Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den svenske sjåføren i videoen var oppe i over 200 km/t på E 18 i Østfold, men gjennomsnittsmålingen viste en fart på 178 km/t og førerkortbeslag.

Det er imidlertid fartsovertredelser under beslagsgrensa som gir gass i statistikken.

– Det er 21,6 prosent flere og en markant økning, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Men den kraftige økningen komme ikke som noe sjokk på Karlsen. Før sommeren bebudet UP større fokus på fartskontroller. Det har gitt resultater.

– Vi har satt oss høyere måltall for fart og gjennomføre flere fartskontroller rett og slett for å spare flere liv i trafikken. Det gir resultater, sier Runar Karlsen til TV 2.

KONTROLL: Bildet er tatt under en laserkontroll på E18 i Vestfold. Foto: Arne Rovick
KONTROLL: Bildet er tatt under en laserkontroll på E18 i Vestfold. Foto: Arne Rovick

Fartsfokus monner

I juni, juli og august i år ble 26 656 bilister stanset i fartskontroll av UP for fartsovertredelser. Det er mer enn 4700 flere enn i sommermånedene i fjor, viser de ferske tallene fra Utrykningspolitiet.

I tillegg kommer 1 638 førerkortbeslag for grove fartsovertredelser i sommer, noe som også er en liten økning i forhold til samme periode i 2017.

– Tallene viser at vi ikke blir arbeidsledig. Her er det mye mer å hente, sier UP-sjefen og henviser til at det er bare 55 prosent av de på veien som holder seg innenfor fartsgrensa.

– Jo flere som holder farten, jo flere liv klarer vi å spare. Klarer vi å dytte den grensa til 70 prosent vil det gi seg utslag i 40-50 færre trafikkdrepte. Sånn sett er økt fokus på fart noe som virkelig monner, sier Runar Karlsen.

SOMMERFANGST: UP-sjef Runar Karlsen er fornøyd med at de tar flere for fartsovertredelser.
SOMMERFANGST: UP-sjef Runar Karlsen er fornøyd med at de tar flere for fartsovertredelser. Foto: Arne Rovick

Slik fordeler resultatene fra UPs sommerinnsats seg geografisk når det gjelder fartsovertredelser (ikke beslag).

Distrikt 1, Øst og Innlandet politidistrikter:
Den største økningen i fartsovertredelser er i UP-distrikt 1. Her har antall reaksjoner økt nesten 1800.

Distrikt 2, Agder og Sør-Øst politidistrikter:
Økning på nesten 1400 råkjørere som er vinklet inn.

Distrikt 3, Sør-Vest og Vest politidistrikter:

Økning på 400 sjåfører som er bøtelagt for fart.

Distrikt 4, Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikter:
Ørliten nedgang i antall overtredelser. Her har imidlertid antall førerkortbeslag økt med nesten 50 prosent.

Distrikt 5, Nordland, Troms og Finnmark politidistrikter:
​Økning på nærmere 1400 fartsovertredelser.

Foreløpige tall viser at 30 personer mistet livet i trafikken i sommer. Det er to færre enn sommeren 2017. Ved utgangen av august var det registrert 63 omkomne på veiene i Norge.

– Det er fortsatt alt for mange drepte, men utviklingen går rett veg, sier UP-sjef Runar Karlsen.