Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at Norge har brutt menneskrettighetene. Foto: Frederick Florin
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at Norge har brutt menneskrettighetene. Foto: Frederick Florin

Norge dømt i barnevernssak

Norge har brutt menneskerettighetene i en barnevernssak, konkluderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i en enstemmig dom.

Saken ble fremmet av en norsk romkvinne, med påstand om krenkelse av retten til familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin datter. Kvinnen ble fratatt omsorgen for en datter hun fikk i 2011.

Den enstemmige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderer med at Norge har brutt artikkel 8 i konvensjonen, som fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet. I dommen fastslår også EMD at staten må betale kvinnen 25.000 euro, tilsvarende om lag 245.000 kroner.

– Min klient er naturligvis svært glad for at hun har blitt hørt i sin klage på at resultatet vi fikk i domstolen i Norge, ikke var i samsvar med menneskerettighetene, opplyser kvinnens advokat Nora Hellén til NTB.

Hun legger til at hun vil gå nøye gjennom avgjørelsen sammen med kvinnen, og at de nå kommer til å gå videre med saken i det norske rettsapparatet.

Nektet foreldrene kontakt

Kvinnen og hennes datter bodde en periode sammen med kvinnens far, men ble etter hvert kastet ut, ifølge dommen.

Etter at de hadde flyttet inn og ut av et familiesenter gjennom flere måneder bestemte barnevernet at barnet skulle plasseres på et krisesenter med hemmelig adresse. Etter dette fikk kvinnen lov til å møte sin datter én gang i uken under oppsyn på grunn av frykt for bortføring.

Etter hvert ble møtene begrenset til fire ganger i året, før retten i 2014 besluttet at det var til barnets beste at foreldrene ikke skulle ha noen form for samvær med den da tre år gamle datteren.

Saken ble anket flere ganger, men beslutningen ble stående.

Flere barnevernssaker

Saken er en del av en rekke betente barnevernssaker som er under granskning av EMD. Totalt ni saker har de siste årene vært under EMDs lupe.

Sakene gjelder avveininger av foreldres rettigheter mot barns behov for beskyttelse. Behandlingen i Strasbourg kommer i kjølvannet av en internasjonal protestbølge mot det norske barnevernet.

Norge er, i tillegg til torsdagens dom, så langt frifunnet i tre av sakene og fem andre saker gjenstår, deriblant flere saker der utenlandske statsborgere er fratatt barna sine.

Frifunnet

I april i år ble Norge frifunnet av EMD i en barnevernssak hvor en kurdisk kvinne ble fratatt omsorgen for sine to barn.

Barnas mor klaget saken inn for EMD og mente Norge hadde brutt artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Den fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet.

EMD konkluderte med at Norge ikke krenket artikkel 8 i saken.