ØDELAGTE AVLINGER: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) blir vist konsekvensene av tørkesommeren.
ØDELAGTE AVLINGER: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) blir vist konsekvensene av tørkesommeren. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Scanpix

Bøndene får en halv milliard kroner etter tørkesommeren

Bondeorganisasjonene og staten er blitt enige om en krisepakke på 525 millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har forhandlet med Landbruksdepartementet om en krisepakke siden forrige uke.

Norske bønder har blitt hardt rammet av tørken i sommer, og det er ventet at det vil komme søknader om avlingsskadeerstatning på over 1,1 milliarder kroner.

Bøndene mente på sin side at avlingsskadeerstatningen ikke er nok, og har krevd en tilleggsbevilgning.

Over en halv milliard

Avtalen etter tilleggsforhandlingene ble presentert på en pressekonferanse torsdag.

– Gjennom sommeren har vi jobbet intenst med tiltak som gjorde at bøndene raskt og effektivt kunne håndtere tørkesituasjonen, sa landbruksminister Jon Georg Dale.

Statsråden sa at regjeringen begynte dette arbeidet tidlig i juli, og at tørken deretter vedvarte lenger enn man i utgangspunktet hadde forventet og håpet.

– Gjennom konstruktive forhandlinger har vi kommet frem til en løsning som gjør at vi utover det som er dekket av normal avlingsskadeerstatning, stiller til disposisjon 525 millioner kroner for norske bønder, sa Dale.

Landbruksministeren sa at 300 millioner av disse pengene er tilleggsbevilgninger som regjeringen vil gå til Stortinget med gjennom en tilleggsproposisjon. 225 millioner kroner er omdisponering fra det såkalte LUF-fondet, som ligger innenfor jordbruksavtalen.

Ønsket rask avklaring

Allerede onsdag kveld kom det signaler om at det gikk mot en snarlig løsning.

Krisepakken:

  • Krisepakken er på 525 millioner kroner.
  • Det vil bli gitt ekstrautbetaling av husdyrtilskudd og økt sats på erstatning av avlingsskade på egenprodusert grovfôr.
  • Det vil bli gitt ekstrautbetaling av arealtilskudd på grønnsaker.
  • Taket på erstatningsutbetalinger blir hevet for husdyr, korn og grønt. Maksimal utbetaling blir på 1,5 millioner kroner per foretak.
  • Regjeringen har forsikret at de vil legge til rette for raske erstatningsutbetalinger.
  • Fristen for å gjennomføre investeringsprosjekter kan utsettes ved søknad.

– Møtet med staten har gått bra. Vi nærmer oss en avklaring. Jeg tror vi kan ha en løsning klar utpå dagen i morgen, sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg

Lars Petter Bartnes, som leder Norges Bondelag og forhandlingsutvalget, meldte også om framdrift i forhandlingene med staten.

– Det har vært møteaktivitet mellom partene i løpet av dagen, og det er framdrift i samtalene. Jordbruket har vært tydelige på at vi ønsker en hurtig avklaring på spørsmålene om en krisepakke utover eksisterende avlingsskadeordning. Det ser ut til å være mulig å få til en avklaring ganske raskt, sa Bartnes.

– Viktig for årene som kommer

Furuberg sier hun er fornøyd med at et samlet jordbruk har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med håndteringen av årets tørkesituasjon.

– Denne pakken kommer i tillegg til de utbetalingene som følger av gjeldende avlingsskadeordning. Avlingsskadeordningen er ikke rigget for en krise av det omfanget vi har opplevd i sommer. En forbedring og styrking av ordningen har vært et helt sentralt krav og det har vi fått til, sier Furuberg.

Bartnes sier de har jobbet hardt for å få på plass midler til en krisepakke etter den ekstraordinære sommeren. Han er glad for at regjeringen bidrar til å hjelpe de bøndene som er hardest rammet.

– Det er nå mange bønder tar beslutninger om videre drift, og det er lettere å komme i gang igjen med raske erstatningsutbetalinger. Det er også viktig for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer. Samtidig skulle jeg ønske at flere kunne få dekket ekstraordinære tap, sier Bartnes.

(NTB / TV 2)