Er dette ulv? Nå krever frustrerte innbyggere i Hedmark svar

Er dette ulv? Nå krever frustrerte innbyggere i Hedmark svar

Bilder av skandinaviske ulver som ser underlige ut, og nærgående ulver i Slettås ved Trysil får bygdefolk til å stille spørsmål: Er dette ulv, blandinger av hund og ulv, eller er de rett og slett ulovlig satt ut fra dyreparker?
Bilder av skandinaviske ulver som ser underlige ut, og nærgående ulver i Slettås ved Trysil får bygdefolk til å stille spørsmål: Er dette ulv, blandinger av hund og ulv, eller er de rett og slett ulovlig satt ut fra dyreparker?
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For over to år siden vedtok Stortinget at det skal gjøres en uavhengig undersøkelse av de skandinaviske ulvenes opprinnelse. Spørsmålet som nå stilles, er om ulvene faktisk har vandret inn i landet, eller om de er ulovlig satt ut fra dyreparker eller oppdrettere.

Gjennom nye DNA-analyser kan man finne ut av dette, men til tross for stortingsvedtaket, har ikke miljødepartementet gitt endelige svar.

Oppdraget om å analysere ulvestammen har vært ute på anbud, men leverandør velges ikke før senere i høst.

Se hvordan bygdefolket beskriver ulven i videoen øverst.

Befolkningen på Slettås mener ulvene er for nærgående og oppfører seg annerledes enn normale ulver.

Mistenker dyreparker

Både Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og folk i hedmarksbygdene mener ulver kan ha blitt ulovlig satt ut, eller er blandet med hund, altså hybridisert.

I bygda Slettås ved Trysil spaserer det ulver tett opp ved husene.

– Det er ikke normalt at ville ulver skal være sånn, de virker nesten tamme og vant til mennesker. Folk har måtte kaste steiner etter dem, skreket, og satt seg inn i biler fordi de ikke vil fjerne seg, sier Jørn Stener, som har fulgt den såkalte Slettåsflokken.

Ulveforskere konkluderer på sin side med at de skandinaviske ulvene, som er preget av sterk innavl, opprinnelig stammer fra noen få individer som vandret inn fra Russland og Finland.

– Bygdetull

Vedum tror Klima- og miljødepartementet trenerer saken.

– Dette er renspikka trenering av et stortingsvedtak og det er lite respektfullt. For vi vet jo at det på svensk side er gjort forsøk med dyreparkulv. Det har skapt masse uro, når man vet hvor mye lidelse og utfordringer gjeninnføringen av ulv har skapt i norsk fauna, sier Vedum til TV 2.

Vedum mener departementet ikke bryr seg.

– De synes det er noe bygdetull som folk på bygda er opptatt av. Miljødepartementet gjennomfører det de er tilhengere av raskt, men dette som de er imot, bruker de år og dag på, sier Vedum.

Konfliktbygging av SP

Statssekretær Atle Hamar i klima- og miljødepartementet mener forskningen er bra for by og land.

– At dette her skal være et angrep på bygdenorge er vel den måten Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum bygger opp den konfliktdimensjonen de er interessert i, og dyrker konflikten mellom by og land. Mens vi, Venstre og regjeringen, prøver å dempe den, kontrer Hamar.

Miljødepartementet avviser videre kritikken om tidsbruk, og sier det er en omfattende jobb som skal gjøres. De har vært i gang siden 2017, og til nå gjennomført en uavhengig gjennomgang av forskningen på området. Tre amerikanske forskere har jobbet med dette og konkludert med at ulvene stammer fra immigrasjon fra Finland og vestre deler av Russland.

– Det er ikke unaturlig at det tar tid, når du skal forske og finne ny kunnskap, sier Hamar i miljødepartementet.

– Så du synes ikke det har tatt lang tid?

– Nei, jeg synes de som hevder det tar for lang tid skal ta det med ro. For nå er vi i gang med runde nummer to, som blir en større og enda mer forskningsbasert tilnærming til dette, sier han.

Svenskene ville sette ut ulver

Slagsvold Vedum forstår godt at bygdefolk har mistanke om at det skjedde ulovlige utsettinger da ulvene kom tilbake til Sverige og Norge.

– Jeg hadde et møte med den svenske regjeringen da vi satt i regjering. Da var det et forsøk på å sette ut dyreparkulv for å bedre genene til den svenske ulvestammen. Det ble stoppet fordi en dyrepasser ble drept av ulv.

– Det er ikke nytt at det har vært diskusjoner rundt forsøk med utsetting. Det er ikke sikkert det har vært ulovlig en gang. Det kan ha vært i offentlig regi. Og den svenske regjeringen jobbet aktivt med det for noen år siden, sier Vedum.

Statsekretæren i miljødepartmentet har ikke noe svar på om ulver kan være ulovlig utsatt eller hybridisert.

– Det har jeg ikke ingen kunnskap om, så det kan jeg ikke kommentere, sier Hamar til TV 2.

Jørn Stener i Slettås mener det er på tide at det kommer svar fra departementet.

– Så lenge vi vet at svenskene hadde et prosjekt for utsetting av dyreparkulver, «Prosjekt Varg» på 70-tallet. Og at ulvene kom tilbake til akkurat de områdene prosjektet hadde blinket ut for utsetting, tviler jeg på at de har vandret inn på naturlig vis. Dette er heller ikke dokumentert ved at det er funnet spor, ulvetatte elger eller sauer langs den lange ruten fra Finland og Russland, sier han.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook