervisning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Leonard trener på lesing med en av sine assistenter.

Ved hjelp av en datamaskin og øyebevegelser skriver han leksene sine. Den lysluggede 8-åringen med Markus- og Martinus-sveis går i 3C på Linderud skole i Oslo.

Han er én av over 50.000 barn og unge som får spesialundervisning i Norge.

– Leonard trenger litt ekstra tilrettelegging rundt det fysiske, siden han sitter i rullestol og ikke kan gå, forteller mamma Lise Udklit til TV 2.

Hun sier de har opplevd flinke folk rundt sønnen og det har gitt uttelling. Leonard får all undervisning i klasserommet og er på Aktivitetsskolen på ettermiddagene, som de andre elevene.

Vil fjerne lovfestet rett

Et ekspertutvalg, Nordahl-utvalget har utredet hvordan spesialundervisningen fungerer i Norge. Konklusjonen er nedslående. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er på skolebesøk i Lørenskog og oppsummerer utvalgets funn.

– Mange barn får hjelp altfor sent, og de får for dårlig hjelp. Spesialpedagogene sitter gjerne på kontor og behandler enkeltvedtak, sier Jan Tore Sanner.

Det har kommet inn over 300 høringsuttalelser til forslagene fra Nordahl-utvalget, og departementet skal nå gå grundig gjennom dem før det konkluderes.

– Jeg vil understreke at vi skal sørge for et godt tilrettelagt tilbud til elever som har vedvarende og sammensatte behov, sier Sanner.

Utvalget foreslår å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning.

Ordningen krever mange fagfolk til skriving av sakkyndige rapporter, mens barna som trenger hjelp får det av ufaglærte assistenter, konkluderer utvalget. De mener den lovfestede retten til spesialundervisning er unødvendig.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har lenge slått alarm om dårlig spesialundervisning, men er uenig i at den lovfestede retten skal fjernes.

– Det er viktig fordi da har foreldre og barn mulighet til å kreve en rett. Vi snakker om barnas fremtid, evnen til å ha en jobb, muligheten til å få en utdanning. Dette er veldig, veldig viktig, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Ap vil beholde lovfestet rett

På opposisjonen på Stortinget er det flere partiet som vil beholde dagens lovfestede rett.

– For Arbeiderpartiet er det helt uaktuelt å fjerne den lovfestede retten. Vi synes nølingen til statsråden skaper helt unødvendig engstelse blant barn og unge,sier Torstein Tvedt Solberg, medlem av Stortingets utdanningskomite for Arbeiderpartiet. Han mener kunnskapsministeren burde slått fast at den lovfestede retten ikke skal røres, og så begynne å jobbe for å bedre spesialundervisningen.

Det er ikke tilfeldig at kunnskapsministeren besøker Finstad skole i Lørenskog. I denne kommunen har de flyttet flere ressurser ut til skolene, og bruker mindre på utredninger og formelle vedtak. Det er bakgrunnen for at Sanner har invitert oss med for å se på nettopp denne skolen.

– Jeg ønsker endringer og vi jobber nå med ulike modeller så flere barn kan få tidligere hjelp og mer av kompetansen er der hvor barna er, sier Sanner.

Men han understreker at dagens system ikke blir erstattet før de finner noe som er bedre.

– Vi ser at dagens system ikke fungerer og så skjønner jeg at mange er urolige for at det blir endringer, og derfor er jeg også tydelig på at vi fjerner ingen rettigheter før vi har noe som er bedre, sier kunnskapsministeren.

Stort engasjement

Et opprop i regi av FFO har samlet over 12.000 underskrifter på kort tid. Oppropet krever at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes.

– Vi har sjelden eller aldri sett større oppslutning om et opprop som vi har hatt. Det er et stort engasjement blant elever, foreldre og ikke minst også fagfolk, sier Elvestad.

For Leonards familie har det vært en stor hjelp og trygghet å vite at de har loven på sin side når undervisningen er blitt tilrettelagt for ham.

– Hvis de rettighetene som Leonard har, ikke hadde vært der, så kunne jeg ikke ha gått videre til rektor. Jeg kunne ikke klaget videre i systemet og til slutt til Fylkesmannen, sier Lise Udklit, som sier den lovfestede retten til spesialundervisning har vært nøkkelen til et godt skoletilbud for sønnen.