Den knusende dommen: – Statsministeren har en jobb å gjøre

STORTINGET (TV 2): Statsminister Erna Solberg (H) må forsikre oss om at hun tar terrorberedskap på alvor. Riksrevisjonens rapport viser det motsatte.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dagens høring om manglende i terrorsikring av sentrale bygg og kritisk infrastruktur (såkalte skjermingsverdige objekter) er den andre runden på ett år hvor regjeringen må svare for mangler i terrorberedskapen her til lands.

I fjor dreide kontrollhøringene seg om Riksrevisjonens knusende dom over mangelfull terrorsikring av kritisk infrastruktur i 2015. Regjeringens svar var at dette var et øyeblikksbilde av situasjonen i 2015, og at det hadde skjedd mye på to år.

Nå har Riksrevisjonen sjekket status for disse to årene også, helt frem til 2018, i en ny rapport. Dommen fra riksrevisor Per Kristian Foss er like knusende.

Den tidligere finansministeren og nestlederen i Høyre bruker begrepet «svært alvorlig» om sviktene i terrorberedskapen. Det er de sterkeste ordene Riksrevisjonen har til rådighet, som de bruker når konsekvensene kan være «risiko for liv og helse». Per-Kristian Foss skriver i rapporten at dette kan få alvorlige følger for følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen.

Her er noen utdrag fra rapporten som statsminister Erna Solberg og hennes statsråder må ha gode svar på i dag.

  • «Justis- og beredskapsdepartementet har i statsbudsjettet for 2018 ikke prioritert særskilte midler til grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet. Manglende prioriteringer i 2018 fører til at igangsetting av grunnsikringstiltak er forskjøvet i tid.»

Ifølge riksrevisor Per Kristian Foss har altså regjeringen valgt å prioritere bort sikringstiltak.

Riksrevisjonen påpeker også at regjeringen har utsatt fristen for å grunnsikre de skjermingsverdige objektene i forsvaret med ti år, uten å informere Stortinget:

  • «Dette betyr at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret tidligst vil kunne komme på et tilfredsstillende nivå ti år etter fristen som Stortinget har satt. Det foreligger i liten grad konkrete planer for kompenserende tiltak i påvente av å få på plass grunnsikring i henhold til kravene.»

Ikke bare har regjeringen utsatt fristen for terrorsikring av sentrale bygg og kritisk infrastruktur med ti år, Ifølge Riksrevisjonen har de heller ingen tilfredsstillende plan for å midlertidige løsninger i påvente av permanent sikring. Kritikken gjelder ikke bare forsvaret, men også politisektoren.

  • «Riksrevisjonen konstaterer at justisministeren ikke gir en fullgod forklaring på hvilke midlertidige tiltak som skal iverksettes (...) Manglende forpliktende framdriftsplan og finansiering vil kunne føre til at etablering av grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet etter lov og forskrift blir ytterligere forskjøvet i tid. Dette vil være uheldig.»

Regjeringen må også svare på om de har holdt tilbake informasjon om kostnader:

  • «På tidspunktet for den lukkede høringen, var kostnadene til grunnsikringstiltak på nåværende lokasjoner for skjermingsverdige objekter i politiet estimert til 530 millioner kroner, inkludert sikringstiltak for alle operasjonssentralene. Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Politidirektoratet informerte om dette beløpet i den lukkede høringen», står det i rapporten.

Stortinget liker ikke at regjeringen holder tilbake informasjon, særlig ikke om skjulte kostnadsbomber. Riksrevisjonen skriver også at de ikke ser spor av penger til dette i statsbudsjetter for inneværende år:

  • «Justis- og beredskapsdepartementet har i statsbudsjettet for 2018 ikke prioritert særskilte midler til grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet.»

Etter fjorårets høring og påfølgende kritikk fra Stortinget, kritiserer Riksrevisjonen regjeringen for ikke å bevilge midler for å rette opp dette.

I tillegg til mangelfull finansiering, mener Riksrevisjonen at regjeringen også svikter i å legge planer for terrorsikring.

  • «Justis- og beredskaps- departementet har i liten grad sørget for en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring (...) Mangelfull grunnsikring av de skjermingsverdige objektene kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen.»

Stortingets uvhengige kontrollorgan mener altså at kritiske politiressurser kan kollapse ved en terrorhandling. Det er bekymringsfullt, sju år etter politikollapsen den mørke terrordagen 22. Juli 2011.

Det er betegnende at Riksrevisjonen trekker det frem som positivt at de ansvarlige statsrådene ikke krangler med dem om konklusjonene i rapporten.

  • «Riksrevisjonen merker seg at både forsvarsministeren og justisministeren slutter seg til Riksrevisjonens funn og merknader», skriver de.

Det spørs om det er tilstrekkelig for å gjenopprette tilliten til regjeringens arbeid med terrorforebygging.

Statsministeren har en jobb å gjøre under høringen for å forsikre landets befolkning om at regjeringen tar sikkerhet og beredskap på alvor.

Innbyggernes sikkerhet er tross alt enhver regjerings aller viktigste jobb.