«Anne»s bror gjorde livet til foreldrene til et mareritt

I flere år truet broren til «Anne» foreldrene og presset dem for penger. Til slutt ble volden fysisk.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2017 mottok politiet 605 anmeldelser om vold mot eldre. Det var 55 flere saker enn året før.

De fleste tilfellene dreier seg om vold og overgrep fra familie eller andre nære, og man regner med at det er store mørketall.

– Vi ser at når det gjelder vold mot eldre, så er det grunn til å tro at det er store mørketall, og dette er noe vi ønsker å jobbe mer aktivt med fra politiets side, sier avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, til TV 2.

Grunnen til at politiet regner med at det er så store mørketall, er at det ofte er nære relasjoner mellom de involverte.

– Det å for eksempel være mor eller far til den som gjør deg vondt, gjør at terskelen er enda høyere for å ta kontakt. Og skammen kan bli enda større, for det er jo faktisk mitt barn og mitt ansvar. Så vi ser at det å være offensiv, å være på og å tilby hjelp, er særdeles viktig når det gjelder vold mot eldre, sier politioverbetjent Hanne Finanger, som er leder for Prosjekt November.

Avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Kristin Kvigne
Avdelingsdirektør for politifag i Politidirektoratet, Kristin Kvigne Foto: Aage Aune/TV 2

Trusler og utpressing

Prosjekt November er en del av politiets største fagmiljø for vold i nære relasjoner. Der jobber de sammen med fagfolk, for å lage tiltak for voldsutsatte og familiene deres – men også for de som utøver volden.

Ifølge politioverbetjent Hanne Finanger kan det være lettere å hjelpe de voldsutsatte, dersom man kommer inn i situasjonen med en holdning om å hjelpe i stedet for å straffe.

For tross alt er det ofte noen som voldsofferet også er glad i, som utøver volden.

Dette skulle vise seg å bli redningen for «Anne»s foreldre, men det var først etter en årrekke fylt av trusler og pengeutpressing.

– Det begynte for ganske lenge siden. Han har vært rusmisbruker i alle fall i 30 år, sier «Anne» til TV 2.

«Anne» er anonymisert av hensyn til familien. Broren hennes begynte å ruse seg allerede som ung, og i en årrekke truet han foreldrene og presset dem for penger. Hverdagen ble til et mareritt.

– Det har vært et stort press å leve med dette hele veien, i alle fall for mamma og pappa, sier hun.

Gikk til angrep

En dag toppet det seg. Broren til «Anne» var ruset, han hylte og skrek og raste ned ting hjemme hos foreldrene. Til slutt gikk han til angrep på søsteren og faren.

En politipatrulje kom til stedet for å hjelpe, og ikke lenge etter hendelsen tok Prosjekt November kontakt for å følge opp familien.

– De ringte meg, og lurte på om vi trengte hjelp. Det var kjempedeilig at noen ringte og spurte, det har jeg aldri opplevd før, sier «Anne».

Foreldrene til «Anne» er ikke alene i sin situasjon. Politiet ser en økning i antall voldshendelser mot eldre. Grunnen kan dog være at de nå går mer offensivt ut for å oppsøke de som trenger hjelp.

Politioverbetjent Hanne Finanger forteller at det er stor skam knyttet til å bli utsatt for vold fra noen man er glad i.
Politioverbetjent Hanne Finanger forteller at det er stor skam knyttet til å bli utsatt for vold fra noen man er glad i. Foto: Aage Aune/TV 2

Fysisk og psykisk vold

Ifølge politioverbetjent Hanne Finanger er rus og pengeutpressing momenter som går igjen, når familiemedlemmer eller andre nære utsetter eldre for vold. Ofte er det barn eller barnebarn som står bak.

Det dreier seg nemlig ikke bare om fysisk vold, men også psykisk vold. Det kan ifølge Finanger være trusler om å skade seg selv eller andre, at noen tar kontroll over ens økonomi, utpressing og liknende.

– Det kan for eksempel være det at noen tar kontroll over økonomien deres, bare det å ikke kunne styre sin egen økonomi oppleves som en stor belastning, sier Finanger.

Vold i nære relasjoner

Til uken går Arendalsuka av stabelen, og da er vold og overgrep mot eldre et av temaene politiet vil belyse. De ønsker å sette fokus på at vold i nære relasjoner ikke bare dreier seg om partnervold og vold mot barn.

Også eldre, som er en sårbar gruppe, blir utsatt for vold. Gjennom Prosjekt November fikk foreldrene til «Anne» hjelp, men det gjorde også resten av familien, selv broren.

– Plutselig var det ikke så vanskelig lenger. De klarte etter hvert å skaffe ham et sted å bo, og de klarte å hjelpe mamma og pappa, forteller hun, og legger til:

– Ting ble mye bedre da Prosjekt November kom inn i bildet. Hadde det ikke vært for dem, så vet jeg ikke hvor vi hadde vært i dag.