TRENGER STRØM: Elbiler er blitt stadig mer populære i Norge. Men fortsatt er det mange som vegrer seg for å kjøpe elbil, blant annet fordi de frykter at de ikke har god nok tilgang på lading.
TRENGER STRØM: Elbiler er blitt stadig mer populære i Norge. Men fortsatt er det mange som vegrer seg for å kjøpe elbil, blant annet fordi de frykter at de ikke har god nok tilgang på lading. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Mange sliter med lading – dette er verstingbyene

Andelen elbiler i den norske bilparken vokser stadig, og i 2025 har Stortinget som mål at det kun skal selges nullutslippsbiler i Norge. Men antallet ladestasjoner følger ikke med i utviklingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De største norske byene trues av forurensning, og man har derfor satt i gang et omfattende forsøk på å få flere til å kjøpe elbil.

Stortinget har satt et svært ambisiøst mål om at alle nye biler som selges i Norge innen 2025 skal være nullutslippsbiler. Incentiver er innført for at flere skal velge elbil, og effekten er tydelig.

I Oslo har elbilbestanden det siste året økt fra 21.094 til 31.420, som er en økning fra 6,9 til 10,1 prosent av den totale personbilparken i hovedstaden.

I Trondheim har det vært en økning fra 4.795 til 6.341, mens Stavanger økte elbilandelen med 2,5 prosentpoeng. Størst økning det siste året var det i Bergen, hvor elbilandelen økte med 3,3 prosentpoeng, til 14.918.

– Det er veldig gledelig å se elbilveksten. Andelen elbiler har forbedret seg i alle byene, og i Oslo og Bergen har denne oversteget ti prosent av den totale bilparken, sier generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, til TV 2.

Ladeproblem

I forbindelse med Arendalsuka har Norsk Elbilforening og Cicero startet en kåring av Norges «elbilhovedstad». I fjor var det Oslo som stakk av med seieren, og i år skal de fire største byene i Norge igjen konkurrere om hvem som har gjort best innsats for nullutslipp fra transport.

– Tittelen «Norges elbilhovedstad 2018» handler om mer enn salg av elbiler. Den forutsetter offensive mål og virkemidler, og politisk vilje til handling for å fremskynde overgangen fra fossil til elektrisk transport, sier Bu.

Hun sier man har dårlig tid når det gjelder reduksjon av utslipp, og understreker at byene og kommunene er viktige pådrivere for at man skal få til det store elbilskiftet.

– Bykommunene har stort handlingsrom, og ved å vise frem de gode eksemplene kan de lære av hverandre. Vi som representerer elbilistene er opptatt av at de gjør jobben sin på de ansvarsområdene de har, og da tenker vi spesielt på lading, sier Bu.

For selv om generalsekretæren gleder seg over økningen i andelen elbiler i den norske bilparken, er det også et økende problem med for få ladestasjoner. Det blir riktignok stadig flere ladere i de ulike byene, men utviklingen er ikke i takt med elbilveksten.

Mange biler per lader

I en rapport som Norsk Elbilforening og Cicero har utformet som et utgangspunkt til kåringen av Norges elbilhovedstad, kommer det frem hvor mange elbiler som finnes per ladestasjon i de enkelte byene.

Tallene er delt opp etter offentlig tilgjengelige hurtigladere og normalladere, mens ladere hos privatpersoner ikke er med i beregningen.

Antall elbiler per lader:

For at flere skal motiveres til å kjøpe elbil, er det viktig med god tilgang til hurtigladere. I oversikten ser man at verstingen på det området er Stavanger, med så mange som 623 elbiler per hurtigladestasjon. Det er altså her faren er størst for ladekø, dersom du trenger å lade raskt.

Oslo har også mange elbiler per hurtiglader, men er best når det kommer til normalladere. I Bergen er det nesten like mange elbiler per hurtiglader som i Oslo, mens bergenserne i tillegg har det aller dårligste tilbudet på normallading.

Trondheim kommer klart best ut når det gjelder tilgang på hurtigladere, og er også den eneste av de fire byene som har en positiv utvikling på dette fra fjoråret.

Samtidig som det betyr at utbyggingen av ladestasjoner i Trondheim har vært god, har det nok også noe å gjøre med at Trondheim har den laveste veksten i antall elbiler blant byene.

Misfornøyde med tilbudet

Det er altså svært mange elbiler per lader i alle de fire største byene. Norsk Elbilforening har gjort en undersøkelse av hvor mange som av og til opplever å måtte stå i ladekø, og i alle byene oppgir over halvparten at de noen ganger må vente på tur.

– Vi må ha et krafttak for utbygging av ladestasjoner, og det må skje i et helt annet tempo enn i dag. På landsbasis handler det om hurtiglading, og i byene må vi først og fremst få på plass nok normalladestasjoner, sier Bu.

I rapporten er det også undersøkt hvor fornøyde innbyggerne er med ladetilbudet i sin by. Her kommer det tydelig frem at mange ikke er tilfredse med dagens ladetilbud.

Innbyggerne i Stavanger er mest misfornøyde med tilgangen på både hurtig- og normalladere, selv om det er de som oppgir at de står minst i ladekø. De som er mest fornøyde med tilbudet i sin by er trønderne.

– Den viktigste grunnen til at folk vegrer seg for å kjøpe elbil, er manglende tilgang på ladere og frykt for lav rekkevidde. Vi skal nå overbevise hele befolkningen om å kjøpe elbil, og da må infrastrukturen opp og stå på kort tid, sier Bu.

Under ser du grafikken som viser hvor fornøyde innbyggerne i de ulike byene er med tilgangen på hurtig- og normalladere.

Kilde: Elbilisten 2018, Norsk Elbilforening
Kilde: Elbilisten 2018, Norsk Elbilforening