Risikovurdering av sykehusutbygging:

Forventer at barn og gravide kan miste livet

Over to år etter at helseminister Bent Høie sa ja til norgeshistoriens største sykehusutbygging, har sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus laget en risikoanalyse. Her blir det avslørt at den planlagte flytteprosessen innebærer alvorlig svikt for pasientsikkerheten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2027 skal deler av Norgeshistoriens største sykehusutbygging stå ferdig. Et nytt storsykehus på Rikshospitalet for hele landet og tre av Oslos bydeler, og et stort lokalsykehus for Oslos stadig voksende befolkning på Aker.

Radiumhospitalet skal få et nytt bygg og være spydspiss innen kreftbehandling. Ved Ila fengsel kommer det en regional sikkerhetsavdeling (RSA). Alt dette har tidligere fått en prislapp på rundt 40 milliarder.

Men først i sommer, over to år etter at Stortinget godkjente planene, laget sykehusledelsen en risikoanalyse for fødeavdelingen i forbindelse med flytteprosessen.

Den slår fast at gravide og barn kan miste livet, dersom utbygningen fortsetter slik den nå er planlagt. Onsdag morgen ble denne risikoanalysen lagt frem i et ekstraordinært styremøte på Oslo universitetssykehus.

– Et fantastisk sykehus

Årlig fødes rundt syv tusen barn på Ullevål. For 14 dager siden kom Jonas Vere Oen til verden. Det er andre gang mamma Therese Hermansson føder ved sykehus. Hun er svært fornøyd med både leger og jordmødre.

– Jeg synes det var helt fantastisk begge gangene. Det var veldig ulike fødsler. Men jeg følte meg trygg begge gangene, forteller Therese Hermansson, fra Oslo.

Siden 1800-tallet har Ullevål sykehus tatt imot nyfødte. Men snart er fødehistorien i Kirkeveien over. De fleste som føder her i dag vil i fremtiden føde på Oslos nye lokalsykehus Aker. Kun risikosvangerskap, og gravide fra tre bydeler vil sendes til det nye Rikshospitalet på Gaustad.

Utbygningen av disse nye sykehusene skal skje gradvis over mange år. Ullevål skal gradvis legges ned og i etapper skal avdelingene på Ullevål flyttes til de to nye sykehusene. Kvinneklinikken er en av de siste som legges ned.

Fødende vil mangle akuttberedskap

Men fødsler er ikke risikofritt, og noen ganger går det galt. Da er de fødende helt avhengige av at det finnes kirurger som kan stoppe blødninger, og at de har riktig utstyr og kompetanse tilgjengelig på minuttet.

Og her ligger problemet. For i 2027 har både intervensjonsradiologer som stopper blødninger, akuttkirurger og anestesileger flyttet til de to nye sykehusene. Likevel skal 7000 gravide hvert år, i fem år føde barnet sitt på Ullevål, uten akuttberedskap tilstede.

– Vi har pekt på det som en svært høy risiko. Og den har vært kjent, sier foretaktillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, Aasmund Bredeli.

Men først i sommer, to år etter at sykehusplanene ble vedtatt av Stortinget, laget ledelsen ved sykehuset en risikoanalyse for kvinneklinikken.

Bredeli har sett minst 150 risikoanalyser.

– Hva tenker du om denne?

– Dette er den mest alvorlige jeg noen sinne har sett, slår han fast.

For av risikovurderingen fremgår det at dersom fødeavdelingen på Ullevål skal være uten akuttberedskap i fem år, er det forventet at barn og gravide kan miste livet. I risikovurderingen står det at situasjonen kan bli kritisk dersom det oppstår behov for intensivbehandling av barn.

Barna må da akuttransporteres til akuttlegene på det nye Rikshospitalet, noe som i verste fall kan medføre død. Sannsynligheten for dette har fått kategori 4, som er beskrevet som «Sannsynlig».

Det fryktes også at pasienter ikke vil få blod i tide, må flyttes og kan måtte flyttes til Ullevål ved infeksjoner, noe som kan være dødelig. Disse scenariene betegnes som mindre sannsynlig, men det forventes å kunne oppstå enkelttilfeller årlig.

Også Arbeiderpartiets Jan Bøhler reagerer på at denne rapporten kommer først kommer først nå.

– Jeg kan nesten ikke fatte og forstå at de først nå oppdager det. Det må jo være grunnleggende for en sykehusledelse å gå gjennom trygghet for fødende kvinner før de bestemmer seg for hele dette store prosjektet for to år og tre måneder siden.

Skal sikre tryggheten for de fødende

Morten Reymert er viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Han har forståelse for at det kommer reaksjoner på at analysen kommer først nå, men forsikrer om at det fremdeles er en planleggingsfase og at sykehuset skal sørge for at sikkerheten til de gravide blir ivaretatt.

Skjønner du at det kommer reaksjoner på at denne risikovurderingen ikke er gjort tidligere?

– Jeg kan skjønne at det reises spørsmål ved det, men det viktigste for oss er at vi gjør en grundig jobb ved planleggingen. Det er viktig å huske på at dette er et planleggingsarbeid som har pågått i lang tid. Vi kommer til å fortsette å planlegge i lang tid fremover, slik at vi er trygge på at vi tar de riktige beslutningene til slutt, sier Reymert.

Men å sikre de gravide blir dyrt. En rapport fastslår at det vil koste rundt 200 millioner kroner i året ekstra så lenge kvinneklinikken er igjen på Ullevål.

– Over en femårsperiode vil det jo bli bortimot en milliard, er det også lagt inn i budsjettene nå?

– Ja, det er en del av det som vi nå også må planlegge inn i budsjettene våre fremover. Detaljene på dette ligger ikke inne i budsjettene nå.

På Kalbakken kan ikke den nybakte mammaen forstå at sikkerheten ikke har vært et tema tidligere.

– Jeg synes det er veldig rart. Det her er garantert noe de har tenkte på for lenge siden, men bare valgt å ikke snakke om kanskje?