Hun søkte om å bli statsrådens assistent – nå ber Sandberg om samtale med PST

Fiskeriministeren har svart på spørsmål om forholdet til norsk-iranske Bahareh.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag svarte fiskeriminister Per Sandberg på spørsmål om hans habilitet som følge av forholdet til norsk-iranske Bahareh Letnes (28).

– Jeg og mitt departement har ikke håndtert noen saker som angår eller har betydning for Letnes sitt firma. Når det gjelder min habilitet, så er jeg ansvarlig for å gjøre den vurderingen, skriver statsråden i et brev til Stortinget.

Ifølge VG sendte Letnes en epost i Fiskeridepartementet i 2016, der hun spurte om å få bli Sandbergs Iran-assistent eller tolk:

Hei Per Sandberg! Vi har snakket sammen før på en konferanse vi var med på. Jeg er veldig glad at du har begynt å forhandle med Iran om norsk laks. Jeg er veldig interessert i å jobbe sammen med deg som tolk eller iransk assistent. Jeg virkelig håper at jeg kan være så heldig å jobbe sammen med deg».

– Letnes har sendt en åpen søknad til NFD i 2016 som ble avslått. Søknaden ble besvart av Nærings- og fiskeridepartementet på ordinært vis. Jeg var ikke del av saksbehandlingen og kjente ikke til søknaden, skriver statsråd Per Sandberg i svaret til Stortinget.

Frp-nestlederen vedgår at forholdet har medført mye oppmerksomhet og spekulasjoner.

– Det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes sin bakgrunn, som jeg ser behov for å adressere. Jeg har derfor bedt om en samtale med PST, opplyser statsråden i svaret til stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Fiskeriministeren har fått kritikk etter at han la årets sommerferie til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste, uten å orientere statsministerens kontor i forveien.

– Min reise til Iran kom i stand som følge av endrede ferieplaner, og reisen var en feriereise. Jeg reiste med mitt private pass, ikke tjenestepass, og på turistvisum. Selv om jeg ikke hadde møter med representanter for landets myndigheter eller næringsliv så er en statsråd alltid statsråd, svarer Sandberg.

Erna: – Rutinene ikke fulgt

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) har stilt spørsmål til statsminister Erna Solberg, og bedt henne redegjøre om hvilke vurderinger og tiltak som ble gjort eller burde vært gjort før, under eller etter Sandbergs omtalte Iran-reise.

– Denne regjeringen tar sikkerhet på alvor. Vi har etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet. Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise. Mitt kontor ble varslet om Per Sandbergs feriereise til Iran den 24. juli. I tråd med gjeldende rutiner beskrevet i Håndbok for politisk ledelse skulle Statsministerens kontor vært varslet om reisen i forkant. Rutinene som gjelder statsrådenes reiser ble i dette tilfellet ikke fulgt, skriver statsminister Erna Solberg til Stortinget.

Fiskeriministeren har innrømmet at han ikke fulgte sikkerhetsrutinene da han tok med seg jobbtelefonen på ferie i Iran, og tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er overbevist om at iranske myndigheter har hacket telefonen.

Statsministeren viser til at Sandbergs telefon nå er hos PST (Politiets sikkerhetstjeneste), og at mobiltelefoner har risiko for hacking og avlytting både i og utenfor Norge.

– Derfor er det begrensninger på bruken. Mobiltelefoner kan for eksempel ikke medbringes i regjeringskonferanser og flere andre møter, skriver Erna Solberg til Stortinget.

I sitt svar understreker statsråd Per Sandberg at det alltid er viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene.

Sandberg: Tatt lærdom

– Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min reise. Dette har jeg tatt lærdom av og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter. Etter reisen er mobiltelefonen overlevert til PST. Jeg har fått ny mobiltelefon og nytt simkort, samt gjennomført andre sikkerhetstiltak som å bytte passord.

Sandberg skriver i sitt svar at han også er opptatt av risikoen for hacking og avlytting, og at mobiltelefoner ikke tas med i viktige møter.

– Jeg vil understreke at gradert informasjon etter sikkerhetsloven ikke sendes på epost eller SMS, og slike dokumenter ligger ikke på mobiltelefonen. Jeg har tilgang til departementets saksbehandlingssystem via mobiltelefonen. Det er omfattende sikkerhetsløsninger knyttet til denne tilgangen til saksbehandlingssystemet. Av hensyn til IKT-sikkerheten i departementet, beskrives ikke de tekniske løsningene her. Tilgangen gir heller ikke adgang til andre departementers saksbehandlingssystemer, skriver fiskeriminister Per Sandberg.