ULIKE BESKJEDER: Mangelfull, feil eller motstridende informasjon i NSB’s reiseapp og på stasjonene, skaper frustrasjon og forvirring for mange togpendlere.
ULIKE BESKJEDER: Mangelfull, feil eller motstridende informasjon i NSB’s reiseapp og på stasjonene, skaper frustrasjon og forvirring for mange togpendlere. Foto: TV 2

Tavlen sier én ting, mens appen sier noe helt annet

Når NSB-appen sier én ting og tavla på perrongen noe annet, er det ikke rart togpendlere er frustrerte. TV 2 hjelper deg undersøkte hvor god informasjonen til de togreisende er.

Reiseappen til NSB skal ifølge NSB selv, gi deg oppdatert reiseinformasjon og varsel om endringer og avvik som påvirker togreisen din. Og med en togtrafikk preget av store forsinkelser og innstilte tog, er det et særskilt behov for løpende og riktig informasjon.

TV 2 hjelper deg undersøkte opplysningene reisende får på stasjonen via tavler, i NSB’s reiseapp og nettsider under fanen «er toget i rute». Vi var i hovedsak på Oslo S, men besøkte også tre andre stasjoner på Østlandet i rushtiden morgen eller kveld over fire dager.

TV 2 Hjelper deg kan du se på TV 2 torsdager kl. 20.30 og på TV 2 Sumo.

Se hele ukens Matkontrollen på TV 2 Sumo.

Sprikende informasjon

Når togene gikk som planlagt, viste undersøkelsen at det stort sett gis riktig informasjon i alle kanaler. Men selv om både app og tavle sa at toget er i rute, hendte det at det likevel ble forsinket. Tog som ble meldt forsinket, kunne også komme til tiden.

Men det er når det oppstår store forsinkelser at det virkelig blir rot. I løpet av dagene vi undersøkte, fant vi blant annet eksempler på at:

  • Tog som ble annonsert på tavla som forsinket, ble annonsert som innstilt på appen. Toget gikk.
  • App og tavle oppdateres ulikt slik at det i perioder oppgis to forskjellige tidspunkt om samme tog.
  • Tog som ble mye forsinket, forsvant fra både app og tavle, selv om toget fremdeles ikke hadde gått.
  • Nettsidene til NSB sa om ett og samme tog at det var innstilt fra to forskjellige stasjoner.
MYE ROT: Når du får flere ulike beskjeder på nsb.no eller i NSB-appen, er det fordi det ved forsinkelser skal tas en del beslutninger om hva man skal gjøre med toget. Da kan det hende noen blir så ivrige at du som reisende får to beskjeder, og det beklager vi, sier pressesjefen i NSB. Foto: Skjermdump
MYE ROT: Når du får flere ulike beskjeder på nsb.no eller i NSB-appen, er det fordi det ved forsinkelser skal tas en del beslutninger om hva man skal gjøre med toget. Da kan det hende noen blir så ivrige at du som reisende får to beskjeder, og det beklager vi, sier pressesjefen i NSB. Foto: Skjermdump

Deler på ansvar

Det er Bane NOR som registrerer hvor toget er og forsinkelser via signalanlegget. De har ansvar for å informere reisende på stasjonene, via tavler og høyttalere. Informasjonen videresendes til NSB, som opplyser de reisende via sine nettsider, app og tog.

DELER ANSVARET: Verken Bane NOR eller NSB er fornøyd med måten de reisende får informasjon på nå. De beklager at reisende kan få ulike beskjeder i ulike kanaler, og sier årsaken er at de jobber i to forskjellige systemer (t.v. Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon, Bane NOR, t.h pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.) Foto: TV 2
DELER ANSVARET: Verken Bane NOR eller NSB er fornøyd med måten de reisende får informasjon på nå. De beklager at reisende kan få ulike beskjeder i ulike kanaler, og sier årsaken er at de jobber i to forskjellige systemer (t.v. Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon, Bane NOR, t.h pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.) Foto: TV 2

– Bane NOR og NSB opererer i to forskjellige systemer, og dermed er det dessverre slik at det kan oppstå ulike tidspunkter for enkelte tog når det er store forsinkelser i togtrafikken, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Til TV 2 hjelper deg innrømmer begge parter at de ikke er fornøyde med måten de informerer de reisende på.

– Vi har stor forståelse for at de reisende trenger god informasjon. Men av og til blir det underskudd på informasjon og det kan virke som det gis ulike beskjeder i ulike systemer. Det er vi lei oss for, for sånn skal det ikke være, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Nytt system

Snart skal et helt nytt system erstatte det gamle, og planen er at det skal være rullet ut i Oslo-området innen året er omme.

Store deler av landet har på plass systemet allerede.

– Et moderne datasystem skal gi reisende rask og presis informasjon som skal komme samtidig ut i alle kanaler. Layout på skjermer skal gjøres bedre så det er enklere for folk å orientere seg, sier Victor Hansen i Bane NOR.

NYTT SYSTEM: Ifølge Bane NOR er det nye systemet rullet ut i store deler av landet bortsett fra Oslo S, Nationaltheateret og deler av Røros- og Dovrebanen. I tillegg er noen stasjoner enda ikke utstyrt med nye infoskjermer. Foto: TV 2
NYTT SYSTEM: Ifølge Bane NOR er det nye systemet rullet ut i store deler av landet bortsett fra Oslo S, Nationaltheateret og deler av Røros- og Dovrebanen. I tillegg er noen stasjoner enda ikke utstyrt med nye infoskjermer. Foto: TV 2